Život na Praze 14

Znečištěná Rokytka

Městská část informuje o kvalitě vody v Rokytce, která je, jak někteří obyvatelé Prahy 14 patrně pozorovali, v současnosti zhoršená. Znečištění se projevilo v podobě bílého zákalu a zápachu. Látky, které znečištění způsobují, se dostávají dešťovou kanalizací do Hostavického potoka a následně do Rokytky. Situaci řeší pracovníci magistrátu, ve spolupráci s PVK provádějí průzkum dešťové kanalizace.  Česká inspekce životního prostředí provádí kontroly firem ležících u ul. Průmyslové. V případě zjištění znečištění volejte přímo správce toku - Lesy hl. m. Prahy - Ing. Beneše, 777 719 009 nebo OCP MHMP - Ing. Buchtíková, 731 674 614.

Zveřejněno: 29.4.2016
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Ježečci na Dni Země

V letošním roce jsme ke Dni Země vystoupili s našimi nejmenšími dětmi ve věku okolo tři a půl roku. Když jsme přemýšleli, s čím bychom mohli potěšit publikum, řekli jsme si: „Jsme sice nejmenší, ale i přesto víme, že k svátku se dává kytička a krásná písnička“. Podle melodií jsme dokázali poznat naše lidové písničky…Skákal pes, Prší, prší, Travička zelená… Potěšilo nás, že jste se k nám připojili i vy v hledišti. Tak to má být, s písničkou je na světě hned veseleji. Petra, Gábina a JEŽEČCI z Paculky

Zveřejněno: 27.4.2016
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Změny v MHD

Pražskou hromadnou dopravu pravděpodobně čekají další změny. Společnost ROPID, která má organizaci MHD na starosti, připravila na pokyn radních hlavního města tři návrhy úprav provozu tramvají, nad nimiž se nyní začíná diskutovat na úrovni města i městských částí. Pokud se všechny dotčené strany v rámci možností shodnou, finální návrh vznikne v červnu. K samotné změně provozu tramvají by mělo dojít letos na podzim. ROPID předložil tzv. návrh základních změn, který se soustřeďuje především na posílení přetížených centrálních úseků tramvajových tratí s tím, že za tímto účelem omezuje provoz na některých okrajových tratích. Druhý návrh, tzv. návrh příležitostí, pracuje s myšlenkou posílit kapacitně přetížené

Zveřejněno: 27.4.2016
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Svatby v Galerii

Galerie Prahy 14 zažila hned dvě svatby v jeden den. A ne ledajaké. Zlatou a diamantovou. Své ANO si tu 15. dubna 2016 podruhé řekli manželé Dickovi a manželé Lustikovi. Paní Helena a pan Otto Dickovi oslavili šedesát let společného života, žijí v Hloubětíně a mají řadu zálib. Navštěvují nejrůznější koncerty, včetně těch, které městská část pořádá v Galerii 14 nebo se starají o chatu, kde pravidelně tráví celé léto. Paní Helena také už čtyřicet let chodí do Sokola. Paní Květa a pan Jiří Lustikovi oslavili zlatou svatbu, tedy padesát let společného soužití, během něhož okusili dobré i zlé časy. Jak sami říkají,

Zveřejněno: 26.4.2016
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Víkendový pobyt

Městská část Praha 14 pořádá víkendový pobyt pro děti ohrožené sociálním vyloučení. Zájemci, hlaste se, prosím, Odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 14, kontaktní osoba: Bc. Veronika Havlíčková, e-mail: Veronika.Havlickova@praha14.cz, tel.: 225 295 450. Podrobnosti o celé akci, včetně podmínek k účasti na výjezdu naleznete v přiložených dokumentech.        

Zveřejněno: 26.4.2016
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Recitační soutěž

Dne 21. dubna 2016 se  vybraní žáci ZŠ, Bří Venclíků 1140, Praha 9 zúčastnili krajské přehlídky 50. ročníku festivalu ARS POETICA – Puškinův památník v soutěžních kategoriích : recitace a zpěv. Žákyně 4. ročníku Kseniya Denisová získala 2.místo v pěvecké soutěži a postupuje do celostátního kola , které proběhne v červnu v Ruském centru vědy a kultury v Praze 6. Recitační soutěže se zúčastnili : Jan Kohl z 9.A, Dmitriy Aktyorshin z 9.A, Iryna Heraymovych z 8.B, Vitaliy Denysov z 8.B . Vystoupení žáků hudebně doprovázel Zdeněk Stibor z 8.B Všichni žáci v soutěži uspěli a obdrželi diplom s blahopřáním předsedy České asociace rusistů  Mgr. Jiřího Klapky a místopředsedy Pražské rady

Zveřejněno: 26.4.2016
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Vítání cykloobčánků

Také letos se mohou předškoláci a žáci prvních tříd základních škol těšit na tradiční akci městské části - Vítání cykloobčánků. Uskuteční se ve středu 11. května od 9 do 18 hodin. Radnice na akci opět spolupracuje s Městskou policií, která si pro děti připravila jízdu zručnosti, interaktivní výkladovou část a také několik edukativních videospotů. Dále účastníky čekají menší odměny a samozřejmě již neodmyslitelný průkaz malého cyklisty. Kdo bude chtít, může si navíc zadovádět ve skákacím hradu městské části. Celá akce je zdarma a určená široké veřejnosti.  

Zveřejněno: 26.4.2016
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Dětské rybářské závody

V sobotu 30. dubna pořádáme ve spolupráci s územním svazem Českého rybářského svazu a místní organizací ČRS Prahy 9 Dětské rybářské závody. Závody pro děti do l5 let budou u rybníčku Aloisov v parku na Černém Mostě od 7.30 do 12 hodin. Do rybníčku bude nasazeno 7,5 q kaprů. Pro rybářskou veřejnost bude nádrž uzavřena od 25. do 30. dubna včetně. Podmínky závodu se účastníci dozví na místě od pořadatelů. Potřebné vybavení bude k zapůjčení na místě u instruktorů. Po skončení vlastního závodu mohou děti s platnou povolenkou dál lovit dle ryb. řádu. Důležité upozornění: do vlastní soutěže se započítává každá ryba chycená v jednom kole, ryby nedosahující zák.

Zveřejněno: 25.4.2016
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Koncert komorní hudby

Srdečně vás zveme ve středu 18. května od 18.30 hodin do Galerie l4 na koncert komorní hudby. Na klavír zahraje Irina Zakharenková a na violoncello Petr Nouzovský. Na programu jsou skladby  Césara Francka, Fryderyka Chopina, Arvo Pärta a dalších. Vstup volný.

Zveřejněno: 25.4.2016
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Jarmark v Kyjích

Srdečně vás zveme na 9. ročník Staročeského jarmarku a večerního koncertu v Kyjích, který se bude konat v sobotu dne 14.5.2016 od 13:00-21:00 v okolí kostela Sv. Bartoloměje a na farní zahradě. Program: Divadlo Fígl - Pinocchiova dobrodružství - pohádka pro děti Schola Specialis Familiae – koncert středověké hudby v kostele Rotyka – skupina historického šermu Tempus Fugit – skupina středověkých tanců Kytara k táboráku – hudební vystoupení dětí  Prohlídka kostela Sv. Bartoloměje s výkladem historie Od 18 hodin k poslechu i tanci hraje kapela Hwězdná pěchota K vidění budou živé ovečky, lidová řemesla a nebude chybět ani tradiční občerstvení

Zveřejněno: 25.4.2016
Pokračovat na článekPokračovat na článek