Archive for Květen, 2017

Závěrečný účet

Středa, 31 května, 2017
Vážení občané,na základě § 17, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je zveřejněn návrh Závěrečného účtu městské část Praha 14 za rok 2016. Další informace naleznete zde.

Graffity Jam

Úterý, 30 května, 2017

Další ročník populárního Graffity Jamu proběhl v sobotu 27. května, tentokrát na Jahodnici. Zájemci měli k dispozici řadu sprejů a cvičnou plochu určenou k pomalování. Počasí přálo a podchod u zastávky Sídliště Jahodnice se krásně vybarvil.

Fotografie z akce naleznete zde.

 

 

Udržitelná móda

Úterý, 30 května, 2017

Víte, jaká je pravá cena vašeho oblečení? Zajímá vás kdo, kdy, kde a za jakých podmínek vyrobil vaše oblečení?
Chcete se dozvědět víc o tématu udržitelné výroby a spotřeby v módním průmyslu? Doražte na interaktivní workshop Zodpovědná móda s Prahou 14 vedený organizací Fashion Revolution, který proběhne 1. června 2017 v Centru Černý Most a je primárně určen žákům druhého stupně místních základních škol.

Městská část Praha 14 již sedmým rokem realizuje na svém území Místní Agendu 21, která se mimo jiné věnuje praktickému zavádění zásad udržitelného rozvoje. Proto se rozhodla zapojit do projektu Udržitelná města a obce pro rozvoj. V rámci tohoto projektu, který realizuje Charita ČR a SMO ČR z prostředků České rozvojové agentury, organizuje městská část vlastní akci – Zodpovědná móda s Prahou 14.

Ani ostatním městským částem nejsou globální témata lhostejná a chtějí se rozvíjet udržitelně a být globálně odpovědné. Jejich kampaně naleznete zde.

Pozvánku na workshop Zodpovědná móda s Prahou 14 naleznete zde.

Akce jsou pořádány v rámci zapojení se do ETUR 2017.

 

 

Fórum na Černém Mostě 2

Úterý, 30 května, 2017

Vyjádřete se k životu na Černém Mostě 2. Diskutujte s odborníky a politickými představiteli městské části.

Veřejné lokální fórum je realizováno pro zjištění názorů obyvatel a sběru podnětů pro zlepšení života na Černém Mostě 2. Na místě budou přítomni političtí představitelé a odborníci městské části. Součástí tohoto setkání bude také možnost podávat připomínky a návrhy k oblasti školství, a to v rámci Místního akčního plánu Prahy 14 pro předškolní a základní vzdělávání do roku 2023.

Sejdeme se ve středu 31. května od 17.30 hodin na Plechárně, ulice Bryksova 1002/20.

Pozvánka zde.

Výsledky turnaje

Úterý, 30 května, 2017

Dne 27. května 2017 se na tenisových kurtech ZŠ Bratří Venclíků na Černém Mostě uskutečnil Tenisový turnaj pro dospělé neregistrované hráče o pohár starosty.

Výsledky:

  1. místo: Jiří Kolář + Josef Hurta
  2. místo: Petr Linke + Václav Tichý
  3. místo: Milan Převrátil + Lukáš Hobzík

Sponzorem akce byla firma Coca-Cola HBC.

Nabídka pro studenty

Pondělí, 29 května, 2017

Nabídka pro studenty sociální práce a příbuzných oborů

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví hledá sociálního pracovníka či sociální pracovnici na pozici veřejný opatrovník/sociální pracovník pro seniory.

Jedná se o výkon práce na základě dohody o pracovní činnosti / dohody o provedení práce.

Požadujeme bezúhonnost a alespoň zahájené vzdělávání pro odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka dle zák. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tj. vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském či magisterském programu v oborech zaměřených na sociální práci, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální patologii nebo speciální pedagogiku.

Nabízíme dobré platové ohodnocení, stabilní pracovní kolektiv, možnost získat pracovní zkušenosti, pravidelné supervize a interní podporu, prostor pro osobní rozvoj a seberealizaci.

V případě zájmu zašlete motivační dopis a strukturovaný životopis na adresu dana.havlinova@praha14.cz nejpozději do 13. 6. 2017.   V případě dalších dotazů kontaktujte Mgr. Danu Havlínovou, tel. 281005301.

