ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Ohlášení veřejného vystoupení zvířat

3. Pojmenování (název) životní situace
Ohlášení veřejného vystoupení zvířat

4. Základní informace k životní situaci
Veřejné vystoupení zvířat = jednorázové nebo opakované provádění činnosti se zvířetem nebo zvířaty chovatele, které je přístupné veřejnosti.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Pořadatel veřejného vystoupení zvířat

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Pořadatel oznámí osobně, písemně nebo elektronickou poštou termín veřejného vystoupení zvířat nejméně 7 dnů přede dnem konání veřejného vystoupení zvířat Městské veterinární správě Státní veterinární správy v Praze a ÚMČ Praha 14.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podáním oznámení.

8. Na které instituci životní situaci řešit
Na Úřadu městské části Praha 14.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: Úřad městské části Praha 14, odbor životního prostředí, Bratří Venclíků 1072, Praha 14
S kým: Ing. Zdeňka Víchová, oddělení ochrany prostředí, 6.patro, č. dveří 605
Kdy: Po a St 7:30 – 18:00 hod. (mezi 12:00 – 13:00 je úřad pro veřejnost uzavřen)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Oznámení, které musí obsahovat následující informace:

 • Pořadatel (jméno, příjmení, sídlo příp. další kontakt)
 • Místo konání
 • Časové údaje:
  – Datum začátku a konce vystoupení na daném místě
  – Časy od kdy do kdy se vystoupení budou konat
 • Druh a počet zvířat
 • Seznam činností se zvířaty
 • Kdo je garant – fyzická osoba přítomná při veřejném vystoupení, schopná:
  – Rozpoznat zjevné příznaky zhoršeného zdravotního stavu zvířat
  – Zjistit změny v chování zvířat
  – Určit, zda celkové prostředí je vhodné k zachování zdraví a pohody zvířat
  – Bezpečně manipulovat s daným druhem zvířat
  – Organizačně zabezpečit ochranu zvířat při pořádání veřejného vystoupení

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Nejsou.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Nejsou.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Nejsou.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Městská veterinární správa Státní veterinární správy v Praze.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Nejsou.

16. Elektronická služba, kterou lze využít
Lze podávat elektronickou formou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
§ 8 zákona č. 246/1992 Sb, na ochranu zvířat proti týrání. Zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
V případě nedodržení podmínek stanovených v § 8 zákona na ochranu zvířat proti týrání, může být uložena pokuta do výše 400 000,- Kč.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Nejsou.

28. Popis byl naposledy aktualizován
20. 4. 2022

29. Datum konce platnosti popisu
Není stanoven.