Život na Praze 14

Antifetfest 2023. Natáčejte a hlaste se!

24.1.2023
Antifetfest 2023. Natáčejte a hlaste se!

Další ročník soutěžního festivalu Antifetfest je tu! Dnes již tradiční přehlídka žákovských a studentských filmů se zaměřuje na palčivá témata dnešní doby – kriminalitu, drogy, šikanu, domácí násilí, záškoláctví a další patologické jevy. A právě teď je ten správný čas se do ní přihlásit. Školy, školská zařízení a nízkoprahové kluby mohou do soutěže vyslat jednotlivce nebo skupiny maximálně 5 tvůrců. Soutěží se ve dvou kategoriích: žáci druhého stupně základních škol či studenti nižších ročníků víceletých gymnázií a studenti středních škol nebo odborných učilišť. Do filmového klání lze poslat maximálně desetiminutový snímek tematicky odpovídající zaměření festivalu.

 

 

Harmonogram soutěže:

Do 3. dubna 2023 – odevzdání soutěžních snímků do obvodních kol. Snímek se odevzdává protidrogové koordinátorce Prahy 14 elektronicky přes webovou úložnu. Vyplněné a podepsané přihlášky soutěžící odevzdají spolu s filmem e-mailem.
Duben 2023– obvodní kola (města, obce, městské části statutárních měst), slavnostní promítání a vyhlášení výsledků, odeslání vítězných snímků do krajské soutěže.
Květen 2023– internetové hlasování pro kategorii Cena diváků.
Červen 2023 – krajská finále, slavnostní promítání a vyhlášení výsledků, odeslání vítězných snímků do celorepublikového finále.
Říjen 2023 – celorepublikové finále, slavnostní promítání a vyhlášení výsledků. Odměňování účastníků.

MČ Praha 14 má pro vítěze oblastního kola připravené ceny v podobě příslušenství k tvůrčí činnosti, elektroniku, audiotechniku, propagační předměty a další.
Odměněna bude také každá kontaktní osoba za školu/školské zařízení/NZDM za svou ochotu a čas věnovaný tvůrčí skupině.

Přihláška do Antifefestu 2023

Antifetfest každoročně vyhlašuje městská část Praha 12 ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR. MČ Praha 14 se do akce zapojuje v rámci mezinárodního programu místní Agenda 21, který již několik let úspěšně naplňuje.
Videa místních žáků z předešlých ročníků jsou k vidění na stránce věnované kampani Respektuj 18!.

Zveřejněno: 24. ledna 2023

Předešlé aktuality

Aktuální informace k povinnosti zřízení datových schránek

ÚMČ Praha 14 zveřejňuje informace Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR týkající se datových schránek. Naleznete je na následujících odkazech: Datové schránky budou pro běžné občany dobrovolné, nová povinnost zůstala jen subjektům vedeným v registru osob (Ministerstvo vnitra ČR) Od roku 2023 všichni podnikatelé s datovou schránkou (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR)

Zveřejněno: 6.2.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Kde byste si přáli květnou louku? Napište nám

Také jste propadli kouzlu květnatých luk? Jsou krásné, voňavé a mají jemný romantický punc. Z populárního trendu posledních let se již brzy budou moci těšit i obyvatelé Prahy 14. „A nejen to. Uvítáme, když nám lidé sami sdělí, kde by si květnatou louku přáli. Návrhy posoudíme a tam, kde to bude možné – ať už z hlediska vlastnictví pozemku či z hlediska financí – květnaté louky vysejeme. Budeme také moc rádi, když se pak lidé alespoň drobně zapojí do údržby květinových ploch,“ řekl radní Prahy 14 Ing. Karel Med, který má v gesci životní prostředí v městské části. Tipy, kde by to květnaté louce „slušelo“,

Zveřejněno: 6.2.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Statistické šetření Životní podmínky 2023

Český statistický úřad organizuje v roce 2023 každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice (Životní podmínky 2023). Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 360 domácnostech. Vlastní šetření proběhne v době od 4. února do 18. června 2023 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření

Zveřejněno: 3.2.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Únorová Čtrnáctka

Únorové vydání měsíčníku Čtrnáctka je vytištěné a míří do poštovních schránek. Hlavním tématem tohoto čísla je bezpečnost. Vedle obecnějších informací o bezpečnostní situaci v Praze 14 si můžete přečíst text o aktivitách prevence kriminality městské části či rozhovor s ředitelkou místního obvodního ředitelství městské policie. Upozorňujeme také na inzerát na volná místa na úřadě, výzvu k zasílání tipů, kde byste si v Praze 14 přáli květné louky nebo na veřejnou sbírku na generální opravu kyjských varhan. Již nyní si vydání můžete přečíst v elektronické verzi. Přejeme příjemné počtení a hezké únorové dny. Zveřejněno: 31. 1. 2023

Zveřejněno: 31.1.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Komunitní zahrada na Černém Mostě?

Jak by se vám líbila komunitní zahrada u Centra Černý Most? Centrum Černý Most ve spolupráci s organizací Kokoza zvažuje na svých pozemcích vznik komunitních zahrad. Budete se chtít zapojit do dění v komunitní zahradě? Chtěli byste zde pěstovat bylinky či rajčata, mít možnost odnést svůj bioodpad do kompostéru, kde z něj vznikne poklad, který využijete pro své pěstování? Nebo hledáte místo k setkávání se sousedy, pro odpočinek i zábavu? Stačí, když vyplníte tento krátký dotazník. Děkujeme. Zveřejněno: 26. ledna 2023

Zveřejněno: 26.1.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Euroklíče nově poskytuje i Praha 14

Euroklíč je speciálně upravený univerzální klíč, který je určen pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Slouží k otevření veřejně přístupných sociálních zařízení, výtahů, schodišťových plošin a podobných zařízení. K vydání Euroklíče je potřeba platný občanský průkaz, průkaz TP, ZTP či ZTP/P. Euroklíč vydává Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Bratří Venclíků 1072, 4. patro, Po a St: 7:30 – 12:00 hodin a 13:00 – 18.00 hodin. Na území MČ Praha 14 jsou eurozámkem osazena WC na těchto místech: Obchodní centrum Černý Most, Hobby market Hornbach, Hypermarket Makro. Zveřejněno: 25. 1. 2023

Zveřejněno: 25.1.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek
Další aktuality