Archive for Leden, 2016

Kontejnery na odpad

Neděle, 31 ledna, 2016

Velkoobjemové kontejnery budou přistavovány od měsíce března. Jsou určeny na odpad z provozu domácností, jenž není možné pro jeho objem odložit do nádob na směsný komunální odpad (popelnic). Jedná se především o části nábytku a podlahových krytin (lina, koberce).
Harmonogram přistavení kontejnerů je zveřejněn zde.

Podmořský svět

Pátek, 29 ledna, 2016

Hlavní město Praha a Dr. Pavel Dupal s kolektivem autorů vás srdečně zvou na charitativní výstavu fotografií Podmořský svět, která bude probíhat od 4. února do 5. března denně od 10.00 do 18.00 hodin na Staroměstské radnici. Zakoupením podpoříte nevidomé, stejně jako to dělá Světluška, tedy  Nadační fond Českého rozhlasu.

Více informací naleznete zde.

Setkání s neziskovkami

Úterý, 26 ledna, 2016

Potkat se, poznat se, navzájem si pomoci. Tak znělo motto letošního ročníku setkání zástupců městské části a místních neziskových organizací, které tradičně hostila Galerie 14 na Černém Mostě. Oproti předešlým letům dostali přítomní tentokrát více prostoru na to, aby se lépe poznali nejen se zaměstnanci úřadu, komunitními koordinátory či osazenstvem organizace Praha 14 kulturní, ale také mezi sebou navzájem. A to se ukázalo jako velmi přínosné. „Hned na místě se domluvila spolupráce nad tématy, která dost neziskových organizací pálí. Třeba zaměstnávání lidí evidovaných na úřadech práce. K těmto i dalším tématům na základě získaných podnětů zorganizujeme další setkání, kde budou školiteli přímo – v dané oblasti zkušenější – zástupci neziskovek nebo odborníci, s nimiž tito lidé spolupracují,“ říká radní Mgr. Irena Kolmanová, do jejíž gesce spolupráce s neziskovým sektorem patří.

Ta si pochvaluje také výsledky souvisejícího dotazníkového šetření, jež městská část dělala právě mezi zástupci „neziskovek“. „Objevovaly se v něm především pozitivní reakce, což je pro nás samozřejmě velmi příjemná zpětná vazba. Z odpovědí, stejně jako z reakcí na setkání, rovněž vyplynulo, že se zástupci těchto organizací chtějí navzájem podporovat a sdílet své zkušenosti,“ doplňuje radní Kolmanová.

Na setkání, které se uskutečnilo 18. ledna, dorazily téměř dvě desítky zástupců neziskového sektoru v Praze 14. Úplnou novinkou byla přednáška týkající se základů fundraisingu, jíž si loni přítomní vyžádali. Vedla ji Lenka Bártová, která se tímto tématem zabývá už několik let a která přislíbila svou účast i na dalších školeních. Jedna z prezentací na setkání se soustředila také na téma dobrovolnictví – například na to, co obnáší akreditace organizací, které se chtějí dobrovolnictví věnovat, jaké jsou jeho výhody, možnosti propagace a podobně.

Stejně jako v předešlých letech si na setkání přítomní vyslechli i informace o možnostech propagace prostřednictvím časopisu Čtrnáctka a webu městské části nebo rady týkající se pravidel získávání peněz na projekty z dotačních programů městské části Praha 14.

Prezentace ze setkání:

Závada na IT systémech

Úterý, 26 ledna, 2016

Z důvodu závady na infrastruktuře Magistrátu hlavního města Prahy nefungují některé IT systémy MČ Praha 14, včetně přijímání a odesílání e-mailů prostřednictvím Microsoft Outlook. Vzhledem k tomu, že od středy 27. ledna 2016 startuje anketa k možnému zavedení zón placeného stání (více zde) a je nutné informacemi, které s touto akcí souvisí, obeslat zástupce dotčených SVJ a neziskových organizací, byl zřízen prozatímní e-mail: mcpraha14@centrum.cz. Adresa bude fungovat do 3. 2. 2016, tedy do skončení anketního šetření. Na odstranění závad pracujeme. Děkujeme za pochopení.

 

 

Trénování paměti

Úterý, 26 ledna, 2016

Spolek Kristínka vás srdečně zve na výuku paměťových technik a trénování paměti v příjemné atmosféře malé skupinky. První setkání proběhne 10.března 2016 a bude každý čtvrtek od 15.00 do 16.00 hodin v terapeutické místnosti, Obchodní 2, Horní počernice.
Více informací naznete na www.kristinka.net.

