ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Zajišťování přestupkových řízení

3. Pojmenování (název) životní situace

Zajišťování přestupkových řízení

4. Základní informace k životní situaci

V případě přestupkové situace může občan:

 • přivolat policii (městskou, republikovou) v případě situace, kdy je třeba okamžitého zásahu nebo zaznamenání svědectví
 • nahlásit přestupek přímo na policii
 • podat oznámení o přestupku do podatelny Úřadu městské části Praha 14 prostřednictvím formuláře, který je k vyzvednutí v informační kanceláři úřadu, nebo ZDE. Oznámení o přestupku lze učinit také podáním do datové schránky ÚMČ P14.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oznamovatel přestupku

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 1. Policie může věc řešit:
  • na místě např. blokovou pokutou nebo domluvou
  • podle situace sepíše oznámení o podezření ze spáchání přestupku a toto postoupí úřadu, který věc prošetří a v zákonných případech provede přestupkové řízení.
 2. Úřad m. č. Praha 14 provede přestupkové řízení
  Přestupková řízení zajišťuje ve většině případů Odbor právních a kontrolních činností, oddělení přestupků, výjimečně jiný úsek úřadu (dle organizačního řádu).
  Postoupení oznámení (policie nebo občana) na přísl. odbor zajišťuje podatelna úřadu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Viz bod 4.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Viz bod 4.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

V případě předvolání k výpovědi na úřadě platný občanský průkaz.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář k podání oznámení o přestupku k vyzvednutí v informační kanceláři Úřadu m.č. Praha 14, nebo zde (rtf, 11 KB).

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za podání oznámení není stanoven poplatek.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

———

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

———

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

———

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Oznámení o přestupku lze učinit také podáním do datové schránky.

28. Popis byl naposledy aktualizován

28. 5. 2014

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven.