Archive for Duben, 2017

TZ 11/2017 Čarodějný rej na Černém Mostě

Čtvrtek, 27 dubna, 2017

Praha, 27. dubna 2017 – V parku u rybníčku Aloisov (tzv. Centrální park, zhruba pět minut od stanice metra Rajská zahrada) se to bude hemžit špičatými klobouky, bradavičnatými nosy a košťaty. V neděli 30. dubna 2017 tu městská část Praha 14 uspořádá tradiční Pálení čarodějnic, na kterém si na své přijdou nejen dospělí, ale i děti.

„Na všechny návštěvníky se moc těšíme. Čekají je čarodějná stanoviště, výtvarné dílny, občerstvení a samozřejmě i oheň a buřty,“ říká radní Mgr. Irena Kolmanová, do jejíž gesce spadá mimo jiné i pořádání akcí pro veřejnost.

V parku budou pro příchozí zdarma připraveny atrakce jako pavoučí síť, kouzelný kotlík, skákací loď nebo bumper ball. Na místě si zájemci také například zastřílí z luku nebo se zúčastní soutěže Miss čarodějnice.

Odpoledne plné her a zábavy vypukne ve 14 hodin, v půl šesté večer na něj naváže tradiční součást posledního dubnového dne, a to zapálení připravené vatry a opékání špekáčků. Konec akce je naplánován na 20.30 hodin.

Čarodějný „slet“ Praha 14 pořádá ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Praha 9. Součástí akce bude také propagace letošní kampaně – RESPEKTUJ 18!, kterou městská část organizuje společně s Plzeňským Prazdrojem a která má jasný cíl: změnit tolerantní postoj dospělé veřejnosti ke konzumaci alkoholu mladistvými. Lidé budou moci na místě vyjádřit RESPEKTUJ 18! podporu stisknutím speciálního tlačítka.

Mediálním partnerem Pálení čarodějnic Prahy 14 je Český rozhlas Regina.

 

Pro více informací:
Veronika Berná
Oddělení strategického plánování a komunikace
Tel.:  225 295 603, mobil: 605 222 238
E-mail: Veronika.Berna@praha14.cz

Pálení čarodějnic

Středa, 26 dubna, 2017

I letos se můžete těšit na čarodějné odpoledne plné zábavy a her. Slet vypukne 30. dubna ve 14 hodin v Centrálním parku u rybníčku Aloisov, v půl šesté večer na něj naváže tradiční zapálení připravené fatry a opékání špekáčků. Konec akce je naplánován na 20.30 hodin.

V parku budou pro příchozí zdarma připraveny atrakce jako pavoučí síť, kouzelný kotlík, skákací loď nebo bumper ball. Na místě si zájemci také například zastřílí z luku nebo se zúčastní soutěže Miss čarodějnice.

Tuto akci pořádá Praha 14 ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Praha 9. Součástí akce bude také propagace letošní kampaně – RESPEKTUJ 18!, kterou městská část organizuje společně s Plzeňským Prazdrojem a která má jasný cíl: změnit tolerantní postoj dospělé veřejnosti ke konzumaci alkoholu mladistvými. Lidé budou moci na místě vyjádřit RESPEKTUJ 18! podporu stisknutím speciálního tlačítka.

Mediálním partnerem Pálení čarodějnic Prahy 14 je Český rozhlas Regina.

Pozvánka zde.

 

Trvalé změny v PID

Středa, 26 dubna, 2017

Od soboty 29. dubna 2017 dojde v provozu Pražské integrované dopravy k několika trvalým změnám. Tyto změny nejsou rozsáhlé z hlediska trasování linek, nicméně u řady linek, zejména nočních, dochází ke změně jejich  číselného označení. Hlavním důvodem změny číslování těchto linek je rozvoj systému Pražské integrované dopravy a postupná integrace dalších oblastí Středočeského kraje do PID. V rámci tohoto procesu je nutné v dohledné době využít pro číslování regionálních autobusových linek i čísla od 501 výše. Proto je nutné tuto číselnou řadu postupně uvolnit, jak od nočních linek (čísla 501-515 nahradí čísla 901-915), tak od školních linek (čísla 551-575 nahradí čísla 251-275). Jelikož není vhodné měnit rodičům a dětem čísla školních linek během školního roku, školní linky dostanou čísla 251-275 až od 4. září 2017. Aby tento krok mohl být v září realizován, je ale nutné již s předstihem právě k termínu 29. 4. 2017 uvolnit, respektive přečíslovat stávající autobusové linky nesoucí nyní označení v rozmezí od 251 do 269.

Přehledná tabulka stávajícího a nového označení linek naleznete zde. Jízdní řád linky 396 zde.