TZ 1/2016 – Praha 14 se ptá občanů, zda chtějí zavést zóny placeného stání

Pondělí, 25 ledna, 2016

Praha, 25. ledna 2016 – Městská část uvažuje o tom, že v návaznosti na novou koncepci hl. m. Prahy zavede zóny placeného stání v okolí stanic metra Hloubětín, Rajská zahrada a Černý Most. V těchto místech přes den parkuje velké množství dojíždějících Středočechů a pro místní obyvatele zde nezbývají parkovací kapacity. Protože parkovací zóny vyvolávají protichůdné názory, radnice rozhodla, že dříve než o jejich zavedení rozhodne, zorganizuje na toto téma průzkum veřejného mínění.

 

„K uvedené problematice se občané mohou vyjádřit v rámci sociologického šetření zajišťovaného tazateli společnosti CI2 a také prostřednictvím ankety. Elektronická verze ankety bude k dispozici na webových stránkách a na Facebooku městské části, tištěná v putovním stánku u zmiňovaných stanic metra,“ říká místostarostka Ing. Ilona Picková, do jejíž gesce spadá oblast dopravy v městské části.

Sociologické šetření probíhá od 25. ledna do 3. února, od středy 27. ledna do 3. února bude možné vyplňovat anketu (elektronickou i tištěnou verzi). Putovní stánek (karavan) bude veřejnosti přístupný dle harmonogramu, který je uveden v závěru tiskové zprávy.

O tom, zda připojí část svých parkovacích kapacit do systému zón placeného stání, má městská část rozhodnout v souladu s koncepcí hl. m. Prahy, která byla připravena v letech 2013 – 2014.

„V současné době máme k dispozici odbornou Analýzu dopravy v klidu, která zavedení zón v okolí stanic metra Hloubětín, Rajská zahrada a Černý Most doporučuje. Nicméně o celé věci nás samozřejmě čeká ještě politická debata, jejíž výsledek zásadně ovlivní právě výsledky průzkumu,“ doplňuje místostarostka Ing. Ilona Picková.

 

Provoz informačního stánku

 

HLOUBĚTÍN – středa 27. ledna 2016 7:00 – 9:00 hod., 16:00 – 18:00 hod.
HLOUBĚTÍN – čtvrtek 28. ledna 2016 10:00 – 12:00 hod., 17:00 – 19:00 hod.
RAJSKÁ ZAHRADA – pátek 29. ledna 2016 7:00 – 9:00 hod., 16:00 – 18:00 hod.
RAJSKÁ ZAHRADA – pondělí 1. února 2016 10:00 – 12:00 hod., 17:00 – 19:00 hod.
ČERNÝ MOST – úterý 2. února 2016 7:00 – 9:00 hod., 16:00 – 18:00 hod.
ČERNÝ MOST – středa 3. února 2016 10:00 – 12:00 hod., 17:00 – 19:00 hod.

 

 

Pro více informací:
Veronika Berná
Oddělení strategického plánování a komunikace
Tel.:  225 295 603, mobil: 605 222 238
E-mail: Veronika.Berna@praha14.cz

Ples sportovců

Pondělí, 25 ledna, 2016

TJ Sokol Horní Počernice vás zve 6. února od 19 hodin na 5.ples sportovců s názvem „Ano, i sokolové tančí…“. Čeká vás slavnostní uvítání a zahájení plesu, úvodní předtančení, bohatá tombola a hlavně dobrá hudba k tanci, kterou obstará skupina Rošáda. Vstupné je 200 korun na osobu. Bližší informace naleznete zde.

Únor ve Veselé Čertíku

Pondělí, 25 ledna, 2016

Rodinný klub Veselý Čertík vám představuje chystané akce na měsíc únor. Čeká vás Velký počernický karneval, Pyžamková noc v čertovském doupěti, Dětská kadeřnice a nezapomeňte také na zápisy do kurzů na nový semestr. Bližší informace naleznete v přiloženém letáku.

zde

Zápisy do MŠ v Praze14

Čtvrtek, 21 ledna, 2016

Městská část Praha 14 zveřejňuje informace o zápisech do místních mateřských škol pro školní rok 2016/2017. Vydávání přihlášek pro přijetí do MŠ se bude konat v týdnu od 14. 3. 2016. Bližší informace budou k dispozici na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.

 

Lékaři na Parníku

Pondělí, 18 ledna, 2016

Vzhledem k tomu, že na Poliklinice Černý Most – „Parník“ byla zrušena telefonní ústředna, zveřejňujeme pro přehlednost Přehled lékařských ordinací na Poliklinice Parník .

Kontakty na lékařské ordinace na území Městské části Praha 14 společně s ordinačními hodinami jsou zveřejněny na zde.