Život na Praze 14

Aktivity

MČ Praha 14 v rámci globální odpovědnosti realizuje jak adaptační opatření (opatření směřující k řešení dopadů změny klimatu), tak opatření mitigační (prevence dopadů změny klimatu). V tomto místě naleznete nejaktuálnější aktivity naší městské části, ať už jde o samostatné realizace nebo o součásti větších projektů.

Jednotlivé aktivity jsou pak k nalezení v konkrétních oblastech, pod které logicky spadají (viz menu vpravo).


Jak hospodařit s dešťovou vodou?

Jak hospodařit s dešťovou vodou


Máte zahrádku nebo kousek pozemku a chtěli byste lépe nakládat s vodou? Nápady, rady a tipy vám přináší příručka Jak hospodařit s dešťovou vodou, kterou vydal Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., pro Středisko ekologické výchovy, Lesy hl. m. Prahy ve spolupráci s Asociací pro vodu ČR a Fakultou stavební ČVUT .

 

červen 2021


Podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj na školách

MČ Praha 14 se rozhodla zlepšit situaci v oblasti monitoringu a vyhodnocovaní vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) a podat školám pomocnou ruku v oblasti rozvoje udržitelné výchovy, a tak od září 2021 startuje na místních mateřských a základních školách nová soutěž „Škola udržitelného rozvoje Prahy 14“.  Soutěž vznikla ve spolupráci s Klubem environmentální výchovy (KEV), který ji i zaštituje.
Cílem soutěže je školám a hlavně žákům pomoci v orientaci se v prostředí udržitelnosti a nalézt silné a slabé stránky v realizaci environmentálních opatření u nich na školách.
Oceněni ve své snaze budou nejen nejlepší školy, ale i ty začínající, které něco chtějí zkusit, ale zatím nemají potřebné zkušenosti.

květen 2021