ÚMČ P14

Volby do Evropského parlamentu 2024

DOBA A MÍSTO KONÁNÍ VOLEB

Volby do Evropského parlamentu se v České republice uskuteční ve dnech:

 • pátek 7. června 2024 od 14:00 do 22:00 hod
 • sobota 8. června 2024 od 8:00 do 14:00 hod

Volební místnosti v Praze 14 zůstávají stejné jako v minulých volbách. Adresy jednotlivých volebních místností, s možností vyhledání dle místa pobytu voliče, zde uveřejníme později.


ZPŮSOB A ZÁSADY HLASOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY


MOŽNOST VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU

Volič, který chce hlasovat mimo místo svého trvalého pobytu, může požádat u obecního úřadu v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu, který mu umožní volit v kterékoliv volební místnosti na území ČR.

Pozor! V těchto volbách není možné volit na našich zastupitelských úřadech v zahraničí.

 

Formulář žádosti o vydání voličského průkazu ZDE.

 

Žádost o voličský průkaz lze podat:

 • osobně do středy 5.6.2024 do 16:00 hod na Úřadě MČ Praha 14 – pracoviště ověřování v přízemí čp. 1072
  (úřední hodiny: pondělí a středa 7:30 – 12, 13 – 18, úterý a čtvrtek 7:30 – 12, 13 – 15, pátek 7:30 – 12 hod), nebo
 • v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky fyzické osoby (popř. přes portál občana), s doručením na úřad do pátku 31.5.2024 do 16:00 hod, nebo
 • v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče s doručením na úřad do pátku 31.5.2024 do 16:00 hod.

Hotový voličský průkaz lze převzít od 23.5.2024:

 • osobně (na pracovišti ověřování), nebo
 • prostřednictvím zástupce s úředně ověřenou plnou mocí, nebo
 • poštovní zásilkou do vlastních rukou na adresu, kterou volič uvedl v žádosti.

FOR FOREIGNERS – VOTERS   –   INFORMACE PRO OBČANY JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ EU 


OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE

 • CHCETE BÝT ČLENEM OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE? Přihlaste se ihned:
  • e-mailem: Hana.Felderova@praha14.cz (uveďte své jméno a příjmení, datum narození, adresu a tel. číslo)
  • telefonicky: 225 295 233, 225 295 340
  • osobně: na Úřadě MČ Praha 14, Bratří Venclíků čp. 1072, 1. patro, kancelář č.104 (pí Felderová)

DALŠÍ INFORMACE  A UŽITEČNÉ ODKAZY


Informace průběžně aktualizujeme.

Odbor správních agend a přestupků ÚMČ Praha 14

Mgr. Jarmila Kořínková