ÚMČ P14

Evidence obyvatel / Adresa pro doručování

Odbor správních agend a přestupků

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Adresa pro doručování

4. Základní informace k životní situaci

Občan může požádat na ohlašovně v místě svého trvalého pobytu nebo svého posledního TP na území ČR o zadání adresy pro doručování do informačního systému. Tato slouží pouze pro doručování úředních písemností.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  • občan ČR

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel předkládá tyto doklady

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Doručovací adresu, její změnu a zrušení ohlásí obyvatel ohlašovně v místě svého trvalého pobytu na základě vyplněného formuláře.

  1. osobně
  2. písemně poštou s úředně ověřeným podpisem
  3. datovou zprávou (s uznávaným elektronickým podpisem nebo dodanou datovou schránkou)

8. Na které instituci životní situaci řešit

Ohlašovna dle místa trvalého pobytu

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14
Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Bratří Venclíků 1072, 1.patro, dveře č. 102
telefon: 225 295 557-8

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Viz bod 6.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář Hlášení adresy pro doručování – je k dispozici na evidenci obyvatel a v informační kanceláři úřadu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bezplatná služba.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Úřad zavede doručovací adresu do informačního systému ihned.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost lze podat formou datové zprávy, viz bod.7.

Elektronické objednání na konkrétní čas

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění.

Právní předpisy lze vyhledat v Elektronické sbírce zákonů a mezinárodních smluv.

18. Jaké jsou související předpisy

—–

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

—–

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejsou.

21. Nejčastější dotazy

————

22. Další informace

————

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Portál veřejné správy

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

————

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor správních agend a přestupků, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

26. Kontaktní osoba

Vendula Dubcová, vedoucí odd. osobních dokladů a evidence obyvatel
Monika Vratislavská, referentka evidence obyvatel

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2024

28. Popis byl naposledy aktualizován

5.2.2024

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

———