Archive for Listopad, 2015

Putování praotce Čecha

Pondělí, 30 listopadu, 2015

,,Vysoká i nízká, daleká i blízká, to je hora Říp, tady budem žít …“  to si ve čtvrtek 19. listopadu pěli rodiče s dětmi na tradičních hudebních hrátkách s barvičkami ve školičce na Lehovci. Ale jak to vlastně všechno začalo?

Tématem letošních hrátek jsou Staré pověsti české a tak jsme se přesunuli hluboko do dějin našich předků – do období putování praotce Čecha za novou zemí. Sešlo se nás opravdu hodně, a o to více jsme si to užili. Celým příběhem nás provázel tajemný vypravěč  a jako vždy nám každou písničku oživila školičková kapela.

A tak jsme si vyzkoušeli, jak se cítili lidé v zemi plné bojů a nepokojů. Poté jsme vyslyšeli bratry Čecha a Lecha, a společně přemýšleli, zda v zemi zůstat či ji opustit. Nakonec jsme se přeci jen vydali na strastiplnou cestu –  hledat zemi zaslíbenou. Po cestě jsme museli překonat spoustu překážek a nebezpečí. Nikdo z nás se ale nebál, vždyť nás ochraňoval vlastnoručně vyrobený amulet pro štěstí! Nakonec jsme se přeci jen protančili a prozpívali k cíli, a to když praotec Čech zvolal  ,,…to je ta země zaslíbená  – tady budem žít“.

Na závěr jsme celou družinu  putujících lidí  nakreslili a vlepili na horu a její okolí. Hora Říp v atriu MŠ nám bude pověst i nadále připomínat a my už se těšíme na další pokračování starých pověstí českých na jaře.

Kluci a holčičky z lehovecké školičky

Vánoční Čtrnáctka

Pondělí, 30 listopadu, 2015

Prosincové vydání časopisu Čtrnáctka je na světě. V těchto dnech se začíná s jeho distribucí do domácností naší městské části. Elektronickou verzi měsíčníku naleznete zde. Přejeme příjemné vánoční počtení.

Mikulášský průvod

Pondělí, 30 listopadu, 2015
Přijďte oslavit svátek sv. Mikuláše v Mikulášském průvodu! Dne 5. prosince 2015 nasadíme všichni masky čerta, anděla a Mikuláše a projdeme se vnitroblokem Vybíralova. Cílem naší cesty bude Plechárna, kde bude připravena fireshow. Nebude chybět ani živý jukebox – mikulášská kapela vám zahraje vánoční písničky na přání. Na závěr nás čeká opékání buřtů. Sraz je v 17 hodin u vstupu do ZŠ Vybíralova. Nezapomeňte si na školách a školkách Prahy 14 vyzvednout jednu z masek, abyste si v průvodu užili tu pravou předvánoční atmosféru. Těšíme se na vás!

O sídlištích v Galerii

Pátek, 27 listopadu, 2015

Jedním z velkých témat poslední doby je revitalizace sídlištních lokalit. Pražští radní v říjnu pověřili Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, aby zpracoval studii jejich postupné obnovy a aby jako pilotní projekt pro tento plán zvolil proměnu vnitrobloku ve Vybíralově ulici na Černém Mostě. Na možnosti revitalizace této části Prahy 14, ale i dalších sídlišť v metropoli a ve světě se nyní zaměří také program Studijního výjezdu Evropského hospodářského a sociálního výboru. Setkání, jehož cílem je mimo jiné také sdílet odborná stanoviska a zkušeností s touto tématikou, se uskuteční 1. prosince 2015 na půdě městské části Praha 14.

„Osobně mě velmi těší, že konferenční sál naší Galerie 14, může hostit takto významné a prestižní setkání. Proběhne v rámci přípravy stanoviska „EU Urban Agenda“, o které požádalo Holandsko. Přítomna bude řada tuzemských i evropských expertů na městský rozvoj, bezesporu tedy půjde o velmi přínosnou konferenci,“ říká starosta MČ Praha 14 Bc. Radek Vondra, který má územní rozvoj městské části ve své gesci a který celý studijní výjezd zahájí.

