ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Ohlašování ohňostrojů

1. Základní informace

Ohlašování se podává obecnímu úřadu, v jehož obvodě se má ohňostroj konat.


2.
Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ohlášení podává konající subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí, která bude ohňostroj pořádat.


3. Jakým způsobem zahájit řešení

Podat ohlášení do podatelny přísl. úřadu, a to nejpozději 2 pracovní dny před konáním ohňostroje.

Ohlášení obsahuje: /paragraf 32, zák. č. 206/2015, o pyrotechnice/

a) údaje o osobě provádějící ohňostroj a kontaktní telefon,

b) místo provádění ohňostroje,

c) datum a čas začátku přípravy, datum a čas provedení ohňostroje a dobu jeho trvání,

d) množství a druhy používaných pyrotechnických výrobků,

e) způsob zajištění ochrany života a zdraví osob a majetku, včetně map nebo schémat, zachycujících odpaliště a území ohrožené účinky odpalovaných pyrotechnických výrobků, zejména rozletem jejich částí a dopadem nebezpečných zbytků po jejich odpálení.


4. Na které instituci situaci řešit

Úřad m.č. Praha 14


5. Jaké doklady je nutné mít s sebou

6. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není předepsán formulář.


7. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení

Viz bod 3.


8. Elektronická služba, kterou lze využít

Datová schránka podatelny úřadu.


9. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 206/2015, o pyrotechnice


10. Jaké jsou související předpisy

Obecně závazná vyhláška č. 4/2017 Sb. hl. m. Prahy


11. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Přestupky dle zákona o pyrotechnice.

12. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
23. 11. 2020

13. Popis byl naposledy aktualizován 23. 11. 2020