ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Odklad povinné školní docházky

3. Pojmenování (název) životní situace

Odklad povinné školní docházky

4. Základní informace k životní situaci

O odklad povinné školní docházky žádá zákonný zástupce dítěte v případě, že dítě, které dovršilo 6 let, není tělesně nebo duševně přiměřené vyspělé.

Důvody k odkladu povinné školní docházky (např. problémy s výslovností a vyjadřováním,
se soustředěním, zdravotní, s navazováním sociálních kontaktů, nedostatky v jemné motorice, atd.)

Důvody k odkladu se posuzují vždy individuálně.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zákonný zástupce dítěte, tj. matka, otec nebo osoba, které bylo dítě svěřeno do péče (na základě soudního rozhodnutí).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podáním písemné žádosti o odklad řediteli základní školy, ve které je dítě zapsáno k plnění povinné školní docházky. Žádost je nutné podat nejpozději do 31. května kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Vyplněnou a žadatelem (zákonný zástupce dítěte) podepsanou „Žádostí o odklad povinné školní docházky“. Formulář se může lišit dle ZŠ, případně může stačit žádost psaná volnou formou, vhodné je se předem informovat v příslušné ZŠ.

8. Na které instituci životní situaci řešit

V základní škole, ve které je dítě zapsáno k povinné školní docházce.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Je třeba doložit posouzení odborného lékaře a školského poradenského zařízení.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

„Žádost o odklad povinné školní docházky“, formulář se může lišit dle ZŠ.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny. Podání žádosti o odklad nejpozději do 31. května kalendářního roku, ve kterém dítě  nastupuje povinnou školní docházku.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Oddělení školství Odboru řízení ekonomiky a školství Úřadu městské části Praha 14 za zřizovatele.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit zasláním elektronickou poštou. Situace vyžaduje osobní jednání.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

16. 12. 2015

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení