ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Nález věci

1. Identifikační číslo
———

2. Kód
———

3. Pojmenování (název) životní situace
Nález věci

4. Základní informace k životní situaci

Kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo, v Praze jednotně na pracovišti magistrátu. Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 3 let od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví této obce. (Také lze  nález vhodit do tzv. schránky důvěry umístěné před vchodem Úřadu m.č. Praha 14, v případě finanční částky ji předat v podatelně úřadu proti potvrzení o předání. Předání na MHMP, nebo osobě jež ztrátu prokáže, zajistí kontaktní osoba – viz bod 26.)

Nálezce má právo na náhradu nutných výdajů a na nálezné, které tvoří 10 % ceny nálezu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Nálezce a osoba, jež věc ztratila.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Osoba, jež se hlásí o nalezený předmět, se musí prokázat platným osobním průkazem a musí prokázat vlastnictví a ztráty věci (za účelem vydání nálezu – proti potvrzení  o vydání).

Věc se vydá po úhradě příp.nákladů a nálezného.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

a) Oznamovatel – oznámením nálezu do 3 dnů.

b) Osoba, jež věc ztratila – dotazem na pracovišti Ztrát a nálezů.

8. Na které instituci životní situaci řešit

MHMP, Ztráty a nálezy, Karolíny Světlé 5, Praha 1, Úřední hodiny a pravidla pro nakládání s nalezenými věcmi naleznete také zde.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MHMP, Ztráty a nálezy, Karolíny Světlé 5, Praha 1

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

a) Oznamovatel: občanský průkaz, pokud  uplatní nárok na nálezné

b) Žadatel: občanský průkaz

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Potvrzení oznamovateli o převzetí nálezu vydá pracovnice Ztrát a nálezů, viz bod 4.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Nález se odevzdá neprodleně.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Nejsou.

16. Elektronická služba, kterou lze využít
Nelze.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, § 1051 a n.

18. Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuta v případě neodevzdání věci. Ponechání si věci z nálezu je majetkovým přestupkem.

21. Nejčastější dotazy
———

22. Další informace
———

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
———

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Občanskosprávní odbor

25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Občanskosprávní odbor

26. Kontaktní osoba
Hana Felderová, tel. 281005233

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
23. 11. 2020

28. Popis byl naposledy aktualizován
23. 11. 2020

29. Datum konce platnosti popisu
Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
———