Setkání, na které jsou pozvány více než tři desítky účastníků – mmj. i členové Evropského hospodářského a sociálního výboru -, bude rozděleno do dvou bloků. V dopoledním vystoupí experti na městský rozvoj z EU a z Evropské komise DB Regio či hlavní architekt Prahy 14 Ing. arch. Milan Veselý, který pohovoří o prioritách rozvoje městské části. Svůj vstup bude mít připravený také Ing. arch. Filip Tittl z Fakulty architektury ČVUT. Připomene mezinárodní projekt „Sídliště, jak dál“, v jehož rámci se letos v Praze 14 konala putovní výstava studentských urbanistických studií. Práce představovaly dlouhodobé vize proměny několika vybraných českých sídlišť – mimo jiné i Černého Mostu.

Odpolední blok bude patřit dalším zajímavým přednáškám. Vystoupí například Mgr. Michal Lehečka ze studia antropologického výzkumu Anthropictures, jenž představí práci s komunitami v Praze 14 či MgA. David Kašpar, ředitel příspěvkové organizace městské části Praha 14 kulturní, který promluví o kultuře jako o nástroji pro revitalizaci veřejného prostoru. Blíže pohovoří rovněž o projektu Vybíralka 25, na němž Praha 14 kulturní spolupracuje s partnerem studijního výjezdu – Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR).

„V pražských sídlištích bydlí více než třetina obyvatel, a přitom byly dodnes na okraji zájmu. Ve spolupráci s MČ Praha 14 a místními obyvateli proto vyvíjíme ucelený přístup, jak tyto oblasti oživit, tak aby se zde udržela společenská pestrost. Černý Most je první lokalitou, na kterou následně navážeme aktivitami v dalších oblastech,“ uvádí ředitel IPR Petr Hlaváček.

Projekt Vybíralka 25 je v podstatě oslavou. Oslavou 25 let od doby, kdy se do Vybíralovy ulice nastěhovali první nájemníci. „Konala se během něj řada dílčích akcí – například úklid prostor před místní základní školou, Svatomartinské slavnosti či setkání starousedlíků nad mapami a starými fotografiemi. Celou akci vnímám jako předstupeň připravované obnovy vnitrobloku. Cílem všech těchto komunitních impulsů bylo vzbudit v místních obyvatelích zájem o místo, kde žijí a také chuť ke vzájemnému poznávání,“ vysvětluje starosta Vondra.

Na setkání obdržela pozvání také primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová a radní RNDr. Jana Plamínková, která má mimo jiné na starosti i oblast územního rozvoje v Praze.

TZ 13/2015 – V Praze 14 se setkají tuzemští i evropští experti na městský rozvoj. Debatovat budou o proměně sídlišť

Pátek, 27 listopadu, 2015

Praha, 25. listopadu 2015Jedním z velkých témat poslední doby je revitalizace sídlištních lokalit. Pražští radní v říjnu pověřili Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, aby zpracoval studii jejich postupné obnovy a aby jako pilotní projekt pro tento plán zvolil proměnu vnitrobloku ve Vybíralově ulici na Černém Mostě. Na možnosti revitalizace této části Prahy 14, ale i dalších sídlišť v metropoli a ve světě se nyní zaměří také program Studijního výjezdu Evropského hospodářského a sociálního výboru. Setkání, jehož cílem je mimo jiné také sdílet odborná stanoviska a zkušeností s touto tématikou, se uskuteční 1. prosince 2015 na půdě městské části Praha 14.

„Osobně mě velmi těší, že konferenční sál naší Galerie 14, může hostit takto významné a prestižní setkání. Proběhne v rámci přípravy stanoviska „EU Urban Agenda“, o které požádalo Holandsko. Přítomna bude řada tuzemských i evropských expertů na městský rozvoj, bezesporu tedy půjde o velmi přínosnou konferenci,“ říká starosta MČ Praha 14 Bc. Radek Vondra, který má územní rozvoj městské části ve své gesci a který celý studijní výjezd zahájí.

Setkání, na které jsou pozvány více než tři desítky účastníků – mmj. i členové Evropského hospodářského a sociálního výboru -, bude rozděleno do dvou bloků. V dopoledním vystoupí experti na městský rozvoj z EU a z Evropské komise DB Regio či hlavní architekt Prahy 14 Ing. arch. Milan Veselý, který pohovoří o prioritách rozvoje městské části. Svůj vstup bude mít připravený také Ing. arch. Filip Tittl z Fakulty architektury ČVUT. Připomene mezinárodní projekt „Sídliště, jak dál“, v jehož rámci se letos v Praze 14 konala putovní výstava studentských urbanistických studií. Práce představovaly dlouhodobé vize proměny několika vybraných českých sídlišť – mimo jiné i Černého Mostu.

