ÚMČ P14

Pomoc občanům v tíživé sociální situaci, kterou nedovedou řešit vlastními silami

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

1. Identifikační kód

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Tíživá sociální situace, kterou občan nedovede řešit vlastními silami

4. Základní informace k životní situaci

Podpora a pomoc občanům propuštěných z výkonu trestu, občanům, proti nimž je vedeno trestní řízení, popř. jimž byl výkon trestu odnětí svobody podmíněně odložen, pomoc a podpora občanům závislým na alkoholu a jiných toxikomaniích, podpora a pomoc občanům žijících nedůstojným způsobem života, podpora a pomoc občanům propuštěných ze školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy po dosažení zletilosti.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • občan propuštěný z výkonu vazby
 • občan propuštěný z výkonu trestu
 • občan propuštěný ze zdravotnického zařízení, psychiatrické léčebny po ukončení léčby chorobných závislostí nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti
 • občan propuštěný ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z pěstnounské péče po dosažení zletilosti, respektive v 19 letech
 • občan žijící nedůstojným způsobem života, občan bez přístřeší
 • občan, jehož práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, oběti domácího násilí

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Každá situace je řešena individuálně

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Návštěva či písemný kontakt Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 14

8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odd. sociální pomoci a prevence Úřadu městské části Praha 14

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Mgr. Anita Maninová, sociální kurátorka pro dospělé, 225 295 352, anita.maninova@praha14.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou potřeba žádné formuláře.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Každá situace je posuzována individuálně, vždy je postupováno tak, aby byly hájeny práva občana

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další postup je vždy stanoven po dohodě s příslušným pracovníkem, občan je vždy účasten řešení své situace

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č.40/2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších přepisů
 • zákon č.141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších přepisů
 • zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži ČR, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odd. sociální pomoci a prevence

26. Kontaktní osoba

Mgr. Anita Maninová, sociální kurátorka pro dospělé, 225 295 352, anita.maninova@praha14.cz
Mgr. Marie Podzimková, 225 295 230, marie.podzimková@praha14.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

15. 1. 2021

28. Popis byl naposledy aktualizován

15. 1. 2021

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace