Život na Praze 14

CZEPA - Českou asociaci paraplegiků

< Zpět

Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s., CZEPA je nezisková organizace, která sdružuje vozíčkáře s poraněním míchy z celé ČR. Jejím posláním je hájit zájmy vozíčkářů po poranění míchy, usilovat o vytvoření podmínek pro jejich plnohodnotný život a pro integraci do většinové společnosti.
S tímto cílem realizuje řadu projektů:

• Informační a poradenský program pro vozíčkáře (sociálně právní poradenství, poradenství spinální specialistky v oblasti kompenzačních a zdravotních pomůcek, bezbariérových úprav, lékařské a rehabilitační péče, intervence na podporu práv vozíčkářů, vydávání informačních materiálů)
• Podpora zkušených vozíčkářů s poraněním míchy - peer mentoring
• Tréninkové bydlení pro tetraplegiky a startovací bydlení
• Komunitní portál Vozejkov (www.vozejkov.cz)
• Mobilní aplikace VozejkMap (www.vozejkmap.cz - mapa bezbariérových míst)
• Půjčování kompenzačních pomůcek a automobilů s ručním řízením
• Osvětové a preventivní kampaně (www.banalfatal.cz)
• Edukační program pro odbornou veřejnost
• Spolupráce s lékaři a legislativci na zkvalitnění sociální a zdravotní péče a další

Zobrazit proběhlé akce

Seznam pořádaných akcí

V kalendáři není akce, která by odpovídala Vámi vybraným kritériím.
Upravte parametry vyhledávání, nebo zobrazte všechny aktuální akce.