ÚMČ P14

Matrika – Určení otcovství k dítěti souhlasným prohlášením rodičů

Odbor správních agend a přestupků

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Určení otcovství k dítěti souhlasným prohlášením rodičů

4. Základní informace k životní situaci

K narozenému i k nenarozenému dítěti je možné učinit za určitých podmínek před kteroukoliv matrikou souhlasným prohlášením rodičů.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Rodiče dítěte. Prohlášení nezletilého rodiče musí být učiněno vždy před soudem.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pokud rodiče dítěte nejsou manželé, mohou se dostavit ještě před narozením nebo i po narození dítěte na kteroukoliv matriku a učinit souhlasné prohlášení o určení otcovství.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osobní návštěva obou rodičů na matrice.

8. Na které instituci životní situaci řešit

 • nejlépe přímo na tom matričním úřadě, kde je dítě zapsáno v knize narození, protože tam bude zároveň po zapsání do knihy narození vystaven nový rodný list dítěte,
 • případně na jiném matričním úřadě a ten pak zápis o určení otcovství postoupí příslušnému matričnímu úřadu.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na kterémkoliv matričním úřadě v úředních hodinách, na Úřadě městské části Praha 14, Odbor správních agend a přestupků, oddělení matriky (Bratří Venclíků 1072, 6. patro).

úřední hodiny

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při určení otcovství k nenarozenému dítěti doporučujeme předložit tyto doklady:

 • občanské průkazy
 • rodné listy
 • matka těhotenský průkaz
 • rozvedená matka pravomocný rozsudek o rozvodu (je-li matka rozvedená, musí od pravomocného rozsudku o rozvodu uplynout více než 300 dnů)
 • ovdovělá matka úmrtní list manžela (je-li matka vdova, musí od smrti manžela uplynout více než 300 dnů)

Při určení otcovství k narozenému dítěti:

 • občanské průkazy
 • rodné listy
 • rodný list dítěte (byl-li již vystaven)
 • rozvedená matka pravomocný rozsudek o rozvodu (od pravomocného rozsudku o rozvodu musí uplynout více než 300 dnů)
 • ovdovělá matka úmrtní list manžela (od smrti manžela musí uplynout více než 300 dnů)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Určení otcovství se sepíše přímo na matričním úřadu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sepsání prohlášení o určení otcovství ani vystavení nového rodného listu dítěte nepodléhá správnímu poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Prohlášení se sepisuje na místě ihned, jsou-li předloženy všechny požadované doklady.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

———

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po určení otcovství vystavení nového rodného listu na matrice podle místa narození.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

———

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

———

21. Nejčastější dotazy

S manželem už spolu několik let nežijeme. Naopak již dva roky bydlím s přítelem, se kterým nyní čekám rodinu. Je nějaká možnost, aby v rodném listu byl zapsán biologický otec?

Za současného stavu ne. Ale jsou dvě možnosti :

 • Rozvést se a s biologickým otcem uzavřít nové manželství ( § 19 odst. 3 z. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů a § 776 odst. 1 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
 • Pokud to nestihnete do narození dítěte, můžete vy, jako matka, do šesti měsíců od narození dítěte podat návrh k příslušnému soudu o popření otcovství. § 789 odst. 1 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Toto může učinit i manžel a to do šesti měsíců ode dne, kdy se dozví o skutečnostech zakládající důvodnou pochybnost, že je otcem dítěte, které se narodilo jeho manželce dítě. § 785 odst. 1 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

22. Další informace

———

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo vnitra ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Narození

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Úřad městské části Praha 14, Odbor správních agend a přestupků, oddělení matriky

26. Kontaktní osoba

Jaroslava Novotná, tel: 225295337, e-mail: Jaroslava.Novotna@praha14.cz
Alena Burianová, tel: 225295360, e-mail: Alena.Burianova@praha14.cz
Dita Strejčková, tel: 281 005 542, dita.strejckova@praha14.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

29.4.2022

28. Popis byl naposledy aktualizován

29.4.2022

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

———