Archive for Březen, 2014

ZŠ Generála Janouška slavnostně "odhalila" ornitologickou část naučné stezky

Čtvrtek, 27 března, 2014

Od úterý 22. října 2013 slouží nejen žákům ZŠ Generála Janouška ORNITOLOGICKÉ PANELY v prostorách školní zahrady. U příležitosti slavnostního „odhalení“ převzali nejlepší výtvarníci – z řad žáků školy z rukou ředitelky Mgr. Ilony Šťastné a zástupkyně Ornitologické společnosti drobné dárky. Informační ornitologické panely vznikly za finanční podpory Městské části Praha 14. Zachycují ptáky, se kterými se můžeme v našich končinách setkat.(mu)

TZ 8/2014 Architekti mají zájem o Prahu 14

Pátek, 21 března, 2014

Velký zájem ze strany soutěžících vzbudila Prahou 14 vyhlášená mezinárodní architektonická soutěž na komunitní centrum Hloubětínská 55. Po skončení registrace jsou v soutěži přihlášeni 204 zájemci. Ti své návrhy mohou podávat do 31. března letošního roku.
„Vyhlášení mezinárodní architektonické soutěže bylo správným rozhodnutím. Velké množství registrovaných uchazečů nám dává jistotu, že budeme vybírat z kvalitních návrhů a různých přístupů k realizaci,“ říká Radek Vondra, starosta městské části Praha 14.
Předmětem architektonické soutěže je zhotovení návrhu nového komunitní centra, jehož prostory by měly vytvořit ideální podmínky s atraktivními architektonickými prvky pro oficiální i neoficiální setkávání komunitních skupin. „Po odevzdání soutěžních návrhů připravíme pro naše občany jejich veřejnou prezentaci, aby se s nimi mohli seznámit,“ dodává starosta Radek Vondra.
Komunitní centrum vznikne v lokalitě historického jádra Hloubětína, v sousedství památkově chráněného kostela sv. Jiří, zahrad Hloubětínského zámečku a Křížovnického dvora.

Kontakt:
Michaela Všetečková, tisková mluvčí, MČ Praha 14; michaela.vseteckova@praha14.cz;
605 222 256, 225 295 214

TZ 7/2014 Role měst v integraci sociálně vyloučené romské lokality

Pátek, 21 března, 2014

Příští týden se ve dnech 17. a 18. března uskuteční v Kongresovém centru Vavruška Paláce Charitas na Karlově náměstí Závěrečná konference projektu „Role měst v integraci sociálně vyloučené romské lokality – Praha 14“. Konference se koná pod patronací městské části Prahy 14, jejího starosty Bc. Radka Vondry a za účasti Mgr. Michaly Marksové Tominové, ministryně práce a sociálních věcí ČR.
Cílem projektu bylo v uplynulých dvou letech získání a sdílení zkušeností s řešením sociálního začleňování vyloučené romské lokality v rámci evropského projektu. „Díky úzké spolupráci s našimi partnery v Nizozemsku a Španělsku se nám podařilo získat cenné zkušenosti, které jsme již začali aktivně využívat v naší městské části,“ říká Bc. Radek Vondra. „V rámci Závěrečné konference budou prezentovány španělskými i nizozemskými partnery výsledky jejich projektů, proběhnou panelové diskuze a představíme i konkrétní přínosy pro městkou část Praha 14,“ dodává starosta Radek Vondra.
Projekt, zahájený v dubnu 2012, je financován ze státního rozpočtu a prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Veškeré aktivity navazují na přijatou vládní Strategii boje proti sociálnímu vyloučení v letech 2011 až 2015. Českým partnerem tohoto projektu je společnost MEPCO, která mezinárodní aktivity se zahraničními partnery koordinovala a podílela se na tvorbě sborníku dobrých praxí.

