Život na Praze 14

Balená voda pro seniory a zdravotně postižené

Praha 14 se zařadila na seznam pražských městských částí zapojených do projektu „Balená voda“ pro seniory či zdravotně postižené. „V případě dlouhodobých výluk či havárií míří balená voda přímo k zaregistrovaným lidem na jimi určené místo, a to zdarma,“ vysvětluje Miroslav Vavroušek ze společnosti Pražské vodovody a kanalizace (PVK), která za projektem stojí.

„Když přestane téct voda, je to nepříjemné pro všechny, natož pro lidi s omezenou pohyblivostí, pro které může cesta k cisterně a následná doprava vody domů představovat nepřekonatelný problém. Dlouhodobě usilujeme o maximální bezbariérovost v naší městské části. Projekt PVK, do něhož jsme se  zapojili, vnímám jako další pozitivní krok v této oblasti.“

starosta Prahy 14 Mgr. Radek Vondra

 

 

Jak projekt „Balená voda“ v praxi funguje? Stačí si vytisknout a vyplnit TENTO FORMULÁŘ, který obsahuje i všechny další důležité informace a doručit jej:

  • poštou na adresu: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.,
    Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10
  • osobně do budovy zákaznického centra společnosti Pražské vodovody a kanalizace, Dykova 3, Praha 10

Obálku vždy označte heslem „Balená voda“.

Lidé, kteří chtějí službu využívat, musí být držiteli platného průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P. Balená voda se rozváží v případě havárie na vodovodní síti s předpokladem přerušení dodávky pitné vody v trvání delším než pět hodin.

 

Všechny kontejnery s balenou vodou jsou vybaveny čipy, takže můžeme sledovat jejich přesnou polohu a zároveň jsme tímto krokem získali přehled pohybů kontejnerů od výrobní linky přes sklady do samotné distribuce.

 

Balicí linka je instalována v úpravně vody Káraný. Celý proces balení vody do sáčků včetně použité folie je v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů. Potřebné údaje o jakosti pitné vody, včetně data spotřeby, jsou uvedeny na sáčku. Jakost vody v sáčcích je průběžně kontrolována akreditovanou laboratoří.