ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Matrika – Ztráta matričních dokladů

3. Pojmenování (název) životní situace

Ztráta matričních dokladů

4. Základní informace k životní situaci

Při ztrátě matričních dokladů je možné požádat o vydání stejnopisů matričních dokladů.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové její rodiny, její sourozenci, a zplnomocnění zástupci. Za členy rodiny se podle zákona považují: manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel musí prokázat oprávněnost zájmu, předložit průkaz totožnosti a vyplnit žádost o vydání příslušného stejnopisu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podání písemné žádosti u příslušného matričního úřadu a zaplacení správního poplatku.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Stejnopis matričního dokladu může vydat úřad, na jehož správním území došlo k narození, k uzavření manželství, vzniku partnerství nebo k úmrtí.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

  • Pokud k matriční události došlo ve správním obvodu matričního úřadu MČ Praha 14 po roce 1950, bude žádost vyřizována na Úřadě městské části Praha 14, Odbor správních agend a přestupků, oddělení matriky (Bratří Venclíků 1072, 6. patro), v úředních hodinách, nebo po dohodě.
  • Stejnopis dokladu matriční události, ke které došlo před r. 1950, vydává Úřad městské části Praha 1
  • Stejnopis dokladu matriční události občana ČR, ke které došlo mimo území ČR, vydá zvláštní matrika Úřadu městské části Brno – Střed.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti,
  • doklady, kterými žadatel prokáže oprávněnost zájmu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

žádost o duplikát matričního dokladu

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání stejnopisu matričního dokladu zaplatí žadatel 100,- Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Ihned nebo dle dohody.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

———

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

———

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

———

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

———

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo vnitra ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Za stejných podmínek povolí matriční úřad nahlédnout do matriční knihy, popř. do sbírky listin. Správní poplatek činí 20,- Kč za každou matriční událost.

28. Popis byl naposledy aktualizován

29.4.2022

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.