Archive for Leden, 2017

Karneval na Jahodnici

Pondělí, 30 ledna, 2017

Máte chuť se pobavit v rytmu disco? TJ Sokol Jahodnice (Bezdrevská 26) pro vás připravil odpolední Karneval filmových postav plný soutěží a hudby.  Akce se uskuteční 25. února 2017 od 15.30 do 17.30 hodin. Vstupenky stojí 20 korun a je nutné je zakoupit předem. Podrobné informace naleznete v přiložené pozvánce.

Bosumanie na Jahodnici

Pondělí, 30 ledna, 2017

Přijďte si zasportovat do TJ Sokol Jahodnice. Na 18. února 2017 pro vás zkušená lektorka Markéta Dítětová připravila několik druhů lekcí na „BOSU“. Vzhledem k tomu, že je počet pomůcek na cvičení omezen, je nutná rezervace. Podrobné informace naleznete zde.

Předporodní kurz

Pondělí, 30 ledna, 2017

Zpráva po nastávající maminky a tatínky. Na měsíc březen je naplánován další z kurzů předporodní přípravy. Uskuteční se ve třech částech – 14., 16., a 23. března 2017 vždy v době od 18 do 21 hodin, tradičně v ateliéru Centra Slunečnice (vchod přes kavárnu Maňána). Přihlásit se lze do 7. března na e-mailové adrese info@wellryba.cz nebo přes přihlašovací formulář na webu www.wellryba.cz/sluzby/predporodni-kurzy/. Veškeré informace ke kurzu naleznete na uvedených webových stránkách a také v přiloženém letáku.

Zahradnické práce

Pondělí, 30 ledna, 2017

Upozorňujeme občany, že dne 30. ledna 2017 byly započaty zahradnické práce pod Dětským hřištěm Jahoda a MŠ Jahoda. Tyto práce spočívají v odstranění nevhodných dřevin a keřových skupin. Děkujeme za pochopení.

 

Únorová Čtrnáctka

Pondělí, 30 ledna, 2017

V tomto týdnu bude do domácností naší městské části distribuováno únorové vydání měsíčníku Čtrnáctka. Naleznete v něm například obsáhlý text o záměru rakouského developera vybudovat v Malešicích kontejnerové překladiště nebo článek o tom, jak to teď žije v Kulturním domě v Kyjích. Elektronickou verzi čísla si již nyní můžete stáhnout zde.

Přejeme příjemné počtení

Termíny zápisů do ZŠ

Pondělí, 30 ledna, 2017

V souvislosti s novelizací školského zákona dochází ke změně zápisu k předškolnímu a základnímu vzdělávání. Termíny zápisů do základních škol naleznete v tabulce níže, o termínech zápisů do mateřských škol budeme informovat v nadcházejících vydáních Čtrnáctky. Zatím nebyly stanoveny. Pro podrobnější informace, prosím, sledujte webové stránky příslušných škol.

Zápis do 1. tříd ZŠ 2017/2018
Termín zápisu Náhradní termín
ZŠ Hloubětínská 6. 4. 2017 26. 4. 2017
ZŠ Chvaletická první týden v dubnu (bližší informace na webových stránkách školy)
ZŠ Gen. Janouška 5. 4. 2017 12. 4. 2017
ZŠ Vybíralova 3. 4. 2017 4. 4. 2017
ZŠ Bří. Venclíků 10. 4. 2017 20. 4. 2017
ZŠ Šimanovská 3. 4. 2017 4. 4. 2017 a 10. 4. 2017

Statistické šetření

Pondělí, 30 ledna, 2017

Český statistický úřad organizuje v roce 2017 výběrové šetření o životních podmínkách v českých domácnostech (Životní podmínky 2017), které navazuje na předchozí ročníky tohoto průzkumu. Smyslem zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situace v Evropě. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční ve více než 11 tisících domácnostech, z nichž necelých sedm tisíc se zúčastnilo již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem.

Průzkum začne 4. února 2017 a potrvá do 28. května 2017. Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky 2017 a které jim vydá Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů, získaná data jsou pak ze zákona důsledně chráněna. Všichni tazatelé a další pracovníci, které údaje budou následně zpracovávat, jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech.

Máte-li k průzkumu doplňující otázky, prosím, obraťte se na paní RNDr. Janu Šídlovou, tel.: 274 052 084 (Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze).

Kácení stromů

Neděle, 29 ledna, 2017

Upozorňujeme občany, že ve dnech 1. a 2. února 2017 budou v Mochovské ulici v Hloubětíně pokáceny vzrostlý akát a pajasan. V prvním případě jde o dřevinu v havarijním stavu, která má výraznou dutinu na patě kmene. Důvodem kácení pajasanu je jeho výrazné nahnutí nad plochu parkoviště. Ani u jedné z uvedených dřevin není bohužel možné zajistit její provozní bezpečnost. Děkujeme za pochopení.

 

 

Úprava zeleně

Pátek, 27 ledna, 2017

Snahou radnice je dělat Prahu 14 co nejhezčí a nejupravenější. Po té, co byly odstraněny přestárlé keře před pobočkou České pošty na Rajské zahradě, se podobné úpravy v těchto dnech odehrávají i v případě zeleně v ulici Bratří Venclíků a v prostoru nad stanicí metra Hloubětín. Až to klimatické podmínky dovolí, čekají tato místa ještě terénní úpravy, na jaře pak prostory ozdobí nová výsadba. V ulici Bratří Venclíků půjde o dřeviny, které přirozeně navážou na stromořadí před úřadem.

Smogová situace

Pondělí, 23 ledna, 2017

Upozorňujeme občany, že v Praze nadále trvá smogová situace. Z tohoto důvodu žádáme o omezení jízd automobily a také o to, aby obyvatelé topící pevnými palivy nespalovali odpad a podobně. Níže naleznete další informace, včetně zdravotních doporučení.

Jak se chovat při smogové situaci

Doporučení lékařky, jak se chovat v době smogové situace jsou určena především citlivým skupinám obyvatel, pro které může mít delší trvání „smogu“ nepříznivé účinky na zdraví.  Citlivou skupinou jsou děti, včetně kojenců a vyvíjejícího se plodu, tedy těhotných. Dále sem patří starší lidé a lidé s chronickým onemocněním dýchacího ústrojí (astma, chronická obstrukční choroba plic) a oběhového ústrojí a také lidé s oslabenou imunitou, lidé v rekonvalescenci, diabetici apod.).

„Pokud jste zjistili, že patříte do citlivé skupiny obyvatel, omezte dobu pobytu venku, (to neznamená, že byste měli zůstat zavření v bytě a nejít ani nakoupit, nebo ke známým na návštěvu), jen zkraťte dobu pobytu. Venku nesportujte ani nedělejte těžší fyzickou práci. V takových případech člověk dýchá se zvýšenou intenzitou a tím vdechne větší množství znečištěného vzduchu. Zvažte taky, ve kterou denní dobu půjdete ven, tedy pokud je toto rozhodnutí jen na vás. Koncentrace v průběhu dne kopírují denní změny rozptylových podmínek a denní rytmus aktivity obyvatel (vytápění, intenzita dopravy).  Nejvyšší hodnoty bývají v ranních hodinách a večer po západu slunce. Nejlepší podmínky pro větrání a pobyt venku jsou tudíž v brzkých odpoledních hodinách. Větrat je potřeba, i když je smog, ale větrání by mělo být krátké, 3-4 minuty, a intenzivní. Odložte práce, které zhoršují ovzduší v bytě a zvyšují potřebu větrání jako je kouření, různé práce s použitím barev, laků, lepidel, přípravků s organickými rozpouštědly, apod.,“ doporučuje MUDr. Helena Kazmarová, vedoucí Centra zdraví a životního prostředí Státního zdravotního ústavu.

V případech dlouhodobého výskytu špatných rozptylových podmínek může zůstávat úroveň znečištění vysoká po celý den, proto je dobré sledovat aktuální informaci na webu Českého hydrometeorologického ústavu a ve sdělovacích prostředcích.

„V případě, že se u vás objeví obtíže nebo zhoršení příznaků vašeho chronického onemocnění, vezměte si včas léky, které pro tyto případy máte předepsané svým lékařem. Pokud se u vás projeví příznaky akutního onemocnění dýchacího ústrojí, začněte se včas léčit. Pokud se považujete za zdravého člověka, který do citlivé skupiny nepatří, riziko bezprostředních zdravotních obtíží vám s vysokou pravděpodobností nehrozí. Ale ani pro vás není ovzduší za smogové situace zrovna zdraví prospěšné. Zamyslete se také nad tím, jestli sami nepřispíváte ke znečištění venkovního ovzduší. Dejte přednost veřejné nebo pěší dopravě před autem (emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic, oxidu dusičitého a dalších znečišťujících látek). Zvažte, jestli nepřetápíte obytné místnosti a nikdy (nejen v době smogu) nespalujte v kamnech nebo kotlích odpady, zvláště plasty, gumy, umělé tkaniny, lakované dřevo (tzv. bouračky) nebo mazací oleje ani další materiály, pro jejichž spalování není kotel určen,“ uvádí MUDr. Helena Kazmarová, vedoucí Centra zdraví a životního prostředí Státního zdravotního ústavu.