Život na Praze 14

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA MOKŘADU V AREÁLU SPOLEČNOSTI COCA COLA

Českobrodská 1329
8. 6. 2023 / 16:00
Vstup: Volný
Pořadatel: MČ Praha 14

Nenechte si ujít komentovanou prohlídku mokřadu v areálu Coca Cola v Kyjích a seznamte se s vývojem tohoto projektu i s novou načnou stezkou pro školy.
Nutná registrace předem: Renata.Srbova@praha14.cz

Další akce

Pokračovat na seznam akcí