ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Vydání loveckého lístku

3. Pojmenování (název) životní situace
Vydání loveckého lístku

4. Základní informace k životní situaci
———

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žadatel musí mít trvalé bydliště na MČ Praha 14 nebo MČ Dolní Počernice.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podání písemné žádosti s přílohami.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podáním písemné žádosti na předepsaném formuláři s přílohami.

8. Na které instituci životní situaci řešit
Úřad městské části Praha 14

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • Identifikační průkaz (pas nebo občanský průkaz)
  • Doklad o složení zkoušky z myslivosti (originál)
  • Doklad o zaplacení povinného pojistného
  • Doložení čistého trestního rejstříku

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Předepsaný tiskopis je k dispozici na odboru životního prostředí.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatky:
Na jeden den 30Kč
Na pět dní 50Kč
Na 30 dní 70Kč
Na 6 měsíců 100Kč
Na 12 měsíců 150Kč
Na 12 měsíců pro osoby studující myslivost nebo pro osoby, které myslivost provádí v rámci svého povolání nebo funkce 75Kč
Na dobu neurčitou (pouze pro občany ČR) 1000Kč

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Ihned po předložení všech výše zmíněných náležitostí

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít
Žádosti vzhledem k doložení výše uvedených dokladů nelze podávat elektronickou poštou.

28. Popis byl naposledy aktualizován
1. 11. 2017

29. Datum konce platnosti popisu
———