Život na Praze 14

Respektuj 18!


Praha 14 se jako vůbec první pražská městská část zapojila do kampaně „Respektuj 18!“. Cílem kampaně je změnit tolerantní postoj veřejnosti ke konzumaci alkoholu mladistvými a podpořit omezení jeho prodeje a podávání dětem a nezletilým. Kampaň původně realizuje Plzeňský Prazdroj, se kterým je od roku 2017 navázána pravidelná spolupráce.
www.respektuj18.cz.

 

 

 • Proběhla PUTOVNÍ VÝSTAVA ve veřejném prostoru, do níž své tváře „zapůjčili“ vedle současné místostarostky Mgr. Ireny Kolmanové i další známé osobnosti. Účastí dali veřejnosti najevo, že jim není jedno, že mladiství alkohol konzumují a vidí to jako jedinou možnost a cestu pro život. Součástí výstavy byly tematické eseje, které zpracovali žáci vyšších ročníků základních škol. Výstava byla umístěna postupně na náměstí v Hloubětíně a u stanic metra Rajská zahrada a Černý Most.

 

 

Mezi jinými to byl producent, skladatel a zakládající člen skupiny Lucie Michal Dvořák, vítěz Letních paralympijských her v Pekingu lukostřelec David Drahonínský, mistr Evropy softbalista David Mertl, beachvolejbalistka Martina Bonnerová, ředitel příspěvkové organizace Praha 14 kulturní David Kašpar a spisovatelé Marek a Jitka Hladkých.

 


 • Majitelé restaurací byli osloveni ke spolupráci a využili možnosti podpořit myšlenku kampaně vylepením samolepky s logem „Respektuj 18!“ na své provozovně. Rozdávala se informační kolečka s návodnými reakcemi při nákupu mladistvými. Trhákem byla kolečka v několik jazykových mutacích a to především pro majitele vietnamských večerek.

 


 • MČ Praha 14 uspořádala pro žáky základních a středních škol místní kolo soutěžního festivalu amatérských filmů ANTIFETFEST 2017. Vítězní mladí autoři ze ZŠ Šimanovská postoupili do celopražského kola.

Obvodní kolo

Ve volnočasovém centru Plechárna se konalo 6. dubna 2017 veřejné promítání soutěžních snímků festivalu Antifetfest. Tvůrci z místních základních škol dodali celkem 9 filmů s tématikou rizikového chování. Snímky se nejčastěji věnovaly šikaně, záškoláctví, případně problematice návykových látek a anorexie.

V porotě zasedli nejen tváře kampaně Respektuj 18! – radní Mgr. Irena Kolmanová, softbalista David Mertl a beachvolejbalistka Martina Bonnerová -, ale také členka Komise bezpečnostní a protidrogové Silva Habětínová a adiktoložka Bc. Miluše Stehlíková z Prevcentra. Porotci společnými silami vybrali vítěze. Stala se jím žákovská skupina Sedmička (Jiří Zeman, Jan Machanec, Antonín Ďoubal, Ondřej Lukavec) ze ZŠ Šimanovská, která natočila film Ruleta s životem. Snímek poukazuje na problematiku drogové závislosti u mladistvých a na její následky. Vítězný film tvůrci v červnu představí na celopražském finále v Kině Lucerna.

 • pozvánka na veřejné promítání a vyhlášení vítězů za MČ P14 zde
 • program promítání zde
 • fotogalerie z akce zde

Celopražské finále

Amatérská filmová soutěž Antifetfest vyvrcholila 14. června 2017 v Kině Lucerna slavnostním finále. Na vítězné soutěžní týmy, složené z mladých nadějných scenáristů, režisérů, kameramanů a herců, čekaly poukázky v hodnotě 25.000 Kč na podporu jejich další tvůrčí činnosti. Předány byly také zvláštní ceny poroty a cena diváků.

V porotě soutěže zasedli režisér, scenárista a choreograf Michal Caban, dokumentaristka Květa Přibylová, režisér David Vigner a další odborníci z oblasti filmu a z oblasti prevence rizikového chování. Slavnostním ceremoniálem provázel moderátor Jan Musil a jako host vystoupila Aneta Langerová.

Městskou část Praha 14 reprezentoval vítězný tým obvodního kola Sedmička se snímkem Ruleta. Kluci ze „Šimandy“ se sice v celkovém pořadí vlivem silné konkurence neumístili, ale díky jejich humoru a dobré náladě, kterou nám všem předvedli už na Plechárně, získali Zvláštní cenu za nápaditost a humor.

Do letošního jubilejního 10. ročníku, který se opět konal pod záštitou radního Radka Lacka, bylo přihlášeno 69 filmů, na kterých se podílelo 285 žáků  z 37 pražských základních a středních škol ze 13 městských částí. Nejvíce filmů, 22,  vzniklo v městské části Praha 4. Tematicky se filmy nejčastěji zaměřují na šikanu, poruchy příjmu potravy, závislost na drogách, alkoholu, cigaretách, počítačích a internetu. Jeden z filmů se zaměřil i na nebezpečí útoku ve škole.

Výsledky Antifetfestu 2017 naleznete zde.


