Archive for Duben, 2022

Platební terminály na ÚMČ fungují

Pátek, 29 dubna, 2022

Terminály pro platby kartou fungují na všech pracovištích Úřadu MČ Praha 14. Děkujeme za pochopení předcházejícího krátkého výpadku.

Zveřejněno: 29. 4. 2022

Zdroj obrázku

 

 

Rekonstrukce komunikace v ulici Ocelkova

Pátek, 29 dubna, 2022

Upozorňujeme občany, že Technická správa komunikací (TSK) naváže v pondělí 2. května 2022 na práce z minulých let, a to poslední etapou opravy komunikace Ocelkova, v úseku ulice Chlumecká až před autobusovou zastávku Breitcetlova ve směru na Černý Most, konkrétně k VO 910549. Práce skončí nejdéle do 1. června 2022.

V rámci stavebních prací bude odfrézována obrusná i ložná vrstva vozovky, proběhne vysprávka trhlin a sanace podkladu. Součástí stavby je i obnova dopravního značení.

Stavební práce budou probíhat v jednotlivých etapách dle dopravního omezení:

 • 1. etapa: 2. 5. – 13. 5. 2022 – uzavírka jízdního pruhu od sídliště (VO 910549) pod viadukt do ulice Chlumecké
 • 2a. etapa:  14. 5. – 26. 5. 2022 – uzavírka jízdního pruhu od ulice Chlumecké k Cíglerové
 • 2b. etapa: 21. 5 – 22. 5. 2022 (sobota + neděle) –  celková uzavírka jízdního pruhu od Chlumecké i přes křižovatku k VO 910549. Jedině v této etapě dojde k omezení autobusové dopravy, více informací bude zveřejněno na stránkách dopravního podniku
 • 3. etapa: 27. 5. – 1. 6. 2022 – uzavírka prostředního jízdního pruhu od VO 910549 ke křižovatce na ulici Chlumeckou

Možné objízdné trasy pro všechny etapy:

 1. směrem ze sídliště na Chlumeckou – průjezdné
 2. opačný směr budou objízdné trasy – z Broumarské na Ocelkovu nebo z Cíglerové na Ocelkovu
 3. také lze jet z Ocelkové směrem na Broumarskou a z té na Chlumeckou

Vjezd do obchodní zóny bude značen na Chlumecké i ulici Ocelkova.

Rekonstrukce - ocelkova

Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Zveřejněno: 29. dubna 2022

Magistrát představuje Metropolitní plán

Pátek, 29 dubna, 2022

Magistrát hl. m. Praha představuje upravenou podobu územního plánu Prahy. Návrh Metropolitního plánu byl poprvé veřejnosti představen v roce 2018 v rámci tzv. společného jednání, během něhož podávala veřejnost připomínky, ale svá stanoviska uplatnila zejména ministerstva a úřady. Teď jsou veškeré připomínky vyhodnoceny a zapracovány do aktualizované verze, která je od 26. dubna do 30. června představena veřejnosti na výstavě „To je Plán!“ v Centru architektury a městského plánování (CAMP). Plán se tak dostává do další fáze tzv. veřejného projednání, během kterého se uskuteční i další kolo připomínkování.

Podávat připomínky k Metropolitnímu plánu lze online, a to na speciálních stránkách: metropolitníplan.praha.eu.

 

Zveřejněno: 29. dubna 2022

Usnesení z jednání RMČ jsou na webu kompletní

Pátek, 29 dubna, 2022

Usnesení z 84. jednání RMČ / 2022 jsou již kompletně zveřejněna na stránce tomu určené

Děkujeme za trpělivost.

Zveřejněno: 29. dubna 2022

Pozdější zveřejnění usnesení z jednání RMČ

Čtvrtek, 28 dubna, 2022

V souvislosti se zaváděním nového modulu sloužícího ke zveřejňování usnesení z jednání RMČ a ZMČ, budou níže uvedená usnesení z 84. jednání RMČ / 2022 na webu MČ zveřejněna počátkem příštího týdne. Nyní si tato usnesení mohou zájemci v urgentních případech vyžádat individuálně (kontaktní osoba – paní Kateřina Hladíková).

Jedná se o usnesení:

 • č. 203
 • č. 204

Děkujeme za pochopení.

Zveřejněno: 28. 4. 2022

Kurzy sebeobrany ve volnočasovém centru H55

Čtvrtek, 28 dubna, 2022

Také v letošním roce se můžete hlásit na kurzy sebeobrany. Lekce jsou zdarma, proběhnou vždy jednou týdne, pod vedením zkušených lektorů sebeobranného sytému Krav Maga. Na stránce s rezervačním systémem naleznete i veškeré další podrobnosti včetně podmínek přihlášení na kurz. Připraveny jsou lekce pro ženy (začátečnice) i pro širokou veřejnost.

Těšíme se na vás.

Zveřejněno: 28. dubna 2022

Ohně ohlaste hasičům předem přes internet

Čtvrtek, 28 dubna, 2022

K poslednímu dubnovému dni, a především pak noci, patří neodmyslitelně pálení čarodějnických ohňů. Abyste předešli nečekané návštěvě hasičů, myslete na to, že je potřeba oheň dobře zabezpečit a v ideálním případě ho nahlásit předem přes internet. Může se tak zabránit planému výjezdu jednotek požární ochrany.

Hasiči doporučují hlásit předem přes internet pálení čarodějnických ohňů občanům jako fyzickým osobám, u pálení organizovaných právnickými osobami je to dokonce povinnost. V žádném případě tímto hlášením neblokujte linky 112 nebo 150, které slouží přednostně pro řešení mimořádných událostí, ale využijte již zmíněný web.

