Život na Praze 14

Rekonstrukce komunikace v ulici Ocelkova

Upozorňujeme občany, že Technická správa komunikací (TSK) naváže v pondělí 2. května 2022 na práce z minulých let, a to poslední etapou opravy komunikace Ocelkova, v úseku ulice Chlumecká až před autobusovou zastávku Breitcetlova ve směru na Černý Most, konkrétně k VO 910549. Práce skončí nejdéle do 1. června 2022. V rámci stavebních prací bude odfrézována obrusná i ložná vrstva vozovky, proběhne vysprávka trhlin a sanace podkladu. Součástí stavby je i obnova dopravního značení. Stavební práce budou probíhat v jednotlivých etapách dle dopravního omezení: 1. etapa: 2. 5. – 13. 5. 2022 - uzavírka jízdního pruhu od sídliště (VO 910549) pod viadukt do

Zveřejněno: 29.4.2022
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Magistrát představuje Metropolitní plán

Magistrát hl. m. Praha představuje upravenou podobu územního plánu Prahy. Návrh Metropolitního plánu byl poprvé veřejnosti představen v roce 2018 v rámci tzv. společného jednání, během něhož podávala veřejnost připomínky, ale svá stanoviska uplatnila zejména ministerstva a úřady. Teď jsou veškeré připomínky vyhodnoceny a zapracovány do aktualizované verze, která je od 26. dubna do 30. června představena veřejnosti na výstavě „To je Plán!“ v Centru architektury a městského plánování (CAMP). Plán se tak dostává do další fáze tzv. veřejného projednání, během kterého se uskuteční i další kolo připomínkování. Podávat připomínky k Metropolitnímu plánu lze online, a to na speciálních stránkách: metropolitníplan.praha.eu.   Zveřejněno: 29.

Zveřejněno: 29.4.2022
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Pozdější zveřejnění usnesení z jednání RMČ

V souvislosti se zaváděním nového modulu sloužícího ke zveřejňování usnesení z jednání RMČ a ZMČ, budou níže uvedená usnesení z 84. jednání RMČ / 2022 na webu MČ zveřejněna počátkem příštího týdne. Nyní si tato usnesení mohou zájemci v urgentních případech vyžádat individuálně (kontaktní osoba - paní Kateřina Hladíková). Jedná se o usnesení: č. 203 č. 204 Děkujeme za pochopení. Zveřejněno: 28. 4. 2022

Zveřejněno: 28.4.2022
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Kurzy sebeobrany ve volnočasovém centru H55

Také v letošním roce se můžete hlásit na kurzy sebeobrany. Lekce jsou zdarma, proběhnou vždy jednou týdne, pod vedením zkušených lektorů sebeobranného sytému Krav Maga. Na stránce s rezervačním systémem naleznete i veškeré další podrobnosti včetně podmínek přihlášení na kurz. Připraveny jsou lekce pro ženy (začátečnice) i pro širokou veřejnost. Těšíme se na vás. Zveřejněno: 28. dubna 2022

Zveřejněno: 28.4.2022
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Ohně ohlaste hasičům předem přes internet

K poslednímu dubnovému dni, a především pak noci, patří neodmyslitelně pálení čarodějnických ohňů. Abyste předešli nečekané návštěvě hasičů, myslete na to, že je potřeba oheň dobře zabezpečit a v ideálním případě ho nahlásit předem přes internet. Může se tak zabránit planému výjezdu jednotek požární ochrany. Hasiči doporučují hlásit předem přes internet pálení čarodějnických ohňů občanům jako fyzickým osobám, u pálení organizovaných právnickými osobami je to dokonce povinnost. V žádném případě tímto hlášením neblokujte linky 112 nebo 150, které slouží přednostně pro řešení mimořádných událostí, ale využijte již zmíněný web. Doporučení a rady hasičů, jak za čarodějnický oheň pořádně zabezpečit Místo

Zveřejněno: 28.4.2022
Pokračovat na článekPokračovat na článek

KC Kardašovská se vrací do běžného režimu

Komunitní centrum Kardašovská momentálně uklízí své prostory a připravuje se na znovuotevření v pondělí 2. května 2022. Aktuální informace o aktivitách můžete sledovat na facebooku centra nebo na webu městské části. Těšíme se na vás! Zveřejněno: 27. dubna 2022

Zveřejněno: 27.4.2022
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Základní škola Be Open zve na FILM FESTIVAL

Základní škola Be Open srdečně zve na večerní promítání filmu Tajemství staré bambitky 2. Program začíná v pondělí 30. května 2022 v 19 hodin, přivítáním vzácného hosta, herce Jiřího Lábuse. Přibližně o hodinu později pak začne vlastní projekce. Vstupenky můžete zakoupit ve všední dny v časech od 8 do 9:15 hodin a od 12 do 17 hodin na recepci ZŠ Be Open. Děti do 3 let: zdarma Děti do 15 let: 50 Kč Dospělí: 100 Kč Doporučujeme vlastní sezení s sebou. Kapacita laviček je omezená. V případě nepříznivého počasí si vyhrazujeme právo na změnu programu. Zveřejněno: 26. dubna 2022

Zveřejněno: 26.4.2022
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Kurzy češtiny pro děti – uprchlíky z Ukrajiny

Integrační centrum Praha spustilo registraci na intenzivní dětské kurzy českého jazyka pro děti - uprchlíky z Ukrajiny. Kurzy proběhnou v květnu a červnu a jsou určené pro děti 9 - 12, 12 - 15 let a 15 - 17 let. Podrobnosti o kurzech Kurzy jsou určeny pouze pro občany Ukrajiny – uprchlíky ve věku 9 – 15 let, kteří mají dočasnou ochranu / zvláštní vízum v ČR Doba konání kurzů: květen a červen 2022 Rozvrh výuky: pondělí až pátek od 9:00 do 13:00 Celkem 50 vyučovacích hodin (50 x 45 minut) Počet účastníků ve skupině: 12 Místo konání: Městská knihovna, Záhřebská

Zveřejněno: 26.4.2022
Pokračovat na článekPokračovat na článek