Život na Praze 14

Červnová Čtrnáctka

V tomto týdnu míří do poštovních schránek obyvatel Prahy 14 červnové vydání Čtrnáctky. Kromě novinek z dopravy, zde najdete například i rozhovor s Jakubem Sapákem a Lukášem Cafourkem - zakladateli firmy Saaczech, kteří rozjeli zajímavý, na ochranu životního prostředí zaměřený projekt. Ve Čtrnáctce myslíme také na živnostníky a drobné podnikatele, jimž koronavirová krize velmi ublížila. Prosíme, pomozte opět nastartovat ekonomiku tím, že budete podporovat místní podnikatele. Zde si časopis můžete stáhnout v ELEKTRONICKÉ PODOBĚ. Přejeme příjemné počtení. Zveřejněno: 2. 6. 2020

Zveřejněno: 2.6.2020
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Návrh závěrečného účtu

Vážení občané, na základě § 17, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je zveřejněn NÁVRH Závěrečného účtu městské části Praha 14 za rok 2019. Závěrečný účet bude schvalovat Zastupitelstvo městské části Praha 14 na svém zasedání dne 16. 6. 2020. Připomínky k návrhu Závěrečného účtu lze podávat ústně nebo písemně do 15. 6. 2020: na odbor řízení ekonomiky a školství městské části Praha 14, odd. rozpočtu, kde je kompletní návrh Závěrečného účtu městské části Praha 14 za rok 2019 (tabulky a komentáře) k dispozici k nahlédnutí v listinné podobě elektronicky na adresu:

Zveřejněno: 1.6.2020
Pokračovat na článekPokračovat na článek