Život na Praze 14

CENTRÁLNÍ PARK

Typ: Parková plocha

ú.: Černý Most

Studie si klade za cíl Revitalizovat Centrální park Černý Most včetně okolí rybníka Aloisov za účelem zkvalitnění a zatraktivnění prostředí parku, posílení bezpečnosti pro uživatele, vytvoření prostor pro setkávání a pro aktivní trávení volného času. Je navržena rekonstrukce cestní sítě, cyklostezka, revitalizace zeleně včetně nové výsadby, nový parkový mobiliář a doplněné osvětlení.

Návrh „Revitalizace“ vybrán v architektonické soutěži.

Příprava dokumentace pro územní rozhodnutí 2021

Umístění: kat. území Černý Most, mezi sídlišti Černý Most I. a Černý Most II. kolem rybníka Aloisov

Projektant: gogolák + grasse s.r.o., Jaurisova 515/4, Praha 4

Studie 2020
Situace – Centrální Park