ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Oslavy výročních svateb

3. Pojmenování (název) životní situace

Oslavy výročních svateb

4. Základní informace k životní situaci

Při oslavě výroční svatby je možné požádat o uspořádání slavnostního obřadu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Samotní jubilanti nebo členové jejich rodiny.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Jedná se pouze o jubilea 50, 55, 60, 65 a 70 let společného života manželů, kteří trvale bydlí na správním území městské části Praha 14. Pokud mají občané o tento obřad zájem, je třeba se přihlásit na odd. strategického plánování a komunikace Kanceláře starosty Úřadu MČ Praha 14

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Přihlášení ke slavnostnímu obřadu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad MČ Praha 14, Bří Venclíků 1073, Praha 9 – Černý Most.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

ÚMČ Praha 14, Kancelář starosty, Oddělení strategického plánování a komunikace v úředních hodinách nebo po dohodě – tel. 281 005 278, pí Rehbergerová

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Oddací list manželů, průkaz totožnosti a prokázání trvalého pobytu na správním území městské části Praha 14.
Jako podklad pro obřad je třeba uvést některé životní události, například kde se manželé seznámili, profesi, jaké mají záliby, kolik vychovali dětí.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Termín slavnostního obřadu se stanoví po dohodě nejméně 14 dní předem.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Vzhledem k potřebným dokladům nelze.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Oslavy výročí svateb je v kompetenci Rady městské části Praha 14 (zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hlavního města Prahy).
Všechny zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

28. Popis byl naposledy aktualizován

23. 11. 2020

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.