ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Péče o seniory, poradenská činnost, doprovázení

3. Pojmenování životní situace
Péče o seniory, poradenská činnost, doprovázení.

4. Základní informace k životní situaci
Senior přestává s ohledem na svůj zdravotní stav zvládat péči o domácnost a sebe sama. Blízcí příbuzní přestávají zvládat péči o svého seniora. Osamělý senior hledá aktivity k naplnění volného času a sociální kontakty.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat
Sám senior, příbuzný či občan, v jehož okolí žije osamělý senior.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Řešení situace je vždy individuální.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Návštěva Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha

8. Na které instituci životní situaci řešit
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociální pomoci a prevence Úřadu městské části Praha 14

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Nejsou požadovány žádné doklady

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Tato životní situace nemá žádný potřebný formulář.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze hradit
Toto řízení není zpoplatněno.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Poradenství je poskytnuto bezodkladně, v případě jiné intervence je věc vyřizována dle dohody s klientem

14. Kteří jsou další účastníci řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Spolupráce s klientem či blízkou rodinou je nastavována individuálně

16. Elektronická služba, kterou lze využít

28. Popis byl naposledy aktualizován
15. 1. 2021

29. Datum konce platnosti popisu