Odpolední blok bude patřit dalším zajímavým přednáškám. Vystoupí například Mgr. Michal Lehečka ze studia antropologického výzkumu Anthropictures, jenž představí práci s komunitami v Praze 14 či MgA. David Kašpar, ředitel příspěvkové organizace městské části Praha 14 kulturní, který promluví o kultuře jako o nástroji pro revitalizaci veřejného prostoru. Blíže pohovoří rovněž o projektu Vybíralka 25, na němž Praha 14 kulturní spolupracuje s partnerem studijního výjezdu – Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR).

„V pražských sídlištích bydlí více než třetina obyvatel, a přitom byly dodnes na okraji zájmu. Ve spolupráci s MČ Praha 14 a místními obyvateli proto vyvíjíme ucelený přístup, jak tyto oblasti oživit, tak aby se zde udržela společenská pestrost. Černý Most je první lokalitou, na kterou následně navážeme aktivitami v dalších oblastech,“ uvádí ředitel IPR Petr Hlaváček.

Projekt Vybíralka 25 je v podstatě oslavou. Oslavou 25 let od doby, kdy se do Vybíralovy ulice nastěhovali první nájemníci. „Konala se během něj řada dílčích akcí – například úklid prostor před místní základní školou, Svatomartinské slavnosti či setkání starousedlíků nad mapami a starými fotografiemi. Celou akci vnímám jako předstupeň připravované obnovy vnitrobloku. Cílem všech těchto komunitních impulsů bylo vzbudit v místních obyvatelích zájem o místo, kde žijí a také chuť ke vzájemnému poznávání,“ vysvětluje starosta Vondra.

Na setkání obdržela pozvání také primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová a radní RNDr. Jana Plamínková, která má mimo jiné na starosti i oblast územního rozvoje v Praze.

 Pro více informací:
Veronika Berná
Oddělení strategického plánování a komunikace
Tel.:  225 295 603, mobil: 605 222 238
E-mail: Veronika.Berna@praha14.cz

Veselý čertík v prosinci

Pátek, 27 listopadu, 2015

Také na měsíc prosinec Rodinný klub a mateřské centrum Veselý čertík (Národních hrdinů 9, Dolní Počernice) připravilo bohatý program pro své návštěvníky. Kromě vánočního koncertu budete moci zavítat třeba na výtvarnou dílnu nebo na pyžámkovou noc. Podrobnosti v pozvánce.

Seminář pro seniory

Pátek, 27 listopadu, 2015

Klub aktivních seniorů Farní charity Prahy 14 Liduška připravil bezplatný seminář na téma „Problematika domácího násilí a syndromu týrání seniorů“. Akce se uskuteční 1. prosince 2015 od 10 hodin v Oáze (Maňákova 22). Seminář povede odborník z organizace Život 90. Pozvánku naleznete zde.

Pilates v KD Kyje

Středa, 25 listopadu, 2015

Chcete si vyzkoušet, jak se cvičí pilates? Příležitost budete mít 7. prosince 2015 od 9 do 10 hodin v KD Kyje (Šimanovská 47), kdy se zde koná ukázková hodina. Od 11. ledna 2016 budete moci v tomto čase navštěvovat pravidelné lekce od 70 korun za hodinu. Další podrobnosti naleznete zde.

Trh ve školce

Středa, 25 listopadu, 2015

Oslavu adventu a blížících se Vánoc si nenechávají ujít ani školy Prahy 14. MŠ Paculova zve všechny zájemce na Vánoční trh, který se příchozím otevře 10. prosince 2015 od 15 do 18 hodin ve vestibulu školky.

 

Univerzitní advent

Středa, 25 listopadu, 2015

Univerzita Karlova vás srdečně zve na Oslavu adventu, která se uskuteční ve středu 2. prosince 2015 od 14 hodin v prostorách Ovocného trhu 3 a Celetné 20. Program je bohatý a zahrnuje jarmark, koncert, přednášky s vánoční tematikou, prohlídky historických prostor univerzity a program pro děti, studenty, absolventy i širokou veřejnost. Pro bližší informace se prosím podívejte na webové stránky akce: www.oslavaadventu.cuni.cz.