Život na Praze 14

ZUŠ, Praha 9, Ratibořická 30

< Zpět

Základní umělecká škola Praha 9, Ratibořická 30 poskytuje základy vzdělání v hudebním, výtvarném a literárně dramatickém oboru.

Hlavním cílem školy je podchytit a dále rozvíjet talent žáků od předškolního věku až po dospělé a odborně je vzdělávat, případně připravovat k dalšímu studiu na středních školách uměleckého zaměření, konzervatořích nebo vysokých školách uměleckého, popř. pedagogického zaměření.

Do přípravného studia, studia I. a II. stupně jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání. Uchazeči jsou přijímáni na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise, jejíž členy jmenuje ředitel školy. Talentová zkouška obsahuje přezkoušení ze základních dovedností. Žádná speciální předchozí průprava se nevyžaduje.

Od školního roku 2017/2018 škola organizuje také Akademii umění a kultury pro seniory hl. m. Prahy. Toto studium je koncipováno na tři roky. Nyní je studium naplněno a uzavřeno. Další studium bude otevřeno v případě poskytnutí podpory hl. m. Prahy ve školním roce 2020/2021.

V hudebním oboru je možné studovat hru na klavír, el. klávesové nástroje, housle, violoncello, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, trubku, lesní roh, trombon, akordeon, kytaru, el. a basovou kytaru, bicí nástroje, sólový a sborový zpěv.

Výtvarný obor poskytuje žákům osvojení základů výtvarných technik - malba, kresba, grafika, modelování, dekorativní činnosti, keramika a dalších různých forem prostorové, objektové a akční tvorby. Studium rozvíjí výtvarné cítění a myšlení žáků tak, aby každý žák podle svých schopností získával hlubší náhled na okolní svět a na sebe sama a dokázal ho výtvarně vyjádřit.

Základem výuky a prostředkem výchovy jsou tvořivé činnosti dramatické (pohybové, mluvní), přednesové, slovesné a hra s loutkou. Literárně-dramatický obor rozvíjí specificky dramatickou múzičnost dětí, mládeže i dospělých, tj. schopnost vnímat a tvořivě zobrazit v čase lidské chování a jednání.
Dramatická výchova je významným nástrojem rozvoje některých složek sociability žáků (schopnost kolektivně cítit, řešit obtížné sociální situace apod.) a taktéž nástrojem rozvoje uměleckých vloh k divadelní a slovesné činnosti.

Více informací na www.zus-hp.cz

Zobrazit proběhlé akce

Seznam pořádaných akcí

V kalendáři není akce, která by odpovídala Vámi vybraným kritériím.
Upravte parametry vyhledávání, nebo zobrazte všechny aktuální akce.