ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Program sociálního bydlení

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

1. Identifikační kód

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace
Program sociálního bydlení

4. Základní informace k životní situaci
Pomoc občanům zvládnout bytovou nouzi v situaci, kdy si nemohou obstarat bydlení vlastními silami nebo mají ztížen vstup na běžný trh s byty

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Rodina nebo jednotlivec, který se nachází v obtížné sociální situaci

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  • občan ČR, EU, či jiného státu s pobytem na území městské části Praha 14, občan EU s legálním dlouhodobým trvalým pobytem na území ČR
  • pobyt na území městské části Praha 14 po dobu minimálně 3 let
  • zájemce není vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu nebo nemovitosti určené k bydlení v odpovídajícím technickém nebo hygienickém stavu na území ČR, nebo nemá možnost přístupu k nemovitosti
  • žadatel má reálné vyhlídky uplatnění na pracovním trhu s přihlédnutím k jeho aktuální zdravotní a sociální situaci
  • ze strany MČ Praha 14 s žadatelem nebyl v posledních 2 letech ukončen nájemní vztah výpovědí z nájmu z důvodu porušení povinností nájemce zvlášť závažným způsobem uvedeným v § 2291 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, občanský zákoník

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Návštěva Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 14

8. Na které instituci životní situaci řešit
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odd. sociální pomoci a prevence Úřadu městské části Praha 14

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Jana Košťálová, 225 295 244, jana.kostalova@praha14.cz
Mgr. Jakub Majzel, sociální pracovník, 225 295 799, jakub.majzel@praha14.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Podmínky pro vstup do Programu  sociálního bydlení jsou uvedeny v Zásadách k pronájmu bytů ve správě městské části Praha 14.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Nejsou stanoveny. Délka procesu mapování sociální situace občana je závislý na míře jeho spolupráce.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Aktivní spolupráce s příslušným pracovníkem, strpění návštěvy sociálního pracovníka.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace
——– 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
———

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Nestanoveno

25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odd. sociální pomoci a prevence

26. Kontaktní osoba
Renata Šachová, koordinátor bytové agendy, 225 295 529, renata.sachova@praha14.cz
Mgr. Jakub Majzel, sociální pracovník, 225 295 799, jakub.majzel@praha14.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
15. 1. 2021

28. Popis byl naposledy aktualizován
15. 1. 2021

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace