Archive for Duben, 2016

Znečištěná Rokytka

Pátek, 29 dubna, 2016

Městská část informuje o kvalitě vody v Rokytce, která je, jak někteří obyvatelé Prahy 14 patrně pozorovali, v současnosti zhoršená. Znečištění se projevilo v podobě bílého zákalu a zápachu. Látky, které znečištění způsobují, se dostávají dešťovou kanalizací do Hostavického potoka a následně do Rokytky. Situaci řeší pracovníci magistrátu, ve spolupráci s PVK provádějí průzkum dešťové kanalizace.  Česká inspekce životního prostředí provádí kontroly firem ležících u ul. Průmyslové. V případě zjištění znečištění volejte přímo správce toku – Lesy hl. m. Prahy – Ing. Beneše, 777 719 009 nebo OCP MHMP – Ing. Buchtíková, 731 674 614.

Ježečci na Dni Země

Středa, 27 dubna, 2016

V letošním roce jsme ke Dni Země vystoupili s našimi nejmenšími dětmi ve věku okolo tři a půl roku.

Když jsme přemýšleli, s čím bychom mohli potěšit publikum, řekli jsme si: „Jsme sice nejmenší, ale i přesto víme, že k svátku se dává kytička a krásná písnička“. Podle melodií jsme dokázali poznat naše lidové písničky…Skákal pes, Prší, prší, Travička zelená…

Potěšilo nás, že jste se k nám připojili i vy v hledišti. Tak to má být, s písničkou je na světě hned veseleji.

Petra, Gábina a JEŽEČCI z Paculky

Změny v MHD

Středa, 27 dubna, 2016

Pražskou hromadnou dopravu pravděpodobně čekají další změny. Společnost ROPID, která má organizaci MHD na starosti, připravila na pokyn radních hlavního města tři návrhy úprav provozu tramvají, nad nimiž se nyní začíná diskutovat na úrovni města i městských částí. Pokud se všechny dotčené strany v rámci možností shodnou, finální návrh vznikne v červnu. K samotné změně provozu tramvají by mělo dojít letos na podzim.

ROPID předložil tzv. návrh základních změn, který se soustřeďuje především na posílení přetížených centrálních úseků tramvajových tratí s tím, že za tímto účelem omezuje provoz na některých okrajových tratích. Druhý návrh, tzv. návrh příležitostí, pracuje s myšlenkou posílit kapacitně přetížené spoje a obnovit některá poptávaná přímá spojení, zároveň se jedná o variantu, jež nejvěrněji kopíruje dosavadní požadavky městských částí. Třetí vize – doplňkový (vídeňský) návrh – by vyžadoval navýšení objemu finančních prostředků na provoz, což je jeden z důvodů, proč se v současné době jeví jako nerealizovatelný a není tedy na pořadu dne.

Podrobné informace ke všem návrhům, včetně map a výsledků dopravních průzkumů naleznete na webových stránkách společnosti ROPID, konkrétně zde. Máte-li nějaké vlastní připomínky k návrhu základních změn či k návrhu příležitostí, prosím, zašlete je do 10. května 2016 na irena.janebova@praha14.cz.

Vaše podněty budou projednány na úrovni městské části a ty, jejichž realizaci MČ vyhodnotí jako prospěšnou pro většinu místních obyvatel, budou následně zapracovány do seznamu připomínek pro další jednání s hlavním městem Prahou a společností ROPID.

 

 

Svatby v Galerii

Úterý, 26 dubna, 2016

Galerie Prahy 14 zažila hned dvě svatby v jeden den. A ne ledajaké. Zlatou a diamantovou. Své ANO si tu 15. dubna 2016 podruhé řekli manželé Dickovi a manželé Lustikovi.

Paní Helena a pan Otto Dickovi oslavili šedesát let společného života, žijí v Hloubětíně a mají řadu zálib. Navštěvují nejrůznější koncerty, včetně těch, které městská část pořádá v Galerii 14 nebo se starají o chatu, kde pravidelně tráví celé léto. Paní Helena také už čtyřicet let chodí do Sokola.

Paní Květa a pan Jiří Lustikovi oslavili zlatou svatbu, tedy padesát let společného soužití, během něhož okusili dobré i zlé časy. Jak sami říkají, v těch těžkých jim pomáhala především láska a soudržnost celé rodiny. Lustikovi mají tři dospělé děti a těší se už i z vnoučat, od začátku 90. let žijí na Černém Mostě.

Oběma manželským párům městská část – ústy starosty Prahy 14 Bc. Radka Vondry – děkuje za inspiraci, kterou dávají nejen svým blízkým a přátelům, ale i všem ostatním. I do dalších let manželům přeje pevné zdraví, spokojenost, lásku a štěstí.

Fotografie z diamantové svatby manželů Dickových

 

Fotografie ze zlaté svatby manželů Lustikových

 

 

 

Víkendový pobyt

Úterý, 26 dubna, 2016

Městská část Praha 14 pořádá víkendový pobyt pro děti ohrožené sociálním vyloučení. Zájemci, hlaste se, prosím, Odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 14, kontaktní osoba: Bc. Veronika Havlíčková, e-mail: Veronika.Havlickova@praha14.cz, tel.: 225 295 450. Podrobnosti o celé akci, včetně podmínek k účasti na výjezdu naleznete v přiložených dokumentech.

 

 

   

Recitační soutěž

Úterý, 26 dubna, 2016

Dne 21. dubna 2016 se  vybraní žáci ZŠ, Bří Venclíků 1140, Praha 9 zúčastnili krajské přehlídky 50. ročníku festivalu ARS POETICA – Puškinův památník v soutěžních kategoriích : recitace a zpěv.

Žákyně 4. ročníku Kseniya Denisová získala 2.místo v pěvecké soutěži a postupuje do celostátního kola , které proběhne v červnu v Ruském centru vědy a kultury v Praze 6.

Recitační soutěže se zúčastnili : Jan Kohl z 9.A, Dmitriy Aktyorshin z 9.A, Iryna Heraymovych z 8.B, Vitaliy Denysov z 8.B .

Vystoupení žáků hudebně doprovázel Zdeněk Stibor z 8.B

Všichni žáci v soutěži uspěli a obdrželi diplom s blahopřáním předsedy České asociace rusistů  Mgr. Jiřího Klapky a místopředsedy Pražské rady Česko-ruské společnosti z.s. Dr. Jaroslava Šlézara, CSc.  s CD s písněmi současných ruských autorů a Zpěvníkem ruských písní.

Přehlídky se zúčastnilo celkem 50 účinkujících ze základních , středních škol a gymnázií. Atmosféra během soutěže byla velmi přátelská a motivující k účasti v dalším ročníku soutěže.

Pro žáky bylo připraveno také občerstvení, které zpříjemnilo celkový  pobyt v Ruském kulturním centru.

Za ZŠ Bří Venclíků Mgr. I. Klíčová

puškin

Vítání cykloobčánků

Úterý, 26 dubna, 2016

Také letos se mohou předškoláci a žáci prvních tříd základních škol těšit na tradiční akci městské části – Vítání cykloobčánků. Uskuteční se ve středu 11. května od 9 do 18 hodin.

Radnice na akci opět spolupracuje s Městskou policií, která si pro děti připravila jízdu zručnosti, interaktivní výkladovou část a také několik edukativních videospotů. Dále účastníky čekají menší odměny a samozřejmě již neodmyslitelný průkaz malého cyklisty.

Kdo bude chtít, může si navíc zadovádět ve skákacím hradu městské části. Celá akce je zdarma a určená široké veřejnosti.

 

Dětské rybářské závody

Pondělí, 25 dubna, 2016

V sobotu 30. dubna pořádáme ve spolupráci s územním svazem Českého rybářského svazu a místní organizací ČRS Prahy 9 Dětské rybářské závody. Závody pro děti do l5 let budou u rybníčku Aloisov v parku na Černém Mostě od 7.30 do 12 hodin. Do rybníčku bude nasazeno 7,5 q kaprů. Pro rybářskou veřejnost bude nádrž uzavřena od 25. do 30. dubna včetně. Podmínky závodu se účastníci dozví na místě od pořadatelů. Potřebné vybavení bude k zapůjčení na místě u instruktorů. Po skončení vlastního závodu mohou děti s platnou povolenkou dál lovit dle ryb. řádu. Důležité upozornění: do vlastní soutěže se započítává každá ryba chycená v jednom kole, ryby nedosahující zák. délky a hájené ryby budou vráceny vodě.

 

Koncert komorní hudby

Pondělí, 25 dubna, 2016

Srdečně vás zveme ve středu 18. května od 18.30 hodin do Galerie l4 na koncert komorní hudby. Na klavír zahraje Irina Zakharenková a na violoncello Petr Nouzovský. Na programu jsou skladby  Césara Francka, Fryderyka Chopina, Arvo Pärta a dalších. Vstup volný.

Jarmark v Kyjích

Pondělí, 25 dubna, 2016

Srdečně vás zveme na 9. ročník Staročeského jarmarku a večerního koncertu v Kyjích, který se bude konat v sobotu dne 14.5.2016 od 13:00-21:00 v okolí kostela Sv. Bartoloměje a na farní zahradě.

Program:

Divadlo Fígl – Pinocchiova dobrodružství – pohádka pro děti

Schola Specialis Familiae – koncert středověké hudby v kostele

Rotyka – skupina historického šermu

Tempus Fugit – skupina středověkých tanců

Kytara k táboráku – hudební vystoupení dětí 

Prohlídka kostela Sv. Bartoloměje s výkladem historie

Od 18 hodin k poslechu i tanci hraje kapela Hwězdná pěchota

K vidění budou živé ovečky, lidová řemesla a nebude chybět ani tradiční občerstvení

Dále si můžete vyzkoušet: středověké hry, středověké tance, kreativní tvoření a jiné.

Uvádí Richard Samko

Těšíme se na Vás !

Farnost a farní charita Kyje a Černý Most

MČ Prahy 14

Praha 14 kulturní 

jarmark_foto_propagace