Život na Praze 14

Doubravka má známku

V informační kanceláři na Úřadě městké části je nyní k dispozici turistická známka, nálepka, pohlednice i razítko rozhledny Doubravka. Ve výrobě je také vizitka. Turistická známka - 35 Kč Turistická nálepka - 12 Kč Pohlednice - 6 Kč

Zveřejněno: 6.8.2018
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Rekreační potenciál vod

Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i. ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy realizuje projekt „Rekreační potenciál vody v Praze - stav a výhledy“. Projekt je zaměřený na posílení rekreačního potenciálu vody ve všech jejích přírodních formách na území hl. m. Prahy a to ať ve formě přímého využití vody formou koupání ve vodních nádržích a vodních tocích, tak i další formy rekreace spojené s vodními plochami, potoky a dalšími vodními biotopy. Součástí projektu je i dotazníkový průzkum cílený na zjištění zájmu o vodní rekreaci v Praze (odkaz na elektronický dotazník zde). Výsledek zjišťovacího průzkumu bude jedním z výstupů zmíněného projektu.

Zveřejněno: 2.8.2018
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Vydána výstraha

S okamžitou platností ruší ČHMÚ minulou výstrahu. Tato výstraha nahrazuje rušenou výstrahu, rozšiřuje územní platnost výstrahy před nebezpečím požárů a upřesňuje územní a časovou platnost výstrahy před vysokými teplotami. V oblasti vyššího tlaku vzduchu nad střední Evropou se bude nadále udržovatvelmi teplý vzduch. Kvůli dlouhotrvajícímu velmi teplému a suchému počasí přetrvává na většině území ČR nebezpečí vzniku požárů. Vysoké riziko je zejména v severní polovině Čech a na jižní Moravě. V nejbližších dnech budou odpolední teploty na většině území ČR vystupovat na 31 až 35 °C, v nižších polohách místy až na 37 °C. Zmírnění veder se očekává začátkem příštího

Zveřejněno: 1.8.2018
Pokračovat na článekPokračovat na článek