ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Veřejné sbírky

3. Pojmenování (název) životní situace
Veřejné sbírky

4. Základní informace k životní situaci
Povolování veřejných sbírek pro území celého hl. m. Prahy je v pravomoci Magistrátu hl. m. Prahy, odboru daní, poplatků a cen. Viz Magistrát hl. m. Prahy.

Činnost, kterou zajišťují úřady městských částí:

Jednotlivé úřady městských částí zajišťují pro sbírky konané na jejich území, na základě povolení sbírky magistrátem (nutno doložit) zapečetění pokladniček, jejich rozpečetění po skončení sbírky a zároveň spočítání výtěžku sbírky, spolu se sepsáním protokolu o tomto výtěžku a spolupodpisem osob, jež výtěžek počítaly (dva zástupci organizace pořádající sbírku a pracovník úřadu).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Pověřený zástupce organizace pořádající sbírku a pracovník úřadu.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Povolení sbírky magistrátem.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
———

8. Na které instituci životní situaci řešit
Občanskosprávní odbor, Bratří Venclíků 1072, 1. patro.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Rozhodnutí magistrátu o povolení sbírky, pověření osoby za organizaci pořádající sbírku.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Protokol o zapečetění pokladničky, protokol o otevření pokladničky – k získání u kontaktní osoby, nebo vlastní od organizace.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
———

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Dle sjednání termínu s kontaktní osobou.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
———

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
———

16. Elektronická služba, kterou lze využít
———

28. Popis byl naposledy aktualizován
23. 11. 2020

29. Datum konce platnosti popisu
———