ÚMČ P14

Veřejné sbírky

Odbor správních agend a přestupků

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Veřejné sbírky

4. Základní informace k životní situaci

Povolování veřejných sbírek pro území celého hl. m. Prahy je v pravomoci Magistrátu hl. m. Prahy, odboru daní, poplatků a cen. Viz Magistrát hl. m. Prahy.

Činnost, kterou zajišťují úřady městských částí:

Jednotlivé úřady městských částí zajišťují pro sbírky konané na jejich území, na základě povolení sbírky magistrátem (nutno doložit) zapečetění pokladniček, jejich rozpečetění po skončení sbírky a zároveň spočítání výtěžku sbírky, spolu se sepsáním protokolu o tomto výtěžku a spolupodpisem osob, jež výtěžek počítaly (dva zástupci organizace pořádající sbírku a pracovník úřadu).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Pověřený zástupce organizace pořádající sbírku a pracovník úřadu.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Povolení sbírky Magistrátem hl. m. Prahy (MHMP).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

  • požádat na MHMP o povolení veřejné sbírky
  • dostavit se na úřad městské části (s vydaným povolením MHMP) k zapečetění pokladničky nebo k přepočítání výtěžku

8. Na které instituci životní situaci řešit

MHMP (povolení veřejné sbírky), úřady městských částí (zapečetění a rozpečetění pokladniček)

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úřad MČ Praha 14, odbor správních agend a přestupků, Bratří Venclíků 1072, 1. patro, v úředních hodinách nebo po domluvě s kontaktní osobou (viz bod 26)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Rozhodnutí MHMP o povolení sbírky, pověření osoby za organizaci pořádající sbírku.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Protokol o zapečetění pokladničky, protokol o otevření pokladničky – získáte u kontaktní osoby, nebo vlastní od organizace.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Dle sjednání termínu s kontaktní osobou.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

———

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

———

16. Elektronická služba, kterou lze využít

———

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zák. č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, v platném znění.

 

Právní předpisy lze vyhledat v Elektronické sbírce zákonů a mezinárodních smluv.

18. Jaké jsou související předpisy

———

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

———

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

———

21. Nejčastější dotazy

———

22. Další informace

———

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

———

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

———

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

odbor správních agend a přestupků ÚMČ Praha 14

26. Kontaktní osoba

Hana Felderová, referentka odboru správních agend a přestupků, tel. 281 005 233

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
1.1.2024

28. Popis byl naposledy aktualizován

5.2.2024

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

———