ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Adresa pro doručování

1. Identifikační číslo
———

2. Kód
———

3. Pojmenování (název) životní situace
Adresa pro doručování

4. Základní informace k životní situaci
Občan může požádat na ohlašovně v místě svého trvalého pobytu nebo svého posledního TP na území ČR o zadání adresy pro doručování do informačního systému. Tato slouží pouze pro doručování úředních písemností.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  • občan ČR

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Žadatel předkládá tyto doklady

  • platný OP nebo cestovní doklad
  • vyplněný formulář – je k dispozici na evidenci obyvatel nebo zde: Adresa pro doručování

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Doručovací adresu, její změnu a zrušení ohlásí obyvatel ohlašovně v místě svého TP na základě vyplněného formuláře.

  1. osobně
  2. písemně poštou s úředně ověřeným podpisem
  3. datovou zprávou (s uznávaným elektronickým podpisem nebo dodanou datovou schránkou)

8. Na které instituci životní situaci řešit
Ohlašovna dle místa trvalého pobytu

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Úřad městské části Praha 14

Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Bratří Venclíků 1072, 1.patro, dveře č. 102
telefon: 225 295 557-8

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Viz bod 6.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář Hlášení adresy pro doručování – je k dispozici na evidenci obyvatel a v informační kanceláři úřadu.Hlášení adresy pro doručování

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Nejsou.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Úřad zavede doručovací adresu do informačního systému ihned.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Nejsou.

16. Elektronická služba, kterou lze využít
Žádost lze podat formou datové zprávy, viz bod.7.
Elektronické objednání na konkrétní čas – viz rezervace na titulní stránce www.praha14.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy
Nejsou

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Nejsou.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Nejsou.

21. Nejčastější dotazy
————

22. Další informace
————

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
Portál veřejné správy

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
————

25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Občanskosprávní odbor, oddělení osobních dokladů

26. Kontaktní osoba
Petrová Věra, vedoucí oddělení osob. dokladů

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
2. 8. 2021

28. Popis byl naposledy aktualizován
30. 7. 2021

29. Datum konce platnosti popisu
Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
———