ÚMČ P14

Pomoc občanům v hmotné nouzi, nezaměstnanost

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

1. Identifikační kód

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Hmotná nouze, nezaměstnanost

4. Základní informace k životní situaci

Podpora a pomoc občanům, kteří hledají zaměstnání, jsou v evidenci Úřadu práce

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan, který hledá zaměstnání a je v evidenci úřadu práce

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Každá situace je řešena individuálně

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Návštěva Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 14

8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odd. sociální pomoci a prevence Úřadu městské části Praha 14

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Mgr. Anita Maninová, sociální pracovnice, 225 295 352, anita.maninova@praha14.cz
Mgr. Marie Podzimková, marie.podzimkova@praha14.cz, tel. 225 295 230

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou potřeba žádné formuláře.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Každá situace je posuzována individuálně, vždy je postupováno tak, aby byla hájena práva občana

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další postup je vždy stanoven po dohodě s příslušným pracovníkem, občan je vždy účasten řešení své situace

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odd. sociální pomoci a prevence

26. Kontaktní osoba

Mgr. Anita Maninová, sociální pracovnice, 225 295 352, anita.maninova@praha14.cz
Mgr. Marie Podzimková, marie.podzimkova@praha14.cz, tel. 225 295 230

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

15. 1. 2021

28. Popis byl naposledy aktualizován

15. 1. 2021

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace