ÚMČ P14

Evidence obyvatel – Zprostředkování kontaktu s jiným občanem

Odbor správních agend a přestupků

1. Identifikační číslo

—–

2. Kód

—–

3. Pojmenování (název) životní situace

Zprostředkování kontaktu s jiným občanem

4. Základní informace k životní situaci

  • Ministerstvo vnitra zprostředkuje kontakt s jiným občanem. Žádat může občan starší 15 let na základě písemné žádosti, ve které uvede své jméno, příjmení, rodné číslo a adresu trvalého pobytu. Ke kontaktované osobě uvede údaje, podle nichž ji bude možno identifikovat a příp. důvod. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem, pokud není podána osobně na matričním úřadu, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, krajském úřadu nebo Ministerstvu vnitra (MV ČR).
  • Ministerstvo vnitra po provedeném šetření a jednoznačném identifikování hledané osoby jí zašle informaci o kontaktující osobě, příp. důvod kontaktu.
  • V případě, že byly údaje předány kontaktované osobě nebo jestliže hledanou osobu nelze dohledat, sdělí tuto skutečnost MV ČR kontaktující osobě.
  • Jestliže hledaná osoba zemřela a jedná se o osobu blízkou, sdělí Ministerstvo vnitra údaje o jejím úmrtí.
  • Poplatek je stanoven na 500,- Kč a je nevratný.
  • Žádost o zprostředkování kontaktu: formulář a informace MV ČR
  • Elektronické podání žádosti o zprostředkování kontaktu  – viz stránky MV ČR.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan ČR starší 15 let.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Viz bod 7.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podání písemné žádosti nebo elektronicky viz formulář a informace MV ČR.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost lze podat písemně na kterémkoliv úřadě s rozšířenou působností; poté je předána k vyřízení Ministerstvu vnitra ČR.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14
oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Bratří Venclíků 1072, pracoviště evidence obyvatel, 1.patro, dveře č. 102
telefon: 225 295 557-8

úřední hodiny

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Průkaz totožnosti

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář k dispozici v informační kanceláři a v kanceláři evidence obyvatel; formulář a informace MV ČR

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní oplatek činí 500,- Kč a je nevratný, platí se při podání žádosti, nebo kolkem nebo zasláním na účet MV ČR (číslo účtu je na formuláři).

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronické objednání na konkrétní čas

Žádost o zprostředkování kontaktu: formulář a informace MV

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění.

Právní předpisy lze vyhledat v Elektronické sbírce zákonů a mezinárodních smluv.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

—–

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

—–

21. Nejčastější dotazy

—–

22. Další informace

—–

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Portál veřejné správy

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

—–

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor správních agend a přestupků, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

26. Kontaktní osoba

Vendula Dubcová, vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Monika Vratislavská, referentka evidence obyvatel

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2024

28. Popis byl naposledy aktualizován

5.2.2024

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

—–