Život na Praze 14

ZŠ Generála Janouška slavnostně "odhalila" ornitologickou část naučné stezky

Od úterý 22. října 2013 slouží nejen žákům ZŠ Generála Janouška ORNITOLOGICKÉ PANELY v prostorách školní zahrady. U příležitosti slavnostního "odhalení" převzali nejlepší výtvarníci - z řad žáků školy z rukou ředitelky Mgr. Ilony Šťastné a zástupkyně Ornitologické společnosti drobné dárky. Informační ornitologické panely vznikly za finanční podpory Městské části Praha 14. Zachycují ptáky, se kterými se můžeme v našich končinách setkat.(mu)

Zveřejněno: 27.3.2014
Pokračovat na článekPokračovat na článek

TZ 8/2014 Architekti mají zájem o Prahu 14

Velký zájem ze strany soutěžících vzbudila Prahou 14 vyhlášená mezinárodní architektonická soutěž na komunitní centrum Hloubětínská 55. Po skončení registrace jsou v soutěži přihlášeni 204 zájemci. Ti své návrhy mohou podávat do 31. března letošního roku. "Vyhlášení mezinárodní architektonické soutěže bylo správným rozhodnutím. Velké množství registrovaných uchazečů nám dává jistotu, že budeme vybírat z kvalitních návrhů a různých přístupů k realizaci," říká Radek Vondra, starosta městské části Praha 14. Předmětem architektonické soutěže je zhotovení návrhu nového komunitní centra, jehož prostory by měly vytvořit ideální podmínky s atraktivními architektonickými prvky pro oficiální i neoficiální setkávání komunitních skupin. "Po odevzdání soutěžních návrhů

Zveřejněno: 21.3.2014
Pokračovat na článekPokračovat na článek

TZ 7/2014 Role měst v integraci sociálně vyloučené romské lokality

Příští týden se ve dnech 17. a 18. března uskuteční v Kongresovém centru Vavruška Paláce Charitas na Karlově náměstí Závěrečná konference projektu "Role měst v integraci sociálně vyloučené romské lokality - Praha 14". Konference se koná pod patronací městské části Prahy 14, jejího starosty Bc. Radka Vondry a za účasti Mgr. Michaly Marksové Tominové, ministryně práce a sociálních věcí ČR. Cílem projektu bylo v uplynulých dvou letech získání a sdílení zkušeností s řešením sociálního začleňování vyloučené romské lokality v rámci evropského projektu. "Díky úzké spolupráci s našimi partnery v Nizozemsku a Španělsku se nám podařilo získat cenné zkušenosti, které jsme

Zveřejněno: 21.3.2014
Pokračovat na článekPokračovat na článek

TZ 6/2014 Městská část Praha 14 podpořila vybudování nového multifunkčního prostoru "Tichoviště"

Prostor bývalé prodejny hudebnin v ulici Kardašovská znovu ožije. O tento prostor projevila zájem nezisková organizace APPN, o. p. s. (Agentura pro neslyšící), která by zde ráda vybudovala multifunkční prostor "Tichoviště". "Prostor by měl sloužit pro setkávání a kulturní vyžití místních obyvatel a provozované aktivity budou zaměřeny především na rodiny s dětmi a mládež," sdělila ředitelka APPN, o. p. s. Marie Horáková. Záměrem APPN, o. p. s. je ve spolupráci s partnerskou organizací 365, o. p. s. postupně rozvíjet řadu služeb, které budou poskytovány primárně neslyšícími zaměstnanci a dalšími znevýhodněnými osobami. V Tichovišti vznikne kromě jiného herna pro děti, kde

Zveřejněno: 21.3.2014
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Program prevence nádorového onemocnění prsu

Záměrem tohoto preventivního programu je podpořit prevenci nádorového onemocnění prsu prostřednictvím finančního příspěvku určeného na kvalifikované vyšetření prsou. Městská část Praha 14 se tak připojuje k preventivním aktivitám v oblasti prevence nádorových onemocnění. Příspěvek v maximální výši 350,- Kč bude poskytnut občanům s trvalým pobytem na Městské části Praha 14 v období od 12. 3. 2014 do 12. 12. 2014, kteří se podrobili/podrobí sonografickému nebo mamografickému vyšetření prsou v období od 1. 1. 2014 do 12. 12. 2014. Příspěvek bude vyplacen po dohodě v hotovosti v pokladně úřadu nebo převodem a účet. O příspěvek lze žádat v období od 12.3.2014

Zveřejněno: 17.3.2014
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Nová pravidla prodeje lihovin!

Živnostenský úřad upozorňuje na zákon č. 309/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon): Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, může v této činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Požádá-li podnikatel v této lhůtě živnostenský úřad o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin, může v prodeji kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin na základě oprávnění podle věty první pokračovat do doby pravomocného rozhodnutí o udělení koncese, nebo o zamítnutí žádosti o koncesi, anebo o

Zveřejněno: 5.3.2014
Pokračovat na článekPokračovat na článek