ÚMČ P14

Oslavy výročních svateb

Odbor strategického řízení a komunikace

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Oslavy výročních svateb

4. Základní informace k životní situaci

Při oslavě výroční svatby je možné požádat o uspořádání slavnostního obřadu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Samotní jubilanti nebo členové jejich rodiny.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Jedná se pouze o jubilea 50, 55, 60, 65 a 70 let společného života manželů, kteří trvale bydlí na správním území městské části Praha 14. Pokud mají občané o tento obřad zájem, je třeba se přihlásit na odd. strategického plánování Odboru strategického řízení a komunikace.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Přihlášení ke slavnostnímu obřadu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad MČ Praha 14, Bří Venclíků 1073, Praha 9 – Černý Most.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

ÚMČ Praha 14, odd. strategického plánování Odboru strategického řízení a komunikace v úředních hodinách nebo po dohodě – tel. 281 005 278, pí Rehbergerová

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Oddací list manželů, průkaz totožnosti a prokázání trvalého pobytu na správním území městské části Praha 14.
Jako podklad pro obřad je třeba uvést některé životní události, například kde se manželé seznámili, profesi, jaké mají záliby, kolik vychovali dětí.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Termín slavnostního obřadu se stanoví po dohodě nejméně 14 dní předem.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Vzhledem k potřebným dokladům nelze.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Oslavy výročí svateb je v kompetenci Rady městské části Praha 14 (zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hlavního města Prahy).
Všechny zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

ÚMČ Praha 14, oddělení strategického plánování

26. Kontaktní osoba

Zdena Rehbergerová, 225 295 278

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

Od roku 1994

28. Popis byl naposledy aktualizován

23. 11. 2020

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

———