Život na Praze 14

Česká pošta chystá uzavření části svých poboček

3.4.2023
Česká pošta chystá uzavření části svých poboček

Česká pošta v pátek 31. 3. zveřejnila seznam poboček, které od léta plánuje zrušit. V Praze 14 se toto opatření týká pošty v ulici Poděbradská 489 v Hloubětíně. Jako důvod pro zrušení státní podnik uvádí klesající poptávku po tradičních poštovních službách a nedostatek finančních prostředků.

V reakci na uvedené oznámení se starosta Prahy 14 Jiří Zajac zúčastnil jednání starostů pražských městských částí 1 až 22, na němž si jednotlivé radnice stanovily společný postup. Starostové po České poště požadují osobní jednání, která by dle slibu pověřeného ředitele státního podniku měla proběhnout nejpozději do 21. dubna. Zároveň se starostové obrátili na Vládu ČR – žádají, aby do doby, než budou jednání ukončena, neschvalovala deklarovaný plán rušení poštovních poboček.

„Přestože se v naší městské části naštěstí jedná jen o jednu pobočku a zástupci České pošty uvádějí, že se rušení pošt na kvalitě poskytovaných služeb neodrazí, zejména pro starší občany z dané lokality to komplikaci jistě představovat bude,“ řekl starosta Zajac.

Stejně jako další zástupci vedení městských částí vidí velký problém zejména v tom, že pošta o svých plánech se starosty dopředu nijak nekomunikovala. Informace o rušení poštovních poboček byla obcím a městům doručena do datových schránek v pátek okolo jedné hodiny ráno. Většina starostů se o tom, jaké pobočky budou v jejich městských částech zrušeny, dozvěděla nejprve z médií.

Česká pošta podle starostů při výběru uzavíraných pošt nezohlednila specifika a lokální kritéria typu dopravní obslužnost, územní bariérovost, hustota a počet obyvatel. Jakým způsobem a podle jakých kritérií ale podnik pobočky k zavření vybíral, není jasné. Se starosty tento klíč nikdo nekonzultoval, ani nekomunikoval.

Starostové se shodují na tom, že přestože jsou ekonomické potíže pošty pochopitelné, je třeba hledat způsoby, jak alespoň částečně provozovny zachovat. „Digitalizace sice hodně pokročila, ale stále ne natolik, aby pošty nebyly potřeba. Odpovídající alternativa musí existovat. Nelze od stolu škrtnout ať už jakoukoliv pobočku a počítat s tím, že si lidé nějak poradí. Věřím, že vedení České pošty bude nakloněno nalezení kompromisu a že se nám společně podaří najít maximálně ‚bezbolestné‘ řešení situace,“ uvedl starosta Zajac.

 

 

Předešlé aktuality

Návrh závěrečného účtu MČ Praha 14 za rok 2022

Vážení občané, na základě § 17, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je zveřejněn NÁVRH Závěrečného účtu městské části Praha 14 za rok 2022. Závěrečný  účet  bude  schvalovat  Zastupitelstvo  městské  části  Praha 14  na svém zasedání dne 13. 6. 2023. Připomínky k návrhu Závěrečného účtu lze podávat ústně nebo písemně do 12. 6. 2023: na Odbor řízení ekonomiky a školství Úřadu MČ Praha 14, oddělení rozpočtu, kde je kompletní návrh Závěrečného účtu městské části Praha 14 za rok 2022 /tabulky a komentáře/ k dispozici k nahlédnutí v listinné podobě elektronicky na adresu: Sarka.Tesarova@praha14.cz Návrhy a připomínky k Závěrečnému

Zveřejněno: 29.5.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Zrušení dočasného kruhového objezdu na Budovatelské ulici

Upozorňujeme občany, že od 30. 5. do 10. 6. 2023 budou probíhat stavební práce na zrušení dočasného kruhového objezdu na Budovatelské ulici v úrovni Novopacké ulice (severní obchvat). Silnice bude po dobu realizace průjezdná všemi směry při změně dopravního režimu, kdy se vrátí v omezené míře křižovatka ve tvaru T s předností vozidel jedoucích z Hutí na Satalice. Ke změně dochází na žádost městské části z důvodu nepřehlednosti křižovatky, která zapříčiňuje vznik velmi nebezpečných situací. Realizátorem akce je společnost Skanska. Zveřejněno: 29. května 2023

Zveřejněno: 29.5.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Klokánek pojede na prázdniny i díky Slavnosti pivních moků a BBQ

Skupina Modří andělé, složená z aktivních a milých lidí ze složek integrovaného záchranného systému (IZS) a Městské policie hl. m. Prahy, ve svém volném čase pravidelně pomáhá různě znevýhodněným lidem a dětem ze štěrboholského Klokánku. „Andělé“ za nimi pravidelně chodí, připravují pro ně různé akce a pomáhají jim i finančně. Zároveň skupina pořádá charitativní akce, jejichž výtěžek dětem umožňuje jezdit na výlety i za poznáním. Letos se Modří andělé připojili i k výzvě „Klokánek jede na prázdniny“ a společně s malými pivovary připravili akci Slavnosti pivních moků a BBQ. Konat se bude 10. 6. 2023 ve volnočasovém centru H55 v Hloubětíně. Kromě ochutnávek piva a pravé americké barbecue kuchyně bude připraveno mnoho aktivit pro malé i velké návštěvníky. Organizátoři

Zveřejněno: 29.5.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Dočasná zavada na CzechPointu

Upozorňujeme občany, že momentálně nelze vydávat výpisy z CzechPointu. Na odstranění závady se usilovně pracuje. Děkujeme za pochopení a trpělivost. Zveřejněno: 29. května 2023

Zveřejněno: 29.5.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Výsledky tenisového turnaje

Děkujeme sportovcům, kteří se zúčastnili  v sobotu 27. května 2023 turnaje v tenisu o pohár starosty: Výsledky: místo: Šárka Podrazká, Roman Németh místo: Michal Špinar, Pavel Gajdoš místo: Petr Palčej, Michal Houf místo: Martin Balcar, Jiří Rajl Cena útěchy: 1. místo: Robert Zvonič, Jan Kocourek 2. místo: Jan Dvořák, Jiří Kadaňka Vítězům gratulujeme!     Zveřejněno: 29. května 2023

Zveřejněno: 29.5.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Platí výstraha „nebezpečí požáru“. Co je zakázáno?

Vzhledem k teplému a suššímu počasí v posledních dnech vydal Český hydrometeorologický ústav výstrahu "nebezpečí požáru". V návaznosti na nařízení hl. m. Prahy je ode dneška (26. 5. 2023) na níže uvedených místech až do odvolání mj. zakázáno: rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství); kouření (s výjimkou elektronických cigaret); používání pyrotechnických výrobků; používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně; odhazování hořících nebo doutnajících předmětů; spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení. Za místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru považuje: lesní porost a jeho

Zveřejněno: 26.5.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek
Další aktuality