Život na Praze 14

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA PŘES MEANDRY ROKYTKY

Pin Rokytka
Calendar 6. 6. 2023 / 16:30
Vstup: Volný
Pořadatel: MČ Praha 14

Vydejte se přes meandry Rokytky se specialistou vodních toků z Magistrátu hl. m. Prahy. Komentovaná vycházka, kterou Vás provede Ing. Jiří Karnecki, z Oddělení péče o zeleň MHMP.
Nutná registrace předem na adrese: Renata.Srbova@praha14.cz.

Další akce

Pokračovat na seznam akcí