ÚMČ P14

Odklad povinné školní docházky

Odbor řízení ekonomiky a školství

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Odklad povinné školní docházky

4. Základní informace k životní situaci

O odklad povinné školní docházky žádá zákonný zástupce dítěte v případě, že dítě, které dovršilo 6 let, není tělesně nebo duševně přiměřené vyspělé.

Důvody k odkladu povinné školní docházky (např. problémy s výslovností a vyjadřováním,
se soustředěním, zdravotní, s navazováním sociálních kontaktů, nedostatky v jemné motorice, atd.)

Důvody k odkladu se posuzují vždy individuálně.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zákonný zástupce dítěte, tj. matka, otec nebo osoba, které bylo dítě svěřeno do péče (na základě soudního rozhodnutí).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podáním písemné žádosti o odklad řediteli základní školy, ve které je dítě zapsáno k plnění povinné školní docházky. Žádost je nutné podat nejpozději do 31. května kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Vyplněnou a žadatelem (zákonný zástupce dítěte) podepsanou „Žádostí o odklad povinné školní docházky“. Formulář se může lišit dle ZŠ, případně může stačit žádost psaná volnou formou, vhodné je se předem informovat v příslušné ZŠ.

8. Na které instituci životní situaci řešit

V základní škole, ve které je dítě zapsáno k povinné školní docházce.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Je třeba doložit posouzení odborného lékaře a školského poradenského zařízení.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

„Žádost o odklad povinné školní docházky“, formulář se může lišit dle ZŠ.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny. Podání žádosti o odklad nejpozději do 31. května kalendářního roku, ve kterém dítě  nastupuje povinnou školní docházku.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Oddělení školství Odboru řízení ekonomiky a školství Úřadu městské části Praha 14 za zřizovatele.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit zasláním elektronickou poštou. Situace vyžaduje osobní jednání.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

 1. Je možné žádat o odklad při zápisu dítěte do školy?
  Ano, o odklad povinné školní docházky je možné žádat přímo při zápisu dítěte do školy.
 2. Kdy je vhodné podat žádost o odklad povinné školní docházky?
  O možnostech odkladu začátku povinné školní docházky jsou rodiče informováni školou nejpozději v den zápisu do základní školy.
 3. Jak postupovat v případě, že dítě nastoupí do 1. ročníku ZŠ, ale v průběhu školního roku se projeví, že k tomu ještě není z nějakého důvodu způsobilé?
  V případě, že se u dítěte v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní zralost, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce dodatečně odložit začátek plnění povinné školní docházky ještě v průběhu prvního pololetí školního roku na následující školní rok (viz § 37 zákona č. 561/204 Sb. školský zákon, ve znění pozdějších předpisů).
 4. Pokud dítě dostane rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a současně je povolen odklad školní docházky, musí znovu o rok později k zápisu? Nebo je automatiky přijato na následující školní rok?
  Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Může požádat i na jiné škole, než na které žádal původně. Dítě se osobně k zápisu dostavit nemusí.
 5. Lze žádat o odklad povinné školní docházky u jednoho dítěte opakovaně, tzn., že by dítě nastoupilo do 1. ročníku ZŠ např. o 2 roky později?
  Začátek povinné školní docházky, lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Oddělení školství Odboru řízení ekonomiky a školství ÚMČ Praha 14

26. Kontaktní osoba

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

28. Popis byl naposledy aktualizován

16. 12. 2015

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace