Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Svoz odpadu - zlepšování služeb, zdroj: https://www.kovok-kontejnery.cz/typy-kontejneru/velkoobjemovy-kontejner

Chybná data svozu VOK – omluva redakce

Redakce časopisu Čtrnáctka se omlouvá čtenářům za chybně uvedené informace v TIŠTĚNÉ PODOBĚ zářijového vydání časopisu Čtrnáctka (9/2022). Na str. 34 byla omylem zveřejněna loňská data svozu odpadu. V elektronické verzi časopisu jsou data již uvedena správně. Stejně tak jsou správně uvedena na stránce věnované odpadům na webu městské části Praha 14. Redakce se čtenářům velmi omlouvá za případné komplikace.

Zveřejněno: 8. 9. 2022