 

Noc kostelů

Pondělí, 29 května, 2017

Letošní, již devátý ročník, nabídne pestrý kulturně-duchovní program, který organizují tisíce dobrovolníků z jednotlivých farností. „Jen v Praze a Středočeském kraji se otevřou téměř tři stovky kostelů,“ říká Michal Němeček, ředitel Pastoračního střediska Arcibiskupství pražského a dodává, že zájem o Noc kostelů bývá obrovský: „Loni jsme ve středních Čechách zaznamenali na 130 tisíc návštěvnických vstupů, v celé republice to bylo na půl milionu příchozích.“

Ti, kteří navštíví kamenné kostely nebo modlitebny, si mohou vybrat z nesmírně pestré nabídky: nebudou chybět koncerty, komentované prohlídky, workshopy nebo divadelní představení. Možnost bude nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na věže či sestoupit do starobylých krypt, prožít liturgii nebo jen v tichém zastavení vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů. Velký zážitek slibuje i tradiční Pouť světla přes Karlův most. Tu mohou lidé absolvovat s hořící svící v ruce z kostela sv. Tomáše na Malé Straně do kostela Nejsvětějšího Salvátora na Křížovnickém náměstí. Zájemci si budou moci vyzvednout svíčku a zapálenou ji přes Karlův most individuálně či spolu s ostatními přenést na druhou stranu Vltavy. Tam ji v kostele uloží na označené místo.

„Program se snažíme zpestřit i něčím neobvyklým. Letos jsme využili jedinečnou nabídku Povodí Vltavy a pozveme návštěvníky nejen do kostelů, které obvykle stojí na nějakém kopci, ale i na hladinu Vltavy,“ prozrazuje dále Michal Němeček. „Právě v tomto pomyslném nejnižším bodě Prahy bude u Karlova mostu zakotven obrovský ponton „František“. Nazvali jsme toto místo Zakotvený kostel.“ Během večera bude pro všechny návštěvníky možné na tomto velmi neobvyklém místě naslouchat rozhovoru moderátora, svatovítského kanovníka Tomáše Rouleho s mnoha zajímavými hosty. Z pontonu bude navíc možný pohled na panorama Prahy z málo známé perspektivy.

Noc kostelů je určena pro co nejširší veřejnost – i pro ty, kteří stojí mimo církev či na jejím okraji. V atmosféře, kterou Noc kostelů vytváří, mají návštěvníci možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím rozhovorů, hudby, umění, nebo třeba svého niterného zážitku. Rozmanitost nabídky poskytuje mnoho možností, jak citlivě přiblížit křesťanství, církev, víru. Smyslem je oslovit a nabízet, v každém případě bez vnucování. Tímto způsobem pak zprostředkovat návštěvníkům pozitivní zkušenost v souvislosti s církví. Akce má také za úkol vzbudit zájem o společenskou a kulturní hodnotu kostelů.

Záštitu nad Nocí kostelů letos převzala řada osobností nejen z pořádajících církví, ale také mnozí politici, včetně pražské primátorky Adriany Krnáčové nebo hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové.  „Ať už navštívíte během Noci kostelů barokní chrám, kapli nebo kostel z úplně jiného období, přeji vám, aby vaše duše byla v tomto prostoru o něco blíže našemu Stvořiteli, který je nekonečně dobrý i nekonečně krásný,“ vzkazuje všem návštěvníkům kardinál Dominik Duka.

Stanislav Zeman, tiskový mluvčí Arcibiskupství pražského

Více informací naleznete zde.
Pozvánka zde.

 

 

Červnová Čtrnáctka

Pondělí, 29 května, 2017

Červnová Čtrnáctka je na světě. Přečíst si v ní můžete například téma o umění ve veřejném prostoru nebo rozhovor s provozovatelkami nové komunitní kavárny v parku Pilská v Hostavicích. Tištěné vydání bude ve dnech od 31. května do 1. června distribuováno do domácností městské části. V elektronické podobě si časopis můžete stáhnout už teď – ČTRNÁCTKA 6/2017 KE STAŽENÍ.

Seznamte se s JK Počin

Pondělí, 29 května, 2017

Jezdecký klub Počin všechny srdečně zve na den otevřených dveří, který se bude konat 11. června od 14 hodin v areálu JK Počin v ulici V Ráji. Těšit se můžete na jezdecké ukázky dětí, tombolu, paravoltiž, hipoterapii i občerstvení.

Pozvánka zde:

Dětský den v Pilské

Pátek, 26 května, 2017

Nově otevřená designová kavárna v Pilské pořádá svůj první Dětský den. V sobotu 3. června od 14 hodin vám i vašim dětem bude naservírována zábava přímo na dřevo. Donuty překvapivé chuti a vůně si budou děti samy zdobit, sportovním donutem házet na cíl a zmrzliny bude dost pro všechny.

Pozvánka zde.