Archive for Srpen, 2020

Zářijová Čtrnáctka

Pondělí, 31 srpna, 2020

V tomto týdnu míří zářijová Čtrnáctka do poštovních schránek místních obyvatel. Mimo jiné z ní zjistíte aktuální informace k realizaci projektů podaných v rámci participativního rozpočtu Čtrnáctka podle vás, připraven je i podrobný přehled volebních okrsků v nadcházejících senátních volbách. Nemáte na tento měsíc naplánovaný volný čas? Navštivte některou z připravovaných akcí – třeba VOLNOFEST. Pozvánku na tento festival volného času a zábavy najdete uvnitř vydání. Už nyní si můžete stáhnout elektronickou podobu čísla. Přejeme příjemné počtení.

Zveřejněno: 31. 8. 2020

Šance pro BIOodpad

Pátek, 28 srpna, 2020

Dejte BIOodpadu 2. šanci! Pořiďte mu hnědou BIOpopelnici v ní dostane rostlinný odpad z domácností šanci být ještě užitečný. Například kuchyňské odřezky, slupky, uschlé kytice, ale také posekaná tráva z vašich zahrad se v kompostárnách promění ve výživný kompost pro pražské parky, sady a zahrady. A čím více se budou zelenit, o to zdravější vzduch budeme všichni dýchat.

Hnědá BIOpopelnice? Tu nemám…
Vy možná ještě ne, ale přes 13 000 pražských domácností už ano. Chcete ji? Pokud jste vlastník nemovitosti, sdružení vlastníků, bytové družstvo apod., stačí vyplnit a odeslat formulář, který najdete na https://bio.praha.eu/formular/. Jako běžný nájemník požádejte o objednání BIOpopelnice povolanou osobu. Svoz bioodpadu je pro vlastníky nemovitostí volitelný a poplatek za svoz je nastaven v podobném režimu jako starý známý poplatek za směsný komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti. Celé to má také finanční výhodu. BIOpopelnice vám navíc totiž sníží poplatky za odvoz odpadu. Po převzetí služby pod Magistrát hl. m. Prahy je pro vlastníky nemovitostí, kteří již nyní využívají BIOpopelnici, cena snížena o 50 % oproti cenám z loňského roku. Zároveň je umožněno vlastníkům nemovitostí objednat si kromě četností svozu 1x za 14 dní i častější odvoz, a to  1x nebo 2x týdně.

Poplatek za svoz bioodpadu za měsíc v Kč:

Četnost obsluhy/objem nádoby 1x za 2 týdny 1x za týden 2x za týden
120 litrů 56 112 224
240 litrů 90 179 359


Nenechte živiny odlétat komínem

Nezdá se to, ale rostlinný odpad tvoří až 20 % obsahu běžných popelnic. Pětina odpadků, které by ještě mohly posloužit ozdravení ovzduší, končí ve spalovně… Topivo je to ale mizerné, špatně hoří. Živiny vyletí bez užitku komínem. Čistý separovaný bioodpad je svážen do kompostáren v Praze a Středočeském kraji a dál slouží jako hnojivo. Pražská zeleň proto bude jen vzkvétat. A zkvalitnění zeleně, a tedy i životního prostředí, znamená zkvalitnění života nás všech.

Do kompostu s ním!

Kompostování je proces aerobní. Jedná se o rozklad materiálu pomocí celé řady organismů, pro které je organický materiál potravou. Celý proces spočívá v tom, že mikrobům a drobným půdním živočichům, jako jsou například žížaly, jsou v kompostárnách dopřány ideální podmínky pro to, aby přeměnily organické látky na kompost. Výsledný produkt obsahuje především humus, nedocenitelnou surovinu. Humus v půdě zadržuje vodu, zachycuje zdraví škodlivé látky a vyrovnává kyselost. Humus i ostatní půdní organická hmota zvyšuje kyprost, soudržnost a udržuje ideální skladbu mikrobů v půdě. Pokud proces kompostování správně probíhá, kompost nezapáchá.

