ÚMČ P14

Vydávání parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Vydávání parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

4. Základní informace k životní situaci

Držitelům průkazu ZTP či ZTP/P či karty sociálních systémů, která slouží jako průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením (ZTP) nebo osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou průvodce (ZTP/P) vydávají příslušné obecní úřady obce s rozšířenou působností parkovací průkazy označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Držitel průkazu ZTP či ZTP/P či karty sociálních systémů, která slouží jako průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením (ZTP) nebo osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou průvodce (ZTP/P).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Průkaz ZTP či ZTP/P či karta sociálních systémů, která slouží jako průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením (ZTP) nebo osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou průvodce (ZTP/P).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Návštěva obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle místa trv. bydliště.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností, v Praze na úřadech městských částí dle místa trvalého pobytu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odd. sociální pomoci a prevence, v úředních hodinách.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Daniela Stoklasová, 225 295 392, daniela.stoklasova@praha14.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • Průkaz ZTP či ZTP/P či karta sociálních systémů, která slouží jako průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením (ZTP) nebo osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou průvode (ZTP/P).
  • občanský průkaz oprávněného
  • průkazová fotografie

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tato životní situace nemá žádný potřebný formulář.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Toto řízení není zpoplatněno.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Parkovací průkaz je vydán bezodkladně, na počkání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

———

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

———

16. Elektronická služba, kterou lze využít

———

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zák. č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
Zák. č. 361/2000 Sb., o silničním provozu.

18. Jaké jsou související předpisy

———

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

———

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

———

21. Nejčastější dotazy

———

22. Další informace

———

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

———

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Úřad městské části Praha 14, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odd. sociální pomoci a prevence.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 14

26. Kontaktní osoba

Daniela Stoklasová, 225 295 392, daniela.stoklasova@praha14.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

———

28. Popis byl naposledy aktualizován

18. 4. 2014

29. Datum konce platnosti popisu

———

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

———