Život na Praze 14

Senior park Klánovická

Od pátku 8. srpna 2014 je pro veřejnost otevřeno nové sportoviště s venkovními cvičebními prvky v sousedství dětského hřiště u Klánovické ulice v Hloubětíně. Senior park Klánovická je určen pro širokou veřejnost a stejně jako v případě zmiňovaného hřiště se i na zakoupení fitness prvků podíleli dárci z řad místních obyvatel. Spolupráce městské části a občanského sdružení Starý Hloubětín se ukázala jako fungující už vloni, kdy se zástupcům Hloubětínských podařilo získat od dárců finance na část herních prvků pro dětské hřiště. Podobně tomu je i nyní v případě venkovní posilovny. V prostoru za historickým statkem je instalování celkem 6 venkovních fitness prvků, dva z nich

Zveřejněno: 12.8.2014
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Nové webové stránky

Městská část Praha 14 před několika týdny spustila novou podobu webových stránek. Jedná se o první etapu rozvoje internetových služeb občanům. Původní webová prezentace měla svůj základ v technologiích a koncepci, která byla moderní před 10 lety. Tato koncepce již neumožňovala potřebný rozvoj v elektronizaci a ani neumožňovala implementovat nový grafický design tak, aby byla podporována dotyková zařízení, chytré telefony ad. Je rovněž třeba vytvořit stabilní základ pro služby, které budou na portálu MČ nabízeny v budoucnosti. Od podzimu 2014 pak lidé na webu najdou řadu novinek, které jim usnadní komunikaci s úřadem a především ušetří čas. Nová platforma obsahuje redakční systém, který umožní

Zveřejněno: 5.8.2014
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Informace pro volební strany pro volby do zastupitelstva městské části Praha 14

Úřad městské části Praha 14 je registračním úřadem pro projednávání a registrování kandidátních listin pro volby do zastupitelstva městské části. Oprávněným zaměstnancem úřadu k převzetí kandidátních listin a pro další činnosti uvedené v ust. § 12 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb,. o volbách do zastupitelstev obcí ( dále jen zákon ) je vedoucí odboru občanskosprávního Mgr.Jiří Kryštof (tel. 225 295 340). Kandidátní listiny se podávají nejpozději do úterý 5.8.2014 do 16:00 hod.! ( Podání je možné také přes podatelnu úřadu.) Náležitosti kandidátních listin jsou uvedeny v ust. § 22 zákona. Po uplynutí šedesátého dne přede dnem voleb ( 11.8.

Zveřejněno: 5.8.2014
Pokračovat na článekPokračovat na článek

TZ 13/2014 Praha 14 je aktivní v oblasti prevence nádorových onemocnění

Praha, 4. srpna 2014  – Praha 14 i v letošním roce pokračuje v podpoře programu prevence nádorového onemocnění prsu. Ke konci července se do programu zapojilo 68 osob. Projekt odstartoval 12. března 2014 a potrvá do 12. prosince 2014.  Záměrem tohoto preventivního programu je podpořit prevenci nádorového onemocnění prsu prostřednictvím finančního příspěvku určeného na kvalifikované vyšetření prsou. Příspěvek v maximální výši 350,- Kč je poskytován občanům s trvalým pobytem v Praze 14, kteří se podrobili/podrobí sonografickému nebo mamografickému vyšetření prsou v uvedeném období. „Prevenci a její podporu považujeme za velmi důležitou. Včasné odhalení zákeřné nemoci může zachránit život i zajistit pacientovi vyšší kvalitu života. A

Zveřejněno: 4.8.2014
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Praha 14 pomáhá psům

Radnice Prahy 14 vyhlašuje dobrovolnou sbírku materiálu pro psy ze Záchranné stanice pro odchycená a opuštěná zvířata LARY a z psího útulku Záchytné kotce města Dobříše.  Sbírá se prakticky vše od pelíšků až po psí konzervy a granule. Vybrané dary úřad předá zástupcům organizací na PEStivalu 2014, tedy 20. září. Více informací naleznete v přiloženém pdf, předem děkujeme za podporu. Více informací naleznete v přiloženém letáku: Sbírka materiálu pro psy (pdf, 1 266 KB)

Zveřejněno: 4.8.2014
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Praha 14 proti rakovině

