Archive for Prosinec, 2015

Cvičení v Jahodnici

Úterý, 29 prosince, 2015

TJ Sokol Jahodnice zve všechny příznivce sportu na pravidelné lekce cvičení. Neváhejte a přijďte, začněte nový rok s pohybem. Lekce od 35 korun do 60 korun.  Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.

Výstava Vo patnáct

Úterý, 29 prosince, 2015

Základní umělecká škola Ratibořická 30 vás srdečně zve na výstavu prací žáků výtvarného oboru Vo patnáct. Vernisáž proběhne v Galerii 14 6. ledna 2016 v 17:00 hodin. Podvečer zpříjemní pěvecké soubory Lístek a Lísteček z místní ZUŠ.

 

 

Sobota se sportem

Úterý, 29 prosince, 2015

TJ Sokol Jahodnice pořádá tradiční jarní cvičící sobotu, která proběhne 9. ledna 2016 od 9:00 hodin v budově TS Sokol Jahodnice (Bezdrevská 26, 198 00 Praha 9). Vstup není omezen členstvím, věkem, výškou, váhou ani kondicí. Každý cvičí jen tak jak je mu příjemné a na kolik se cítí. Rezervace nutná. Více informací a program naleznete v přiložené pozvánce.

Poděkování za úklid

Neděle, 20 prosince, 2015

Zástupci TJ Sokol Jahodnice převzali z rukou radní MČ Praha 14 Mgr. Ireny Kolmanové Děkovný list za účast na akci Za čistou Jahodnici. Na místě se sešly téměř čtyři desítky místních, aby uklidily ulice mezi rodinnými domky i okolí autobusových zastávek. Posbíranými plechovkami od piva, papírovými obaly nebo třeba pet lahvemi se dobrovolníkům podařilo naplnit několik velkých odpadkových pytlů. „Všem účastníkům akce za jejich obětavost a chuť podílet se na zkrášlování Prahy 14 mnohokrát děkujeme,“ řekla radní Irena Kolmanová.

Senior akademie

Pátek, 18 prosince, 2015

Městská policie hlavního města Prahy ve spolupráci s městskou částí Praha 14 připravila pro seniory bezplatný cyklus preventivních přednášek – Senior akademii, která bude probíhat od 19. ledna 2016 do 5. dubna 2016, každé úterý od 13:00 do 15: 00 hodin.
Pozvánku naleznete zde.

Olej do potrubí nepatří

Středa, 16 prosince, 2015

 

Olej, na kterém se smaží štědrovečerní kapr či řízky, do kanalizace nepatří. Použitý olej či tuk včetně sádla má zamířit do plastových uzavíratelných lahví a následně do speciálních nádob. „Tuk v potrubí ztuhne a zanáší potrubí, což způsobuje jeho nižší průtočnost a v krajním případě i ucpání,“ zdůraznil tiskový mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek. „Naše varování samozřejmě platí celoročně, nejen v období vánočních svátků,“ dodal.

Kanalizace je určena výhradně k odvádění odpadních vod – to je vody mírně znečištěné během běžné denní hygieny, užívání toalety, úklidu, praní či mytí nádobí. „Co do kanalizace nepatří, je určeno zákonem a všechny detaily mohou Pražané najít v Kanalizačním řádu na našich webových stránkách www.pvk.cz,“ upozornil Mrázek.

Rozhodně se do kanalizace nesmí dostat biologický odpad (zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů), tuky (fritovací a motorové oleje), veškeré hygienické potřeby, chemikálie a léky. Všechny tyto věci ohrožují samotné fungování kanalizačního systému a čistíren odpadních vod. Zbytky potravin v kanalizaci podporují život různých živočichů. Odpad z kuchyňských drtičů zanáší kanalizaci usazenými pevnými látkami, na které se váží zejména tuky, což může mít za následek snížení průtočnosti kanalizačních přípojek až po jejich úplné ucpání. Plastové části z hygienických potřeb, které nepodléhají rozkladu, zase mohou zcela zničit čerpadla v čerpacích stanicích odpadních vod. Čerpadlům také vadí vhazování vláknitých materiálů do kanalizace (kousky vaty, hadry apod.). Ty se pak namotávají na oběžná kola čerpadel a způsobují jejich ucpávání, případně se dostávají mezi oběžné kolo a hydraulickou skříň s následkem poškození ucpávky, zatečením do rotoru a zničení pohonného elektromotoru. Provoz čistírny odpadních vod může výrazně zkomplikovat řada chemických a nebezpečných látek, z nichž některé jsou vysoce jedovaté a výbušné, a mají negativní vliv na biologické procesy při čištění odpadní vody.

 

Na pražskou stokovou je napojeno 1,25 miliónů obyvatel. V centrální části města je vybudován jednotný kanalizační systém, který odvádí odpadní vody společně s dešťovými srážkami do Ústřední čistírny odpadních vod. Oddílný systém v okrajových částech Prahy odvádí dešťové vody zvlášť. PVK provozují kromě ústřední čistírny dalších dvacet pobočných čistíren – Březiněves, Dolní Chabry, Holyně, Horní Počernice – Čertousy, Horní Počernice – Svépravice, Kbely, Klánovice, Koloděje, Kolovraty, Královice, Lochkov, Miškovice, Nebušice, Nedvězí, Sobín, Uhříněves – Dubeč, Újezd nad Lesy, Újezd u Průhonic, Vinoř a Zbraslav.

 

Do stokové sítě nesmí vniknout:

 • látky radioaktivní, látky ropné
 • látky infekční a karcinogenní
 • látky omamné a hořlavé
 • jedy, žíraviny, výbušniny, pesticidy
 • biologicky nerozložitelné tenzidy
 • organická rozpouštědla
 • průmyslová a statková hnojiva, zeminy
 • silážní šťávy
 • látky působící změnu barvy vody
 • neutralizační kaly
 • hygienické potřeby
 • pevné odpady včetně kuchyňských

Advent v Galerii

Pátek, 11 prosince, 2015

Ve středu 9. prosince, v plném sále Galerie 14, zahrála Malá česká muzika Jiřího Pospíšila české lidové písně a koledy, skladby z renesančních kancionálů a díla barokních skladatelů a navodila tak příjemnou tradiční vánoční atmosféru.

Mikulášská v KD Kyje

Čtvrtek, 10 prosince, 2015

V sobotu 5. prosince proběhla již tradiční mikulášská nadílka v KD Kyje. Dorazila spousta dětí, čert, Mikuláš i anděl a zahráli jim členové souboru Liduščino divadlo.

 

PVK přes svátky

Středa, 9 prosince, 2015

 Zaměstnanci Pražských vodovodů a kanalizací budou o vánočních svátcích i v době oslav příchodu nového roku v nepřetržitém provozu. Upraven bude také provoz Zákaznického centra PVK v Dykově ulici.

Bližší informace naleznete zde.

Svoz odpadu o Vánocích

Úterý, 8 prosince, 2015

Městská část Praha 14 informuje občany o svozu komunálního odpadu a provozu sběrných dvorů hl. m. Prahy v období vánočních svátků a na přelomu roku.

Bližší informace naleznete zde.