Neutopme se v odpadcích
Je tu i další důvod, proč třídit: Neustále rostoucí množství směsného odpadu. Odkládání BIOodpadu do BIOpopelnic skutečně dokáže zmenšit objem pražských odpadků o už zmíněnou pětinu. Což je dost, aby to za pořízení BIOpopelnice a pár kroků navíc stálo.

Je to snadné!
Abyste věděli, co do BIOpopelnice na rostlinný odpad patří a co ne, nabízíme vám přehledný seznam. Je to snadné, ale je třeba dávat dobrý pozor. Některý odpad, který se na první pohled jeví jako žádoucí, do BIOpopelnice nepatří. Jedná se například o zbytky odpadu, který obsahuje suroviny živočišného původu. Dále do BIOpopelnice nepatří, možná pro někoho překvapivě, také podestýlky domácích zvířat včetně exkrementů.


ANO

 • zbytky ovoce a zeleniny, slupky (včetně citrusových plodů)čajové sáčky,
 • kávové sedliny včetně papírových filtrů
 • květiny (BEZ celofánu, šňůrky a květináče)
 • tráva, plevel, drny se zeminou
 • košťály a celé rostliny, zbytky rostlin
 • listí
 • větve keřů i stromů
 • piliny, hobliny, kůra, štěpka
 • seno, sláma
 • vychladlý popel ze spalování dřeva

NE

 • maso, masové omáčky, vývary, kosti, kůže
 • mléčné výrobky
 • vajíčka (včetně skořápek)
 • zbytky obsahující suroviny živočišného původu
 • prošlé pečivo, těstoviny, knedlíky
 • skořápky z ořechů, pecky z ovoce
 • jedlý olej a tuk
 • zvířecí exkrementy
 • peří, chlupy, vlasy
 • uhynulá zvířata
 • znečištěné piliny, hobliny, kůra, štěpka
 • nebezpečné odpady
 • obalové materiály
 • vlhčené ubrousky

webové stránky: https://bioodpad.praha.eu/

e-mail: bioodpad@praha.eu, bio@psas.cz

registrační formulář: https://bio.praha.eu/formular/

 

Zveřejněno: 28. 8. 2020

Pronájem bytů

Čtvrtek, 27 srpna, 2020

Městská část Praha 14 zastoupená Správou majetku Praha 14, a.s. zveřejňuje záměry na pronájem níže uvedených bytů m. č. Praha 14 ve veřejné soutěži formou elektronické licitace. Záměry jsou zveřejněny i na www.smp14.cz.

Jedná se o byty:

 • byt č. 10 o velikosti 1 kk v č.p. 774, Kardašovská ul., Praha 9,
 • byt č. 9 o velikosti 3+1 v č.p. 693, Nám. Plk. Vlčka ul., Praha 9,
 • byt č.11 o velikosti 3+1 v č.p. 756, Bryksova ul., Praha 9.

Dne 18. 9. 2020 proběhne na portále https://www.prodej-aukci.cz/ veřejná soutěž formou elektronické licitace.

Bližší informace včetně termínů prohlídek jsou uvedeny ve výzvách a záměrech na úředních deskách jak v lokalitě m. č. Praha 14, tak na úřední desce v elektronické podobě na www.praha14.cz.

Případné informace podá: SMP 14, a.s., p. Járošiová, tel.281 021 469.

Zveřejněno: 27. 8. 2020

Knihovny v září

Středa, 26 srpna, 2020

Kvůli ne zcela příznivému vývoji epidemiologické situace zachovávají městské knihovny i v září mimořádné otvírací doby.

Než se na pobočku vydáte, zkontrolujte si aktuální otvírací doby poboček na www.mlp.cz/pobocky. Výpůjčky zůstávají prodlouženy na pět týdnů.

Při návštěvě knihovny je návštěvníkům doporučeno používat roušku, dezinfikovat si při vstupu ruce a udržovat odpovídající rozestupy.

 

 

  

Zákaz rozdělávání ohňů

Úterý, 25 srpna, 2020

Na základě výstrahy před nebezpečím požáru, kterou dnes vydal Český hydrometeorologický ústav, bude od středy 26. července (od 00:00 hodin) do pátku 28. srpna (do 24:00 hodin) na území Prahy platit nařízení týkající se zákazu rozdělávání ohňů na místech zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Za místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se podle Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, považuje:

a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,

b) lesopark, park, zahrada a další porosty umožňující vznik a šíření požáru,

c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje,

d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.