Na následujícím odkazu získáte podrobné informace o tom, proč ke změnám čísel linek dochází: https://ropid.cz/precislovani-zejmena-nocnich-linek-pid/

Kromě přečíslování linek dojde k 29. 4. 2017 na území Prahy k řadě úprav zkracujících intervaly na linkách metra i autobusů.

Posílení provozu metra

 • V pracovní dny jedou všechny vlaky na lince A až do stanice NEMOCNICE MOTOL.
 • V ranní špičce pracovního dne jedou všechny vlaky na lince C i v úseku Ládví – LETŇANY.
 • Na všech linkách metra je posílen páteční provoz, je zrušen omezený páteční jízdní řád metra.
 • Na všech linkách metra jsou zkráceny intervaly v pracovní dny na konci odpolední špičky.
 • V období od 21 do 22:30 je celotýdenně na linkách metra zkrácen interval z 10 na 7,5 minuty.

Posílení provozu denních autobusových linek:

 • Kvůli zajištění návazností na posílený večerní provoz metra je každý den v období od 21 do 22:30 zkrácen interval na většině autobusových linek (z 20 na 15 minut a ze 40 na 30 minut).
 • V různých obdobích pracovních dnů je zkrácen interval na linkách 113, 119, 125, 136, 180 a 213.
 • O víkendech je zkrácen interval na lince 100 a na linku 118 jsou nasazeny kloubové autobusy.

Změny v oblasti městské části Praha 14:

 • Tramvajová linka PID 52:

Dochází pouze ke změně číselného označení – nově linka 92.

 • Tramvajová linka PID 54:

Dochází pouze ke změně číselného označení – nově linka 94.

 • Autobusová linka PID 263:

Dochází pouze ke změně číselného označení – nově linka 208.

 • Autobusová linka PID 396:

Příměstská linka 396 bude nově ve směru na Hloubětínskou zajíždět do zastávky Lehovec (v bývalém autobusovém terminálu) pouze v ranní špičce pracovního dne mezi 7:00 a 8:00, aby byl zajištěn bezpečný přístup školních dětí k podchodu pod Kbelskou ulicí směřujícímu k základní škole na sídlišti Lehovec. V ostatních obdobích po zbytek dne bude linka 396 zastavovat na Lehovci v zastávce na spojovací komunikaci u Penny Marketu stejně jako dnes. Toto opatření vychází jednak z obecného požadavku na zrychlení spojení ze Satalic a Hutí ke stanici metra Hloubětín a také jako zlepšení pravidelnosti linky 396, která již nebude muset po většinu dne dvakrát za sebou při jízdě směr Hloubětínská projíždět systémem křižovatek v oblasti Lehovce. Zastávkový jízdní řád přikládám v příloze.

 • Autobusová linka PID 503:

Dochází pouze ke změně číselného označení – nově linka 903.

 • Autobusová linka PID 512:

Dochází pouze ke změně číselného označení – nově linka 912.

Souhrn všech změn v rámci sítě PID se stručným komentářem najdete zde: https://ropid.cz/posileni-metra-autobusu-29-dubna-2017/

S detailním popisem změn včetně provozních parametrů linek se můžete seznámit zde: https://ropid.cz/trvale_zmeny/trvale-zmeny-od-29-4-2017/

Současně je jsou již na webových stránkách www.ropid.cz nebo www.dpp.cz k dispozici nové jízdní řády všech spojů a již je funkční i vyhledávání spojení pro data po 29. 4. 2017.

Vzhledem k počtu zastávek, jichž se přečíslování zejména nočních linek PID dotýká, bude obměna čísel linek a jízdních řádů probíhat průběžně v celém týdnu. Proto prosíme v následujících dnech přijměte s pochopením, že se na zastávkách budou potřebné informace objevovat postupně. Nejprve nová čísla linek a co nejblíže termínu změny pak i nové jízdní řády.

Dny Země 2017

Středa, 26 dubna, 2017

Květnová Čtrnáctka

Středa, 26 dubna, 2017

Tento týden se začíná distribuovat květnové vydání časopisu Čtrnáctka. Komu se nechce čekat může už prolistovat elektronickou verzi zde. Starčí čísla měsíčníku naleznete zde. Přejeme pěkné jaro a příjemné počtení.

Českobrodská opravena

Úterý, 25 dubna, 2017

Rekonstrukce Českobrodské skončila, po zhruba šesti týdnech je tato důležitá komunikace opět plně v provozu. Úsek mezi křižovatkou s ulicí Broumarská až po křížení s Lomnickou má nový tišší povrch, který „nahradil“ tamní dlouhodobě kritizované výmoly. „Hlavní město, respektive Technická správa komunikací, která opravu prováděla, stihla práce v avizovaném termínu. Začalo se 11. března, skončilo v noci z 23. na 24. dubna,“ říká místostarostka Ing. Ilona Picková, která má dopravu v městské části ve své gesci.