Praha 14 i v letošním roce pokračuje v podpoře programu prevence nádorového onemocnění prsu. Ke konci července se do programu zapojilo 68 osob. Projekt odstartoval 12. března 2014 a potrvá do 12. prosince 2014. Záměrem tohoto preventivního programu je podpořit prevenci nádorového onemocnění prsu prostřednictvím finančního příspěvku určeného na kvalifikované vyšetření prsou. Příspěvek v maximální výši 350,- Kč je poskytován občanům s trvalým pobytem v Praze 14, kteří se podrobili/podrobí sonografickému nebo mamografickému vyšetření prsou v uvedeném období. „Prevenci a její podporu považujeme za velmi důležitou. Včasné odhalení zákeřné nemoci může zachránit život i zajistit pacientovi vyšší kvalitu života. A samozřejmě také šetří náklady na

Zveřejněno: 4.8.2014
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Kolik za vodu?

Zákazníci Pražských vodovodů a kanalizací mohou mít stálý přehled o spotřebě vody, vystavených fakturách, platbách či odečtech vodoměrů. Stačí k tomu jediné: aktivovat si tzv. zákaznický účet. „Tuto službu v současné době využívá přes patnáct tisíc naši klientů,“ říká mluvčí společnosti Tomáš Mrázek. PVK službu nabízejí na svých webových stránkách www.pvk.cz. „Jedná se o zabezpečený účet, ke kterému má přístup pouze zákazník po zadání platného hesla,“ upřesnil Mrázek. Poté, co si zákazník zažádá o přístup k datům pomocí zákaznického účtu na webových stránkách www.pvk.cz, bude mu doporučeně poštou zasláno přístupové heslo na jméno a adresu uvedenou v platné Smlouvě o dodávce vody a

Zveřejněno: 3.8.2014
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Pasy online

Stejně jako loni se i letos v tomto období zvyšuje počet žadatelů o doklady, zejména o cestovní pasy. Pro pohodlnější vyřizování žádostí nabízíme a doporučujeme možnost online rezervace. V pravé části úvodní stránky starých webových stránek úřadu v sekci Rezervace úředních hodin se můžete snadno objednat - stačí zadat jméno a příjmení, zvolíte agendu a nakonec datum a hodinu návštěvy. Objednávat se můžete nejpozději den předem. Úřední dny pro tyto žádosti jsou pondělí až čtvrtek, doporučujeme využívat zejména úterky a čtvrtky, kdy je menší počet žadatelů. Úřední hodiny najdete také na webu. Důležité upozornění: nový web MČ Praha 14 online rezervace dočasně

Zveřejněno: 3.8.2014
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Vajgarská x Broumarská bezpečná

Téměř dvouměsíční oprava frekventované křižovatky ulice Broumarská s ulicí Vajgarská je u konce. Místem je možné projíždět bez omezení.  Rekonstrukce, kterou provedla Technická správa komunikací (TSK), byla nezbytná. "Přibude nový odbočovací pruh ve směru z Broumarské do Vajgarské. Budou upraveny poloměry, aby především autobusy MHD mohly bezpečně odbočovat z Vajgarské ulice, aniž by ohrožovaly vozidla jedoucí v protisměru, k čemuž nyní docházelo a činilo tuto křižovatku velmi nebezpečnou," vysvětloval na začátku oprav místostarosta Aleš Kuda. To, že se křižovatka dočkala rekonstrukce, je velkým úspěchem také Městské části Praha 14, která o zajištění bezpečnosti na klíčové komunikaci dlouhodobě usilovala. Během stavebních

Zveřejněno: 2.8.2014
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Hezké místo? Nepořádek?

Chcete nahlásit nepořádek nebo naopak pěkné místo? Z přechodem na nové webové stránky byl  zaveden i nový způsob, jak úřad upozornit, že je někde třeba uklidit, případně, že jste na území Prahy 14 objevili hezký kout, který rozhodně stojí za povšimnutí. Pro hlášení mohou občané využít následující e - mailové adresy:  informacni.kancelar@praha14.cz či informace@praha14.cz Bližší informace ke službě naleznete na novém webu - v hlavním menu sekce "Úřad městské části".  

Zveřejněno: 1.8.2014
Pokračovat na článekPokračovat na článek