Podle nařízení jsou v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru v těchto místech zakázané následující činnosti:

a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),

b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),

c) používání pyrotechnických výrobků,

d) používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně,

e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,

f) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,

g) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení.

Plný text Nařízení č. 6/2019 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, ze dne 26. 4. 2019 je k dispozici na portálu praha.eu.

Zveřejněno: 25. 8. 2020

Omezení provozu úřadu

Pondělí, 24 srpna, 2020

Upozorňujeme obyvatele, že z důvodu havárie vody jsou zítra, tj. 25. 8. 2020, uzavřena pracoviště ÚMČ Praha 14, která v souvislosti s rekonstrukcí hlavní radniční budovy momentálně sídlí na adrese Poděbradská 88/55. Informace o tom, kterých odborů se zítřejší omezení týká, naleznete ZDE. Ostatní pracoviště ÚMČ Praha 14 (Bratří Venclíků 1070 a 1073; nám. Plk. Vlčka 695/5) fungují v běžném režimu. Děkujeme za pochopení.

Zveřejněno: 24. 8. 2020

Jednání Zastupitelstva

Úterý, 18 srpna, 2020

V úterý 22. září 2020 se bude v Kulturním domě v Kyjích (Šimanovská 47) konat 8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14. Začátek v 15.30 hodin. Interpelace občanů budou probíhat od 17.30 do 18 hodin.

Pozvánka zde.
Program zde.

Aktualizováno: 21. 9. 2020

Uzavření Budovatelské

Středa, 12 srpna, 2020

Informujeme občany, ze z důvodu výstavby plynovodní a vodovodní přípojky bude ve dnech od 20. do 31. 8. 2020 uzavřena ulice Budovatelská a to v místě mezi ulicemi U Arborky a Novopackou. Přesné místo uzavírky je vyznačeno na mapce.

Objízdná trasa je stanovena ulicemi: Novopacká, Kbelská, Mladoboleslavská, Hornopočernická, Trabantská a to obousměrně.

Obě linky MHD jedoucí od Prahy 14 budou ukončeny v zastávce Plynárna Satalice, kde bude zřízeno provizorní obratiště. Linka 201 bude v úseku Černý Most – Plynárna Satalice dočasně přečíslována na X201. V úseku Satalická obora – Nádraží Holešovice bude jezdit autobus pod svým původním označením.

Děkujeme za pochopení.

Zveřejněno: 12. 8. 2020

 

Uzavírka tunelů

Pondělí, 10 srpna, 2020

Upozorňujeme obyvatele, že od 15. 8. 2020 (16 hodin) do 16. 8. 2020 (12 hodin) budou uzavřeny tunely Lochkov a Cholupice. Důvodem uzavírky je cvičení pracovníků Integrovaného záchranného systému (IZS).

Zveřejněno: 10. 8. 2020

Povinné roušky na úřadě

Pondělí, 10 srpna, 2020

Od dnešního dne, tedy od pondělí 10. 8. 2020 se provoz úřadu MČ Praha 14 vrací do běžného režimu – resp. ÚMČ funguje ve stanovených úředních hodinách.

I přes zrušení omezení z minulého týdne nadále platí povinnost nosit v prostorách úřadu ochranu dýchacích cest (roušku), a to jak pro zaměstnance, tak pro návštěvníky. Klienty zároveň žádáme, aby – pokud mohou – před osobní návštěvou upřednostňovali elektronickou komunikaci. 

Důvodem opatření je zjištění nákazy COVID-19 u čtyř zaměstnanců ÚMČ (zjištěna počátkem minulého týdne). Jedná se o pracovníky působící ve stejných nebo sousedících kancelářích. Všichni kolegové, kteří byli hygieniky vyhodnoceni jako blízký kontakt, byli izolováni a podstoupili testy – ve všech případech s negativním výsledkem. Proběhla také dezinfekce kanceláří a společných prostor.

Zveřejněno: 10. 8. 2020