Život na Praze 14

Rekonstrukce křižovatky Poděbradská – Průmyslová

Technická správa komunikací (TSK) zahájí v pondělí 1. srpna 2022 rozsáhlou rekonstrukci křižovatky Poděbradská – Průmyslová – Kbelská, díky které dojde ke zvýšení kapacity a bezpečnosti chodců i dopravy. V rámci celkové rekonstrukce dojde k vybudování nových řadících pruhů na ul. Poděbradská, připojovacího pruhu v ul. Průmyslová a k přeložení tramvajových zastávek. Touto úpravou se zvýší kapacita této křižovat o další jízdní pruhy. Současně s tím bude obnoveno světelné signalizační zařízení (SSZ) a veřejné osvětlení, přeloženy inženýrské sítě a dojde k posunu dopravního portálu. Pro zajištění větší bezpečnosti a komfortu chodců budou vybudovány nové bezbariérové přechody pro chodce. Stavební práce budou realizovány po etapách,

Zveřejněno: 29.7.2022
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Upozornění pro podnikatele v dopravě

S účinností od 1. 8. 2022 dochází ke změně zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, která mj. výrazně mění i oblast podnikání v dopravě. Změna se týká také kategorie vozidel, mezinárodní dopravy, finanční a odborné způsobilosti a dalších. Podnikatel, který byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn provozovat koncesovanou živnost uvedenou v bodě 1 v rozsahu předmětu podnikání "Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí" a nebyl oprávněn provozovat koncesovanou živnost uvedenou v bodě 1 v rozsahu předmětu podnikání "Silniční motorová

Zveřejněno: 25.7.2022
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Mimořádná zkouška sirén

V souvislosti s poruchou při poslední pravidelné zkoušce sirén dne 6. 7. 2022 proběhne dnes, v pondělí 25. července ve 12:00 hodin mimořádná zkouška elektronických sirén Autonomního systému varování a vyrozumění obyvatelstva („ASVV“). Při této mimořádné zkoušce elektronických sirén se bude testovat pouze předání verbální informace ve znění: „1, 2, 3 zkouška“. Cílem této zkoušky je prověřit funkčnost po servisním zásahu a v případě zjištěných poruch tyto odstranit do termínu pravidelné zkoušky sirén dne 3. 8. 2022. Zveřejněno: 25. 7. 2022

Zveřejněno: 25.7.2022
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Letní kino a Akční plán rozvoje MČ

Aktuálně začíná příprava Akčního plánu rozvoje MČ na další dva roky. Přijďte ve středu 20. července do Hostavic (Pilská 9) sdělit své podněty ke zlepšení a dalšímu rozvoji MČ. O své názory se můžete podělit v informačním stanu MČ Praha 14. Pro děti je připraveno od 15 hodin divadelní představení Zvířátka a loupežníci a od 21 hodin film Zbožňovaný - česká filmová komedie režiséra a scenáristy Petra Kolečka. Film se původně měl jmenovat Božský děda. Kolečko se podle svých slov pro režii rozhodl také proto, že příběh filmu je z velké části skutečným příběhem jeho rodiny. Zveřejněno: 19. července 2022

Zveřejněno: 19.7.2022
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Pozor! Nebezpečí vzniku požárů

Český hydrometeorologický ústav ČHMÚ vydal od úterý 19. července od 12 hodin do neděle 24. července do 16:30 hodin na území Prahy nařízení týkající se zákazu rozdělávání ohňů na místech zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Za místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se podle Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, považuje: a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje, b) lesopark, park, zahrada a další porosty umožňující vznik a šíření požáru, c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje, d) plocha zemědělských

Zveřejněno: 18.7.2022
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Rekonstrukce podchodu pod ulicí Chlumecká

Z důvodu provádění rekonstrukce podchodu pod ulicí Chlumecká dojde v termínu od 18. července 2022 do 11. listopadu 2022 k částečnému omezení provozu na pozemní komunikaci v ulici Chlumecká, v úseku Broumarská – Blatská v obou směrech. V uvedeném termínu dojde v daném místě ke snížení rychlosti a k zúžení provozu do jednoho jízdního pruhu pro každý směr jízdy. Dojde také k záboru vozovky i chodníků v úsecích dotčených stavbou. Děkujeme za trpělivost. Zveřejněno: 15. července 2022

Zveřejněno: 15.7.2022
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Uzavírka ve Kbelské ulici

Upozorňujeme občany na plánovanou úplnou uzavírku v ulici Kbelská, a to z důvodu rekonstrukce železničního mostu v ul. Kbelská, v úseku Novopacká – Kolbenova. Ulice bude uzavřena v těchto termínech: od 6. srpna 2022 (7 hodin) do 7. srpna 2022 (12 hodin) od 15. října 2022 (7 hodin) do 16. října 2022 (12 hodin) Objízdné trasy: Děkujeme za trpělivost. Zveřejněno: 14. července 2022

Zveřejněno: 14.7.2022
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Mokřad v Kyjích získá unikátní podobu

Aktivity na podporu biodiverzity, krajinářské úpravy, doplnění vzdělávacích prvků a kultivace území čekají některé části mokřadu v Kyjích. Realizace celého projektu je plánována na rok 2022 a ujala se jí odborná organizace Beleco, která se zabývá ochranou přírody a životního prostředí. To vše je možné díky grantu od nadace The Coca-Cola Foundation, která na revitalizaci areálu přispěla částkou cca 1,7 milionu korun. V současné době je dešťová voda ze střech a okolí areálu odváděna do suchého poldru o rozloze zhruba 300 m2. Když se poldr naplní, gravitační klapka vypouští vodu řízeným odtokem do mokřadu s výbornými absorpčními podmínkami. Voda se

Zveřejněno: 13.7.2022
Pokračovat na článekPokračovat na článek

V Praze 14 vznikají nové stezky pro pěší i cyklisty

Dobrá zpráva pro pěší i příznivce jízdy na kole. Technická správa komunikací hl. m. Prahy buduje na území naší městské části dvě nové stezky. Mezi jižní částí Jahodnice a ulicí Tiskařská "roste" stezka pro chodce i cyklisty, která zpříjemní cestování ve směru na Malešice. Na konci července má začít stavba chodníku mezi ulicemi Ocelkova a Půdova, což ocení zejména obyvatelé nové výstavby mířící pěšky ke stanici metra Rajská zahrada.   Zveřejněno: 13. 7. 2022

Zveřejněno: 13.7.2022
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Uzavírka Nedokončené – objížďka i pro bus 208

Upozorňujeme řidiče a cestující MHD na srpnovou uzavírku ulice Nedokončená. Z důvodu stavebních prací nebude komunikace průjezdná od 1. do 14. 8. 2022. Po objízdné trase bude vedena jak individuální doprava, tak autobusová linka č. 208. „Linka 208 bude dočasně vedena mezi Štěrboholy a Dolními Počernicemi přímější trasou po ul. Ústřední a Národních hrdinů. Vynechá tedy zastávky U Radiály, U Jahodnice, Sídliště Jahodnice, Jahodnice, Lomnická a Nádraží Dolní Počernice. První dvě jmenované zastávky budou po dobu uzavírky dočasně zrušeny. Na zbylých zastávkách, které linka 208 vynechá, zůstává obsluha zachována jinými linkami. Na objízdné trase linka 208 obslouží zastávky Drobná, Novoštěrboholská,

Zveřejněno: 12.7.2022
Pokračovat na článekPokračovat na článek