ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Pomoc občanům v tíživé sociální situaci, kterou nedovedou řešit vlastními silami

3. Pojmenování (název) životní situace
Tíživá sociální situace, kterou občan nedovede řešit vlastními silami

4. Základní informace k životní situaci
Podpora a pomoc občanům propuštěných z výkonu trestu, občanům, proti nimž je vedeno trestní řízení, popř. jimž byl výkon trestu odnětí svobody podmíněně odložen, pomoc a podpora občanům závislým na alkoholu a jiných toxikomaniích, podpora a pomoc občanům žijících nedůstojným způsobem života, podpora a pomoc občanům propuštěných ze školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy po dosažení zletilosti.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  • občan propuštěný z výkonu vazby
  • občan propuštěný z výkonu trestu
  • občan propuštěný ze zdravotnického zařízení, psychiatrické léčebny po ukončení léčby chorobných závislostí nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti
  • občan propuštěný ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z pěstnounské péče po dosažení zletilosti, respektive v 19 letech
  • občan žijící nedůstojným způsobem života, občan bez přístřeší
  • občan, jehož práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, oběti domácího násilí

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Každá situace je řešena individuálně

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Návštěva či písemný kontakt Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 14

8. Na které instituci životní situaci řešit
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odd. sociální pomoci a prevence Úřadu městské části Praha 14

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Nejsou potřeba žádné formuláře.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Každá situace je posuzována individuálně, vždy je postupováno tak, aby byly hájeny práva občana

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Další postup je vždy stanoven po dohodě s příslušným pracovníkem, občan je vždy účasten řešení své situace

16. Elektronická služba, kterou lze využít

28. Popis byl naposledy aktualizován
15. 1. 2021

29. Datum konce platnosti popisu