Archive for Červenec, 2015

Koncert v kostele

Pátek, 24 července, 2015

Přijďte se zaposlouchat do mezzosopránu Daniely Demuthové, flétny Žofie Vokálkové a harfy Zbyňky Šolcové. Jejich Musica Dolce Vita vystoupí 21. září 2015 v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích. Na programu koncertu jsou skladby G. F. Händela, A. Vivaldiho, J. S. Bacha a dalších. Kompletní informace naleznete v této pozvánce.

Výstava v Galerii

Pondělí, 20 července, 2015

Ve středu 2. září 2015 bude v Galerii 14 (nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most) v 18 hodin zahájena výstava obrazů výtvarníka Pavla Dvořáka. Výstava potrvá do 30. září a bude otevřena vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 14 do 18 hodin.

Turnaj v malé kopané

Pondělí, 20 července, 2015

V sobotu 12. září 2015 se od 9 hodin uskuteční Turnaj v malé kopané o pohár starosty Prahy 14. Klání se bude konat na hřišti TJ Kyje v Broumarské ulici. Startovné na družstvo činí 200 korun. Další podrobnosti se dočtete zde.

Plechárna uzavřena

Sobota, 18 července, 2015

Upozorňujeme, že komunitní centrum Plechárna je v letních měsících uzavřeno z důvodu plánované rekonstrukce vnitřních hal. Opětovně bude objekt přístupný na podzim. Sledujte webové stránky www.plecharnacernymost.cz, kde se včas dozvíte informace k otevření.

Turistické známky

Sobota, 18 července, 2015

Od 22. května 2015 si mohou sběratelé v informační kanceláři úřadu (Bratří Venclíků 1072, 198 21 Praha 9, přízemí) zakoupit Turistickou známku kostela sv. Bartoloměje (30 Kč za kus) a Turistickou nálepku kostela sv. Bartoloměje (12 Kč za kus).

Předporodní kurzy

Středa, 15 července, 2015

Budoucí maminky a tatínkové mají opět možnost zúčastnit se předporodních kurzů v ateliéru Centra Slunečnice (vchod přes kavárnu Maňána). Nejbližší kurz se bude konat ve třech částech – 18., 25. a 26. srpna 2015 vždy od 18 do 20 hodin. Přihlášky posílejte do 11. srpna na e-mailovou adresu v.nemeckova@mydva.info.  Veškeré informace ke kurzu naleznete v přiloženém letáku, na webu www.wellryba.cz a Facebooku www.facebook.com/wellryba.

Letní cvičení

Pátek, 10 července, 2015

TJ Sokol Jahodnice (Bezdrevská 26) zve zájemce na letní lekce cvičení. V úterý si můžete protáhnout tělo na trampolínkách a při pilates, na čtvrtek jsou připraveny lekce POWER BODY FIT, PORT DE BRAS X SLOW BODY FIT. Podrobnosti naleznete v přiložené pozvánce.

Upozornění pro občany

Pátek, 10 července, 2015

Městská policie vyzývá občany, aby byli obezřetní a dávali dobrý pozor na to, koho si pustí do bytu. Na území Prahy 14 se pohybuje dvojice slovensky hovořících mužů, kteří obcházejí domy, nabízejí tak zvané „perlátory“ (pro úsporu vody) a po té, co jsou vpuštěni dovnitř, neváhají majitele domu okrást. Za poslední dva týdny bylo zaznamenáno již několik takových případů, poslední v Kukelské ulici na Lehovci.

 

Výstava koťat a koček

Středa, 8 července, 2015

Občanské sdružení na ochranu zvířat Podbrdsko zve všechny zájemce na umísťovací výstavu opuštěných koťat a koček, která se uskuteční o víkendu 29. a 30. srpna 2015 od 10 do 17 hodin v areálu Muzea Betlémů v Karlštejně. Bližší informace se dozvíte z přiložené pozvánky

 

ENERGO 2015

Úterý, 7 července, 2015

Český statistický úřad organizuje v druhé polovině roku 2015 a začátkem roku 2016 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech (ENERGO 2015).

Jeho cílem je získat aktuální údaje o spotřebě paliv a energií v domácnostech podle účelu použití na konkrétní činnost (na vytápění vnitřních prostor, na chlazení vnitřních prostor, na ohřev vody, vaření, osvětlení a ostatní koncové užití). Výsledky ze šetření najdou široké uplatnění, například se využijí při plánování dalšího směrování dotační politiky státu v oblasti energetických úspor či ke srovnání spotřeby energie našich domácností s ostatními členskými státy EU.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v přibližně 20 tisících domácnostech a proběhne od 7. července 2015 do 15. ledna 2016 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření ENERGO 2015 a které jim vydá Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ.

Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů, získaná data budou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona o státní statistické službě a zákona o ochraně osobních údajů. Další informace k šetření naleznete zde.