Kontakt:
Michaela Všetečková, tisková mluvčí, MČ Praha 14; michaela.vseteckova@praha14.cz; 605 222 256, 225 295 214

TZ 6/2014 Městská část Praha 14 podpořila vybudování nového multifunkčního prostoru "Tichoviště"

Pátek, 21 března, 2014

Prostor bývalé prodejny hudebnin v ulici Kardašovská znovu ožije. O tento prostor projevila zájem nezisková organizace APPN, o. p. s. (Agentura pro neslyšící), která by zde ráda vybudovala multifunkční prostor „Tichoviště“.
„Prostor by měl sloužit pro setkávání a kulturní vyžití místních obyvatel a provozované aktivity budou zaměřeny především na rodiny s dětmi a mládež,“ sdělila ředitelka APPN, o. p. s. Marie Horáková. Záměrem APPN, o. p. s. je ve spolupráci s partnerskou organizací 365, o. p. s. postupně rozvíjet řadu služeb, které budou poskytovány primárně neslyšícími zaměstnanci a dalšími znevýhodněnými osobami. V Tichovišti vznikne kromě jiného herna pro děti, kde budou nabídnuty mimoškolní aktivity a akce, kterých se mohou zúčastnit celé rodiny. Pro mládež bude k dispozici nejen sportovní vybavení a deskové hry, ale budou se také moci zapojit do místních kroužků jako např. fotokroužek, žurnalistický kroužek pro mladé reportéry, výtvarné dílny, kurz znakového jazyka a mnoho dalších aktivit pro zimní i letní období. „Snažíme se, aby nabídka kurzů byla pro děti a mládež zajímavá a neduplikovala se s nabídkou nedaleké ZŠ či jiných subjektů,“ dodala ředitelka Horáková.
Dále se v Tichovišti budou pořádat různé kulturní akce např. divadelní představení, filmové promítání, outdoorové zážitkové akce, v rámci kterých se místní mládež seznámí se světem znevýhodněných spoluobčanů. „Naše městská část takové projekty velice ráda podporuje. Multifunkční prostor, který zde má vzniknou, má podle mého názoru dobré předpoklady k hojné návštěvě už i z toho důvodu, že jsme mladá městská část, kde žije spousty mladých rodin s dětmi, které by rády svůj volný čas trávily smysluplně,“ uvedl starosta MČ Praha 14 Radek Vondra.
Součásti Tichoviště bude také kavárna, která bude vycházet z konceptu kavárny s neslyšící obsluhou na Praze 8 – Tichá kavárna (www.tichakavarna.cz). Těšit se můžeme na množství nápojů a na pekařské a cukrářské výrobky z Tiché pekárny (pekárny s neslyšícími zaměstnanci), kterou provozuje organizace 365, o. p. s.

Kontakt: Michaela Všetečková, tisková mluvčí, MČ Praha 14; vseteckova@praha14.cz; 605 222 256, 281 005 214

Program prevence nádorového onemocnění prsu

Pondělí, 17 března, 2014

Záměrem tohoto preventivního programu je podpořit prevenci nádorového onemocnění prsu prostřednictvím finančního příspěvku určeného na kvalifikované vyšetření prsou. Městská část Praha 14 se tak připojuje k preventivním aktivitám v oblasti prevence nádorových onemocnění.
Příspěvek v maximální výši 350,- Kč bude poskytnut občanům s trvalým pobytem na Městské části Praha 14 v období od 12. 3. 2014 do 12. 12. 2014, kteří se podrobili/podrobí sonografickému nebo mamografickému vyšetření prsou v období od 1. 1. 2014 do 12. 12. 2014. Příspěvek bude vyplacen po dohodě v hotovosti v pokladně úřadu nebo převodem a účet. O příspěvek lze žádat v období od 12.3.2014 do 12. 12. 2014, v pondělí a středu od 7:30 do 18:00 hod.

Kontaktní osobou pro poskytování příspěvku je pracovnice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 14: Bc. Kristýna Štaffová, e-mail: Kristyna.Staffova@praha14.cz, tel. 281 005 450. Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.

Podmínky (doc, 43 KB)
Plakát (pdf, 505 KB)

 

Nová pravidla prodeje lihovin!

Středa, 5 března, 2014

Živnostenský úřad upozorňuje na zákon č. 309/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon): Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, může v této činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Požádá-li podnikatel v této lhůtě živnostenský úřad o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin, může v prodeji kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin na základě oprávnění podle věty první pokračovat do doby pravomocného rozhodnutí o udělení koncese, nebo o zamítnutí žádosti o koncesi, anebo o zastavení řízení. Marným uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin podnikateli právo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny zaniká.
Datum účinnosti tohoto zákona je 17. října 2013