Kampaň a její myšlenka byla propagována na akcích pro veřejnost:

 1. Čarodějnice Prahy 14
 2. Osm veřejných lokálních fór v květnu a červnu
 3. Městečko volnočasových aktivit – Vitalsport

Ke kampani byly vyrobeny propagační předměty, které se na akcích rozdávaly a použily se jako dary do soutěží. Na akci byl postaven stan „Respektuj 18“, účastníkům předávaly informace vyškolené hostesky a lidé mohli svou podporu vyjádřit stisknutím tlačítka.

 

Do letošního ročníku ANTIFETFESTu se přihlásily tři tvůrčí skupiny ze třech základních škol Prahy 14, které se umístili:

 1. Místo – „Nevinnej“ žert, Tvůrčí skupina: Movie Girls, ZŠ Gen. Janouška
 2. Místo – Návrat z volného pádu, Tvůrčí skupina: Baryk studio, ZŠ Šimanovská
 3. Místo – Nemám co ztratit, Tvůrčí skupina: Typhon studio, ZŠ Chvaletická

V tomto roce byla kampaň a její myšlenka propagována na těchto akcích pro veřejnost:

 1. Čarodějnice Prahy 14
 2. Městečko volnočasových aktivit

Ke kampani byly vyrobeny propagační předměty, které se na akcích rozdávaly a použily se jako dary do soutěží. Na akci byl postaven stan „Respektuj 18“, účastníkům předávaly informace vyškolené hostesky a lidé mohli opět svou podporu vyjádřit stisknutím tlačítka.

Do letošního ročníku ANTIFETFESTu se přihlásily čtyři tvůrčí skupiny ze základní i střední školy Prahy 14, které se umístily:

V kategorii základní školy:

  1. Místo: Kyber Drogy, Tvůrčí skupina: C10H15N Inc., ZŠ Chvaletická
  2. Místo: Následky, Tvůrčí skupina: LAMA, ZŠ Chvaletická
  3. Místo: Změna, Tvůrčí skupina: TYPHON STUDIO, ZŠ Chvaletická

V kategorii střední školy:

 1. Místo: Sladký domov, Tvůrčí skupina: Sbírka, Gymnázium Praha 9

Vítězové obou kategorií si odnesli outdoorové kamery a dárkové balíčky a postupují do krajského kola. Ceny jim předala 5. června 2019 místostarostka Mgr. Irena Kolmanová.

 

Celopražské finále

V krajském kole Antifetfestu, které se uskutečnilo 19. června 2019 v kině Dlabačov v Praze 6, se na 3. místě v kategorii středních škol umístil snímek Sladký domov.

Zvláštní cenu za práci se zvukem získal Jakub Hynek – Gymnázium Praha 9.
Zvláštní cenu za ženský herecký výkon v hlavní roli získala Šárka Svobodová – Gymnázium Praha 9.

 

 

V tomto roce byla kampaň a její myšlenka propagována na těchto akcích pro veřejnost:

 1. Čarodějnice Prahy 14
 2. Městečko volnočasových aktivit 

Ke kampani byly vyrobeny propagační předměty, které se na akcích rozdávaly a použily se jako dary do soutěží. Na akci byl postaven stan „Respektuj 18“, účastníkům předávaly informace vyškolené hostesky a lidé mohli opět svou podporu vyjádřit stisknutím tlačítka.

Letošní ročník ANTIFETFESTu byl specifický z důvodu pandemie koronaviru, kdy se nekonalo krajské kolo. Hodnocení a vyhlášení výsledků probíhalo online.

Antifetfest 2020

MČ Praha 14 vyslala dva kandidáty z obou vyhlášených kategorií, kteří se umístili následovně:

V kategorii základní školy získalo celorepublikové 5. místo – Typhon Studio se snímkem Závislost, ZŠ Chvaletická s celkovým výsledkem 101 bodů.
V kategorii střední školy získalo celorepublikové 7. místo – snímek Nejtěžší rozhodnutí, Gymnázium Chodovická s celkovým výsledkem 80 bodů.

Zvláštní cenu poroty získaly za:
Za žánrové pojetí – Typhon Studio se snímkem Závislost
Za herecký výkon ve vedlejší roli – Gymnázium Chodovická, snímek Nejtěžší rozhodnutí (Matěj Kloubek)

Vítězové obou kategorií budou obdarováni věcnými cenami v příznivé epidemiologické situaci v první polovině roku 2021.

Dalšího ročníku soutěže Antifetfest 2022 se za obvodní kolo Městské části Praha 14 zúčastnil jeden snímek a to žáků septimy (dnes již oktávy) B Gymnázia Chodovická se názvem „Vztah jako nástroj?“. Tématem filmu byla manipulace ve vztahu.

Z obvodního kola byli přímo nominováni do kola celopražského, kde získali 4. místo v kategorii středních škol s celkovým počtem 129 bodů.  Autorům pogratuloval k úspěchu i místostarosta Prahy 14 Jaromír Krátký, který má v gesci mimo jiné bezpečnost a prevenci kriminality.

Vítězové byli obdarováni věcnými cenami.

Antifetfest 2022

 

Kampaň Respektuj 18! byla v soutěži TOP odpovědná firma oceněna stříbrným místem za společensky prospěšný projekt.