ÚMČ P14

Program sociálního bydlení

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

1. Identifikační kód

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Program sociálního bydlení

4. Základní informace k životní situaci

Pomoc občanům zvládnout bytovou nouzi v situaci, kdy si nemohou obstarat bydlení vlastními silami nebo mají ztížen vstup na běžný trh s byty

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Rodina nebo jednotlivec, který se nachází v obtížné sociální situaci

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  • občan ČR, EU, či jiného státu s pobytem na území městské části Praha 14, občan EU s legálním dlouhodobým trvalým pobytem na území ČR
  • pobyt na území městské části Praha 14 po dobu minimálně 3 let
  • zájemce není vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu nebo nemovitosti určené k bydlení v odpovídajícím technickém nebo hygienickém stavu na území ČR, nebo nemá možnost přístupu k nemovitosti
  • žadatel má reálné vyhlídky uplatnění na pracovním trhu s přihlédnutím k jeho aktuální zdravotní a sociální situaci
  • ze strany MČ Praha 14 s žadatelem nebyl v posledních 2 letech ukončen nájemní vztah výpovědí z nájmu z důvodu porušení povinností nájemce zvlášť závažným způsobem uvedeným v § 2291 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, občanský zákoník

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Návštěva Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 14

8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odd. sociální pomoci a prevence Úřadu městské části Praha 14

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jana Košťálová, 225 295 244, jana.kostalova@praha14.cz
Bc. Ivanu Trávníčkovou, ivana.travnickova@praha14.cz, 225 295 298

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

———

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Podmínky pro vstup do Programu  sociálního bydlení jsou uvedeny v Zásadách k pronájmu bytů ve správě městské části Praha 14.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

———

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejsou stanoveny. Délka procesu mapování sociální situace občana je závislý na míře jeho spolupráce.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

———

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Aktivní spolupráce s příslušným pracovníkem, strpění návštěvy sociálního pracovníka.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

———

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

———

18. Jaké jsou související předpisy

———

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

———

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

———

21. Nejčastější dotazy

———

22. Další informace

——–

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

———

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Nestanoveno

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odd. sociální pomoci a prevence

26. Kontaktní osoba

Jana Košťálová, 225 295 244, jana.kostalova@praha14.cz
Bc. Ivanu Trávníčkovou, ivana.travnickova@praha14.cz, 225 295 298

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

15. 1. 2021

28. Popis byl naposledy aktualizován

15. 1. 2021

29. Datum konce platnosti popisu

———

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

———