Život na Praze 14

Aktivity

MČ Praha 14 v rámci globální odpovědnosti realizuje jak adaptační opatření (opatření směřující k řešení dopadů změny klimatu), tak opatření mitigační (prevence dopadů změny klimatu). V tomto místě naleznete nejaktuálnější aktivity naší městské části, ať už jde o samostatné realizace nebo o součásti větších projektů.

Jednotlivé aktivity jsou pak k nalezení v konkrétních oblastech, pod které logicky spadají (viz menu vpravo).


DOTACE NA PROJEKTY PODPORUJÍCÍ MITIGAČNÍ A ADAPTAČNÍ OPATŘENÍ

formulář
V rámci vyhlášeného dotačního programu pro podporu kultury, sportu, volného času, MA 21 a globálních témat pro rok 2022 bylo žadatelům umožněno žádat v oblasti Aktivity a osvěta k tématům MA 21, udržitelného rozvoje, komunitního života a globální odpovědnosti i na projekty podporující mitigační a adaptační opatření.

leden 2022


PLÁN ROZVOJE GLOBÁLNÍ ODPOVĚDNOSTI

MČ Praha má schválený Plán rozvoje globální odpovědnosti pro léta 2022 – 2024.

prosinec 2021


MČ PRAHA 14 OBHÁJILA KATEGORII „A“

Místní Agenda 21
MČ Praha 14 prošla 1. 11. 2021 obhajobou kategorie „A“ v programu místní Agenda 21 a nejvyšší kategorii úspěšně obhájila.

listopad 2021


JAK HOSPODAŘIT S DEŠŤOVOU VODOU?

Jak hospodařit s dešťovou vodou


Máte zahrádku nebo kousek pozemku a chtěli byste lépe nakládat s vodou? Nápady, rady a tipy vám přináší příručka Jak hospodařit s dešťovou vodou, kterou vydal Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., pro Středisko ekologické výchovy, Lesy hl. m. Prahy ve spolupráci s Asociací pro vodu ČR a Fakultou stavební ČVUT .

 

červen 2021


PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ NA ŠKOLÁCH

MČ Praha 14 se rozhodla zlepšit situaci v oblasti monitoringu a vyhodnocovaní vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) a podat školám pomocnou ruku v oblasti rozvoje udržitelné výchovy, a tak od září 2021 startuje na místních mateřských a základních školách nová soutěž „Škola udržitelného rozvoje Prahy 14“.  Soutěž vznikla ve spolupráci s Klubem environmentální výchovy (KEV), který ji i zaštituje.
Cílem soutěže je školám a hlavně žákům pomoci v orientaci se v prostředí udržitelnosti a nalézt silné a slabé stránky v realizaci environmentálních opatření u nich na školách.
Oceněni ve své snaze budou nejen nejlepší školy, ale i ty začínající, které něco chtějí zkusit, ale zatím nemají potřebné zkušenosti.

květen 2021