Protože rekonstrukce a s ní spojené uzavírky výrazně komplikovaly dopravní situaci v místě, byla v době oprav zjednosměrněna ulice Hodějovská. Ta je již nyní zprovozněna ve svém původním režimu, jednosměrka byla zrušena. „Aniž by šlo o oficiální objízdnou trasu, využívalo jí mnohonásobně více aut, než kolik tato komunikace dokázala pojmout a zejména u výjezdu na Broumarskou začaly vznikat nebezpečné kolizní situace. Všem obyvatelům, kterým nejen samotná rekonstrukce Českobrodské, ale i zjednosměrnění Hodějovské, prodloužily či jinak zkomplikovaly cestování, děkujeme za trpělivost. Byly to náročné týdny, ale výsledek stojí za to. Ráda bych také poděkovala TSK hl. m. Prahy za operativní přístup k řešení problémů, které se v průběhu stavby objevily,“ dodala místostarostka Picková.

Hlasování o projektech

Úterý, 25 dubna, 2017

Také letos se žáci místních základních škol na Dětském fóru zamýšleli nad tím, co zajímavého a prospěšného by se v Praze 14 mělo podniknout. Vymysleli a odhlasovali návrhy na nejrůznější projekty zaměřené na rozvoj sportovního a kulturního života, které předkládáme v této ANKETĚ.

Chodíš v Praze 14 na základní školu a na Dětském fóru jsi nebyl/la? Případně prostě jen chceš podpořit svůj návrh, aby měl větší šanci, že bude v budoucnu zrealizován? Neváhej a hlasuj! Anketa je anonymní, vyplňovat ji můžeš od 20. 4. až do 1. 5. 2017. Výsledky budou uveřejněny na www.Praha14.cz, Facebooku městské části Praha 14 a v měsíčníku Čtrnáctka. Budou také předloženy Zastupitelstvu MČ Praha 14 a Žákovskému zastupitelstvu Prahy 14.

 

Blokové čištění

Pondělí, 24 dubna, 2017

Podívejte se, kdy a kde v Praze 14 budou letos na jaře městská část Praha 14 a Technická správa komunikací hl. m. Prahy čistit ulice. Tabulky s rozpisy naleznete zde: TSK, Městská část Praha 14.  Úklid bude probíhat za asistence Policie ČR a Městské policie. V týdenním předstihu budou dotčené komunikace osazeny příslušnými dopravními značkami.

Trénování paměti

Pondělí, 24 dubna, 2017

Spolek Kristínka vás zve na výuku paměťových technik a trénování paměti. Kurzy budou probíhat od 4. května 2017 každý čtvrtek od 16.30 hodin v terapeutické místnosti, v prvním patře OKHP, Obchodní 2, Horní Počernice.

Kurz trénování paměti je připravený podle zásad psychologie, neurobiologie i gerontogogiky. Využívají se základní metody trénování, jako je metoda loci (spojující imaginaci místa s potřebou si něco určitého zapamatovat), techniky pegword (spojení slova, rytmu a obrazu) a další mnemotechnická a koncetrační cvičení prokládaná hrou. Tak lze velmi úspěšně dovést účastníky kurzů trénování paměti ke splnění hlavního cíle, kterým je rozvoj a udržení duševní aktivity .

Samozřejmostí je, že lektor reaguje individuálně na účastníky kurzů v jednotlivých skupinách  a sestavuje program lekcí podle jejich vyspělosti. V žádném případě nejde o zkoušení , soutěž či srovnávání schopností, to jsou naopak věci, kterým se správné vedení trénování paměti naprosto vyhýbá! Vždy se dbá o příjemnou atmosféru, zábavnou  a hravou formu setkání o počtu maximálně 10 účastníků.

 

Více informací na tel. 728 706 373 nebo mailu: kristinkazs@centrum.cz

Jarní petanque

Pondělí, 24 dubna, 2017

Přijďte si 29. dubna zahrát petanque pro dobrou věc. Turnaj dvojic pro začátečníky se uskuteční v Kyjích, v ulici Prelátská 12 od 10 do 15 hodin. Dvojice budou sestaveny na místě.
Vstupné je 25 korun a výtěžek bude věnován na opravu střechy kostela sv. Bartoloměje.

Patronem turnaje je ThLic. Edward Walczyk, Th. D.

Místo si můžete rezervovat telefonicky: 728 706 373 nebo emailem: kristinkazs@centrum.cz.