ÚMČ P14

Ohlášení veřejného vystoupení zvířat

Odbor …

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Ohlášení veřejného vystoupení zvířat

4. Základní informace k životní situaci

Veřejné vystoupení zvířat = jednorázové nebo opakované provádění činnosti se zvířetem nebo zvířaty chovatele, které je přístupné veřejnosti.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Pořadatel veřejného vystoupení zvířat

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pořadatel oznámí osobně, písemně nebo elektronickou poštou termín veřejného vystoupení zvířat nejméně 7 dnů přede dnem konání veřejného vystoupení zvířat Městské veterinární správě Státní veterinární správy v Praze a ÚMČ Praha 14.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním oznámení.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Na Úřadu městské části Praha 14.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: Úřad městské části Praha 14, odbor životního prostředí, Bratří Venclíků 1072, Praha 14
S kým: Ing. Zdeňka Víchová, oddělení ochrany prostředí, 6.patro, č. dveří 605
Kdy: Po a St 7:30 – 18:00 hod. (mezi 12:00 – 13:00 je úřad pro veřejnost uzavřen)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Oznámení, které musí obsahovat následující informace:

 • Pořadatel (jméno, příjmení, sídlo příp. další kontakt)
 • Místo konání
 • Časové údaje:
  – Datum začátku a konce vystoupení na daném místě
  – Časy od kdy do kdy se vystoupení budou konat
 • Druh a počet zvířat
 • Seznam činností se zvířaty
 • Kdo je garant – fyzická osoba přítomná při veřejném vystoupení, schopná:
  – Rozpoznat zjevné příznaky zhoršeného zdravotního stavu zvířat
  – Zjistit změny v chování zvířat
  – Určit, zda celkové prostředí je vhodné k zachování zdraví a pohody zvířat
  – Bezpečně manipulovat s daným druhem zvířat
  – Organizačně zabezpečit ochranu zvířat při pořádání veřejného vystoupení

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nejsou.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejsou.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Městská veterinární správa Státní veterinární správy v Praze.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Lze podávat elektronickou formou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

§ 8 zákona č. 246/1992 Sb, na ochranu zvířat proti týrání. Zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.

18. Jaké jsou související předpisy

 • Vyhláška č. 55/2000 Sb., hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě nedodržení podmínek stanovených v § 8 zákona na ochranu zvířat proti týrání, může být uložena pokuta do výše 400 000,- Kč.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Lze získat telefonicky na č. 281005329.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Nejsou.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí.

26. Kontaktní osoba

Ing. Zdeňka Víchová, referentka (dveře č, 605); zastupuje Ing. Lukáš Wesselský, vedoucí oddělení ochrany prostředí (dveře č. 607)

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

28. Popis byl naposledy aktualizován

20. 4. 2022

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace