ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Zprostředkování kontaktu s jiným občanem

3. Pojmenování (název) životní situace

Zprostředkování kontaktu s jiným občanem

4. Základní informace k životní situaci

Ministerstvo vnitra zprostředkuje kontakt s jiným občanem. Žádat může občan starší 15 let na základě písemné žádosti, ve které uvede své jméno, příjmení, rodné číslo a adresu trvalého pobytu. Ke kontaktované osobě uvede údaje, podle nichž ji bude možno identifikovat a příp. důvod. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem, pokud není podána osobně na matričním úřadu, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, krajském úřadu nebo Ministerstvu vnitra.
Ministerstvo vnitra po provedeném šetření a jednoznačném identifikování hledané osoby jí zašle informaci o kontaktující osobě, příp. důvod kontaktu.
V případě, že byly údaje předány kontaktované osobě nebo jestliže hledanou osobu nelze dohledat, sdělí tuto skutečnost MV kontaktující osobě.
Jestliže hledaná osoba zemřela a jedná se o osobu blízkou, sdělí Ministerstvo vnitra údaje o jejím úmrtí.

Poplatek je stanoven na 500,- Kč a je nevratný.

Žádost o zprostředkování kontaktu: formulář a informace MV

Elektronické podání žádosti o zprostředkování kontaktu  – viz stránky MV ČR.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan ČR starší 15 let

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Viz bod 7.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podání písemné žádosti nebo elektronicky viz formulář a informace MV

8. Na které instituci životní situaci řešit

Vyřizuje Ministerstvo vnitra ČR, žádost lze podat písemně na kterémkoliv úřadě s rozšířenou působností

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor občanskoprávní, Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel,
pracoviště evidence obyvatel, 1.patro, dveře č. 102
telefon: 225 295 557-8

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Průkaz totožnosti

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář k dispozici v informační kanceláři a v kanceláři evidence obyvatel formulář a informace MV

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek je 500,- Kč a je nevratný, platí se hotově při podání žádosti nebo kolkem nebo zasláním na účet MV (číslo účtu je na formuláři).

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronické objednání na konkrétní čas – viz rezervace na titulní stránce www.praha14.cz

Žádost o zprostředkování kontaktu: formulář a informace MV

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejsou.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Portál veřejné správy

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

30. 7. 2021

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.