ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Matrika – Určení otcovství k dítěti souhlasným prohlášením rodičů

3. Pojmenování (název) životní situace

Určení otcovství k dítěti souhlasným prohlášením rodičů

4. Základní informace k životní situaci

K narozenému i k nenarozenému dítěti je možné učinit za určitých podmínek před kteroukoliv matrikou souhlasným prohlášením rodičů.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Rodiče dítěte. Prohlášení nezletilého rodiče musí být učiněno vždy před soudem.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pokud rodiče dítěte nejsou manželé, mohou se dostavit ještě před narozením nebo i po narození dítěte na kteroukoliv matriku a učinit souhlasné prohlášení o určení otcovství.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osobní návštěva obou rodičů na matrice.

8. Na které instituci životní situaci řešit

 • nejlépe přímo na tom matričním úřadě, kde je dítě zapsáno v knize narození, protože tam bude zároveň po zapsání do knihy narození vystaven nový rodný list dítěte,
 • případně na jiném matričním úřadě a ten pak zápis o určení otcovství postoupí příslušnému matričnímu úřadu.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při určení otcovství k nenarozenému dítěti doporučujeme předložit tyto doklady:

 • občanské průkazy
 • rodné listy
 • matka těhotenský průkaz
 • rozvedená matka pravomocný rozsudek o rozvodu (je-li matka rozvedená, musí od pravomocného rozsudku o rozvodu uplynout více než 300 dnů)
 • ovdovělá matka úmrtní list manžela (je-li matka vdova, musí od smrti manžela uplynout více než 300 dnů)

Při určení otcovství k narozenému dítěti:

 • občanské průkazy
 • rodné listy
 • rodný list dítěte (byl-li již vystaven)
 • rozvedená matka pravomocný rozsudek o rozvodu (od pravomocného rozsudku o rozvodu musí uplynout více než 300 dnů)
 • ovdovělá matka úmrtní list manžela (od smrti manžela musí uplynout více než 300 dnů)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Určení otcovství se sepíše přímo na matričním úřadu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sepsání prohlášení o určení otcovství ani vystavení nového rodného listu dítěte nepodléhá správnímu poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Prohlášení se sepisuje na místě ihned, jsou-li předloženy všechny požadované doklady.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

———

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po určení otcovství vystavení nového rodného listu na matrice podle místa narození.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít.

28. Popis byl naposledy aktualizován

29.4.2022

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.