Doporučení a rady hasičů, jak za čarodějnický oheň pořádně zabezpečit

 • Místo pro rozdělávání ohně musí být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů a ohraničeno pruhem širokým nejméně 1 metr zbaveným jakýchkoliv hořlavin. Pozor je nutno dát i na kořeny stromů a keřů. Od kraje lesních porostů musí být vzdálenost minimálně 50 m, v případě stohu je pak nutno dodržet odstup minimálně dvojnásobný,  tedy 100 metrů. Zcela zakázáno je například rozdělávání ohně ve vysoké suché trávě, na strništi apod.
 • I slabý vítr může způsobit rozšíření ohně na okolní porosty nebo domy. Při silném větru a v době velkého sucha oheň venku raději vůbec nerozdělávejte.
 • Hranici z polen je potřeba stavět tak, aby byla stabilní a nehrozilo její zhroucení do stran. Jinak se mohou plameny rozšířit do okolí a vymknout se kontrole.
 • Při rozdělávání ohně kdekoliv v přírodě či na volném prostranství v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh.
 • Při pálení ohňů by měla být vždy přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let.
 • Oheň se nesmí ponechat bez dozoru. Hlídejte, aby nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru. Mějte nachystán dostatek vody (popř. písek, hlínu), kdyby se oheň vymykal kontrole. I proto je dobré umístit ohniště v blízkosti vodního zdroje. Příjezdové cesty vedoucí k místu pálení musí být průjezdné.
 • Opustit místo pálení je možno až poté, co je ohniště důkladně uhašeno, ať již prolitím vodou, nebo zasypáním zeminou. Pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky a poryv větru je znovu rozdmýchá a oheň roznese.

Zdroj: Bezpečnost.praha.eu

Zveřejněno: 28. dubna 2022

KC Kardašovská se vrací do běžného režimu

Středa, 27 dubna, 2022

Komunitní centrum Kardašovská momentálně uklízí své prostory a připravuje se na znovuotevření v pondělí 2. května 2022. Aktuální informace o aktivitách můžete sledovat na facebooku centra nebo na webu městské části.

Těšíme se na vás!

Zveřejněno: 27. dubna 2022

Základní škola Be Open zve na FILM FESTIVAL

Úterý, 26 dubna, 2022
Základní škola Be Open srdečně zve na večerní promítání filmu Tajemství staré bambitky 2. Program začíná v pondělí 30. května 2022 v 19 hodin, přivítáním vzácného hosta, herce Jiřího Lábuse. Přibližně o hodinu později pak začne vlastní projekce.
Vstupenky můžete zakoupit ve všední dny v časech od 8 do 9:15 hodin a od 12 do 17 hodin na recepci ZŠ Be Open.
Děti do 3 let: zdarma
Děti do 15 let: 50 Kč

Dospělí: 100 Kč

Doporučujeme vlastní sezení s sebou. Kapacita laviček je omezená.
V případě nepříznivého počasí si vyhrazujeme právo na změnu programu.
be open - plakát na promítání filmu
Zveřejněno: 26. dubna 2022

Kurzy češtiny pro děti – uprchlíky z Ukrajiny

Úterý, 26 dubna, 2022

Integrační centrum Praha spustilo registraci na intenzivní dětské kurzy českého jazyka pro děti – uprchlíky z Ukrajiny. Kurzy proběhnou v květnu a červnu a jsou určené pro děti 9 – 12, 12 – 15 let a 15 – 17 let.

Podrobnosti o kurzech

 • Kurzy jsou určeny pouze pro občany Ukrajiny – uprchlíky ve věku 9 – 15 let, kteří mají dočasnou ochranu / zvláštní vízum v ČR
 • Doba konání kurzů: květen a červen 2022
 • Rozvrh výuky: pondělí až pátek od 9:00 do 13:00
 • Celkem 50 vyučovacích hodin (50 x 45 minut)
 • Počet účastníků ve skupině: 12
 • Místo konání: Městská knihovna, Záhřebská 20, Praha 2 / Integrační centrum Praha, Žitná 51, Praha 1, 1. patro (bude upřesněno v e-mailu)
 • Kurz je určen pouze pro začátečníky!
 • Kurz je zdarma
 • Pokud chcete přihlásit více dětí, vyplňte registrační formulář pro každé dítě zvlášť
 • Všechny nabízené kurzy nabízejí stejný materiál a každé dítě se může zúčastnit pouze jednoho kurzu.
 • V případě dotazů k dětskému kurzu kontaktujte koordinátorky kurzu: kurzy@icpraha.com nebo edu@icpraha.com

Деталі курсу

 • Kурси призначені тільки для громадян України – біженців віком 9-12 років / 12-15 років, які мають тимчасовий захист/спеціальну візу в Чехії 
 • термін навчання: травень і червень 2022 року
 • час навчання: понеділок – п’ятниця з 9:00 до 13:00
 • всього 50 навчальних годин (50 х 45 хв.)
 • кількість місць: 12
 • місце проведення: Міська бібліотека, Záhřebská 20, Прага 2 / Інтеграційний центр Прага, Žitná 51, Прага 1 1-й поверх (уточнимо в електронному листі)
 • курс призначений лише для початківців!
 • курс безкоштовний
 • якщо ви хочете зареєструвати більше ніж одну дитину, заповнюйте реєстраційну форму для кожної дитини окремо
 • усі запропоновані курси пропонують однаковий матеріал і кожна дитина може взяти участь лише в одному навчальному курсі. Якщо у вас виникли запитання щодо дитячого курсу, зв’яжіться з координаторками курсів: kurzy@icpraha.com або edu@icpraha.com

Нижче ви знайдете форму реєстрації. Відібраних учасників ми повідомимо електронною поштою про наступні кроки реєстрації.

Zveřejněno: 26. dubna 2022