ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Ohlášení veřejného vystoupení zvířat

1. Identifikační číslo
———

2. Kód
———

3. Pojmenování (název) životní situace
Ohlášení veřejného vystoupení zvířat

4. Základní informace k životní situaci
Veřejné vystoupení zvířat = jednorázové nebo opakované provádění činnosti se zvířetem nebo zvířaty chovatele, které je přístupné veřejnosti.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Pořadatel veřejného vystoupení zvířat

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Pořadatel oznámí termín veřejného vystoupení zvířat nejméně 14 dnů přede dnem konání veřejného vystoupení zvířat Městské veterinární správě Státní veterinární správy v Praze a ÚMČ Praha 14.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podáním oznámení.

8. Na které instituci životní situaci řešit
Na Úřadu městské části Praha 14.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Kde: Úřad městské části Praha 14, odbor životního prostředí, Bratří Venclíků 1072, Praha 14
S kým: oddělení ochrany prostředí
Kdy: Po a St 8.00 – 18.00 hod.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Oznámení, které musí obsahovat následující informace:

 • Pořadatel (jméno, příjmení, sídlo příp. další kontakt)
 • Místo konání
 • Časové údaje:
  – Datum začátku a konce vystoupení na daném místě
  – Časy od kdy do kdy se vystoupení budou konat
 • Druh a počet zvířat
 • Seznam činností se zvířaty
 • Kdo je garant – fyzická osoba přítomná při veřejném vystoupení, schopná:
  – Rozpoznat zjevné příznaky zhoršeného zdravotního stavu zvířat
  – Zjistit změny v chování zvířat
  – Určit, zda celkové prostředí je vhodné k zachování zdraví a pohody zvířat
  – Bezpečně manipulovat s daným druhem zvířat
  – Organizačně zabezpečit ochranu zvířat při pořádání veřejného vystoupení

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Nejsou.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Nejsou.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Nejsou.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Městská veterinární správa Státní veterinární správy v Praze.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Nejsou.

16. Elektronická služba, kterou lze využít
Lze podávat elektronickou formou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
§ 8, zákona č. 246/1992 Sb, na ochranu zvířat proti týrání. Zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.

18. Jaké jsou související předpisy

 • Vyhláška č. 55/2000 Sb., hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
V případě nedodržení podmínek stanovených v § 8 zákona na ochranu zvířat proti týrání, může být uložena pokuta do výše 200 000,- Kč.

21. Nejčastější dotazy
———

22. Další informace
Lze získat telefonicky na č. 281005329.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
———-

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Nejsou.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Odbor životního prostředí.

26. Kontaktní osoba
———

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
———

28. Popis byl naposledy aktualizován
26.6.2013

29. Datum konce platnosti popisu
Není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
———